NAV DRAMMEN (Orgnr. 995145359)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995145359
Navn/foretaksnavn: NAV DRAMMEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 86
Forretningsadresse: Grønland 55, 3045 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1583, 3007 DRAMMEN
Registrert dato: 08-02-2010
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56631

Lenker til interne ressurser