NAV MARKED SØR-ROGALAND (Orgnr. 998872979)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 998872979
Navn/foretaksnavn: NAV MARKED SØR-ROGALAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: St. Svithuns gate 5, 4008 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 420, 4002 STAVANGER
Registrert dato: 24-09-2012
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.