NAV STEIGEN (Orgnr. 994841580)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994841580
Navn/foretaksnavn: NAV STEIGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Leinesfjord, 8283 LEINESFJORD
Forretningskommune: STEIGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 8281 LEINESFJORD
Registrert dato: 02-12-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56615

Lenker til interne ressurser