NAV ARBEID OG YTELSER (Orgnr. 999263550)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 999263550
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1620
Forretningsadresse: C. J. Hambros Plass 2A, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6944 St Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 12-12-2012
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57113

Lenker til interne ressurser