FORSVARETS SANITET FSAN (Orgnr. 995967294)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995967294
Navn/foretaksnavn: FORSVARETS SANITET FSAN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Sessvollmoen Garnison, 2058 SESSVOLLMOEN
Forretningskommune: ULLENSAKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 800 Postmottak, 2617 LILLEHAMMER
Registrert dato: 21-09-2010
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 5887

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet