Katastrofeutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Katastrofeutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Katastrofeutvalget
Utvalgsnummer: 1003000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 27.06.1975 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Katastrofeutvalget er et rådgivende organ for Utenriksdepartementet når det gjelder humanitær hjelp, herunder finansiell støtte fra staten, i krise- og katastrofesituasjoner i utlandet. Katastrofeutvalget tjener også som rådgivende organ med sikte på koor
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 8 0 4 0 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 8 7 3 760 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 8 7 9 304 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 8 8 7 0 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 9 8 7 0 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 9 9 7 0 Vedkommende departement
1986 Utenriksdepartementet 9 9 7 0 Vedkommende departement
1987 Utenriksdepartementet 9 9 5 0
1988 Utenriksdepartementet 9 9 4 0
1989 Utenriksdepartementet 9 9 5 0
1990 Utenriksdepartementet 9 9 5 1
1991 Utenriksdepartementet 10 8 0 0
1992 Utenriksdepartementet 11 8 8 0
1993 Utenriksdepartementet 11 8 5 0
1994 Utenriksdepartementet 11 8 3 0
1995 Utenriksdepartementet 11 8 0 0
1996 Utenriksdepartementet 11 8 0 0
1997 Utenriksdepartementet 11 8 0 0
2002 Utenriksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Knut Thommesen 1 301 Ambassadør I statsråd 1975
1980 Sekretær, ikke medlem Embret Aasen 1 301 Aspirant Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Haakon Mathiesen 1 219 Generalsekretær I statsråd 1975
1980 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Sigmund Groven 1 220 Generalsekretær Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Kåre B. Werner 1 230 Sjefssekretær Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Bjørn Johannessen 1 233 Kontorsjef Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Eva Dunlop 2 301 Ass.Generalsekretær Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Kristian Heidenstrøm 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Knut Mørkved 1 219 Byråsjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Ivar Elnan 1 220 Ass.Generalsekretær Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Eldny Bredde 2 231 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Arvid Ofstad 1 301 Ass.Generalsekretær I statsråd 1975
1980 Vanlig varamedlem Werner H. Christie 1 301 Generalmajor Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Carsten Andreas Lytken 1 301 Kontreadmiral Av departement 1979 1980
1980 Vanlig varamedlem Laila Nikolaisen 2 301 Org.Sekretær Av departement 1980 1980
1981 Leder Niels Lauritz Dahl 1 301 Ambassadør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sigmund Groven 1 220 Generalsekretær Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Kåre B. Werner 1 230 Sjefssekretær Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Bjørn Johannessen 1 233 Kontorsjef Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Eva Dunlop 2 301 Ass.Generalsekretær Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Odd Grann 1 301 Generalsekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ivar Elnan 1 220 Ass.Generalsekretær Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Arvid Ofstad 1 301 Ass.Generalsekretær I statsråd 1975
1981 Vanlig varamedlem Werner H. Christie 1 301 Generalmajor Av departement 1978
1982 Vanlig medlem Gerd Wahlstrøm 2 231 Kontorsjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Hans Christian Bugge 1 301 Generalsekretær Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Tore J. Brevik 1 219 Informasjonssjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Sigmund Groven 1 220 Spesialrådgiver Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Sverre Kilde 1 301 Avdelingssjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Terje Skavdal 1 301 Sekretær Av departement 1982 1982
1983 Leder Niels Lauritz Dahl 1 301 Ambassadør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1978
1983 Vanlig medlem Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Kåre B. Werner 1 230 Sjefssekretær Av departement 1976
1983 Vanlig medlem Gerd Wahlstrøm 2 231 Kontorsjef Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Eva Dunlop 2 301 Generalsekretær Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Odd Grann 1 301 Generalsekretær Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Hans Christian Bugge 1 301 Generalsekretær Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Knut Mørkved 1 219 Byråsjef Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Tore J. Brevik 1 219 Informasjonssjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Bjarne Lindstrøm 1 219 Byråsjef Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Erling Hornslien 1 219 Oberstløytnant Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Sigmund Groven 1 220 Spesialrådgiver Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Eldny Bredde 2 231 Førstekonsulent Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Arvid Ofstad 1 301 Ass. Generalsekre I statsråd 1975
