DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE (Orgnr. 999148603)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 999148603
Navn/foretaksnavn: DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Kongens gate 14, 0153 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 15-11-2012
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57336

Lenker til interne ressurser