MARITIME KAPASITETER (Orgnr. 995967642)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995967642
Navn/foretaksnavn: MARITIME KAPASITETER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 295
Forretningsadresse: Haakonsvern, 5886 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 21-09-2010
Næringskode: 84.220 - Forsvar
NSD id-nummer: 57427

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet