NAV KONTAKTSENTER TRØNDELAG TRONDHEIM (Orgnr. 997786165)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 997786165
Navn/foretaksnavn: NAV KONTAKTSENTER TRØNDELAG TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 70
Forretningsadresse: Olav Tryggvasons gate 24, 7011 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2973 Torgarden, 7438 TRONDHEIM
Registrert dato: 03-01-2012
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57106

Lenker til interne ressurser