HELFO BRUMUNDDAL (Orgnr. 997132920)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 997132920
Navn/foretaksnavn: HELFO BRUMUNDDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Brugata 17, 2380 BRUMUNDDAL
Forretningskommune: RINGSAKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2415, 3104 TØNSBERG
Registrert dato: 12-07-2011
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet