NAV GAMLE OSLO (Orgnr. 994753924)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994753924
Navn/foretaksnavn: NAV GAMLE OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 89
Forretningsadresse: Hagegata 22, 0653 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 307 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 10-11-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.