MILJØDIREKTORATET (Orgnr. 999601391)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 999601391
Navn/foretaksnavn: MILJØDIREKTORATET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 870
Forretningsadresse: Brattørkaia 15B, 7010 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5672 Torgarden, 7485 TRONDHEIM
Registrert dato: 28-01-2013
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57158

Lenker til interne ressurser