ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD SANNERGATA (Orgnr. 995298775)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995298775
Navn/foretaksnavn: ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD SANNERGATA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 528
Forretningsadresse: Sannergata 2, 0557 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5 St Olavs plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 16-03-2010
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.