KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR (Orgnr. 999205437)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 999205437
Navn/foretaksnavn: KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-11-2012
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57185

Lenker til interne ressurser