1983 Vanlig varamedlem Carsten Andreas Lytken 1 301 Kontreadmiral Av departement 1979
1983 Vanlig varamedlem Sverre Kilde 1 301 Avdelingssjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Terje Skavdal 1 301 Sekretær Av departement 1982
1984 Leder Niels Lauritz Dahl 1 301 Ambassadør Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1978
1984 Vanlig medlem Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Thor Kolsrud 1 220 Avdelingsleder Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Bjørn Johannessen 1 233 Kontorsjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Eva Dunlop 2 301 Generalsekretær Av departement 1979
1984 Vanlig medlem Odd Grann 1 301 Generalsekretær Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Hans Christian Bugge 1 301 Generalsekretær Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Ove Chr. Danbolt 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Erik Bjørnebye 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Sjefssekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem John Bjarne Larsen 1 0 Major Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Tore J. Brevik 1 219 Informasjonssjef Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Bjarne Lindstrøm 1 219 Byråsjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Erling Hornslien 1 219 Oberstløytnant Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Sigmund Groven 1 220 Spesialrådgiver Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Eldny Bredde 2 231 Førstekonsulent Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Arvid Ofstad 1 301 Ass. Generalsekre I statsråd 1975
1984 Vanlig varamedlem Sverre Kilde 1 301 Avdelingssjef Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Terje Skavdal 1 301 Sekretær Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Laila Nikolaisen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Knut Ringstad 1 301 Katastrofekoordin 1984
1984 Vanlig varamedlem Mette Michelsen 2 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Jørund Skåmedal 1 301 Oberstløytnant Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Rune Aasheim 1 2091 Aspirantattache Av departement 1984
1985 Leder Niels Lauritz Dahl 1 301 Ambassadør Av departement 1981
1985 Leder Beate Mo Alvegård 2 301 Nødhjelpskoordina Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1978
1985 Vanlig medlem Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Thor Kolsrud 1 220 Avdelingsleder Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Bjørn Johannessen 1 233 Byråsjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Eva Dunlop 2 301 Generalsekretær Av departement 1979
1985 Vanlig medlem Odd Grann 1 301 Generalsekretær Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Ove Chr. Danbolt 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Generalsekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Tore J. Brevik 1 219 Informasjonssjef Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Eldny Bredde 2 231 Førstekonsulent Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Arvid Ofstad 1 301 Ass. Generalsekre I statsråd 1975
1985 Vanlig varamedlem Sverre Kilde 1 301 Avdelingssjef Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Laila Nikolaisen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Erik Bjørnebye 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Mette Michelsen 2 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jørund Skåmedal 1 301 Oberstløytnant Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Knut Ringstad 1 301 Prosjektsekretær 1984
1985 Vanlig varamedlem Arnulf Torbjørnsen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Rune Aasheim 1 2091 Aspirantattache Av departement 1984
1986 Leder Beate Mo Alvegård 2 301 Nødhjelpskoordina Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1978
1986 Vanlig medlem Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Thor Kolsrud 1 220 Avdelingsleder Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Bjørn Johannessen 1 233 Byråsjef Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Eva Dunlop 2 301 Generalsekretær Av departement 1979
1986 Vanlig medlem Odd Grann 1 301 Generalsekretær Av departement 1981
1986 Vanlig medlem Ove Chr. Danbolt 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Sjefsekretær Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Tore Håvard Toreng 1 301 Underdirektør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Tore J. Brevik 1 219 Informasjonssjef Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Eldny Bredde 2 231 Førstekonsulent Av departement 1980
1986 Vanlig varamedlem Arvid Ofstad 1 301 Ass. Generalsekre I statsråd 1975
1986 Vanlig varamedlem Laila Nikolaisen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Erik Bjørnebye 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Knut Ringstad 1 301 Katastrofekoordin 1984
1986 Vanlig varamedlem Jørund Skåmedal 1 301 Oberstløytnant Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Arnulf Torbjørnsen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1985
