NAV KONTAKTSENTER VESTFOLD (Orgnr. 997785843)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 997785843
Navn/foretaksnavn: NAV KONTAKTSENTER VESTFOLD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 71
Forretningsadresse: Anton Jenssens gate 8, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2047, 3127 TØNSBERG
Registrert dato: 03-01-2012
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57110

Lenker til interne ressurser