1987 Leder Odd Wibe 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1978
1987 Vanlig medlem Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Thor Kolsrud 1 220 Avdelingsleder Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Eva Dunlop 2 301 Generalsekretær Av departement 1979
1987 Vanlig medlem Odd Grann 1 301 Generalsekretær Av departement 1981
1987 Vanlig medlem Ove Chr. Danbolt 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Sjefsekretær Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Tore Håvard Toreng 1 301 Kontorsjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Sjur Torgersen 1 220 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Eldny Bredde 2 231 Førstekonsulent Av departement 1980
1987 Vanlig varamedlem Arvid Ofstad 1 301 Ass. Generalsek I statsråd 1975
1987 Vanlig varamedlem Laila Nikolaisen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Arnulf Torbjørnsen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Pål Jelmert 1 301 Prosjektleder Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Mette Michelsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Leder Odd Wibe 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1978
1988 Vanlig medlem Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Thor Kolsrud 1 220 Avdelingsleder Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Eva Dunlop 2 301 Generalsekretær Av departement 1979
1988 Vanlig medlem Odd Grann 1 301 Generalsekretær Av departement 1981
1988 Vanlig medlem Ove Chr. Danbolt 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Sjefsekretær Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Tore Håvard Toreng 1 301 Kontorsjef Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Sjur Torgersen 1 220 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Eldny Bredde 2 231 Førstekonsulent Av departement 1980
1988 Vanlig varamedlem Arvid Ofstad 1 301 Ass. Generalsek I statsråd 1975
1988 Vanlig varamedlem Laila Nikolaisen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Arnulf Torbjørnsen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Pål Jelmert 1 301 Prosjektleder Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Mette Michelsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1989 Medlem og sekretær Subramonia Iyer Ananthakrishnan 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Ragne Birte Lund 2 217 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Liv Agnes Kerr 2 217 Flyktningerådgi Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1978
1989 Vanlig medlem Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1989 Vanlig medlem Thor Kolsrud 1 220 Avdelingsleder Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Eva Dunlop 2 301 Generalsekretær Av departement 1979
1989 Vanlig medlem Odd Grann 1 301 Generalsekretær Av departement 1981
1989 Vanlig medlem Ove Chr. Danbolt 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Sjefsekretær Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Tore Håvard Toreng 1 301 Kontorsjef Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Merethe Luis 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Knut Tøraasen 1 705 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Steinar Sundvoll 1 216 Prosjektleder Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Eldny Bredde 2 231 Førstekonsulent Av departement 1980
1989 Vanlig varamedlem Arvid Ofstad 1 301 Ass. Generalsek I statsråd 1975
1989 Vanlig varamedlem Jan Erik Linstad 1 301 Avdelingsleder Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Yann De Caprona 1 301 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Jan Egeland 1 301 Utenlandssjef Av departement 1989
1990 Medlem og sekretær Subramonia Iyer Ananthakrishnan 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Thor Mellin-Olsen 1 115 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Tove Kari Bruvik 2 216 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Ragne Birte Lund 2 217 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Liv Agnes Kerr 2 217 Flyktningerådgi Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Trygve G. Nordby 1 217 Generalsekretær Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1978
1990 Vanlig medlem Thor Kolsrud 1 220 Avdelingsleder Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Eva Dunlop 2 301 Generalsekretær Av departement 1979
1990 Vanlig medlem Odd Grann 1 301 Generalsekretær Av departement 1981
1990 Vanlig medlem Ove Chr. Danbolt 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Sjefsekretær Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Tore Håvard Toreng 1 301 Kontorsjef Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Merethe Luis 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Knut Tøraasen 1 705 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Steinar Sundvoll 1 216 Prosjektleder Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Eldny Bredde 2 231 Førstekonsulent Av departement 1980
1990 Vanlig varamedlem Arvid Ofstad 1 301 Ass. Generalsek I statsråd 1975
1990 Vanlig varamedlem Kjetil Nilsen 1 301 Nødhjelpskoordi Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Jan Erik Linstad 1 301 Avdelingsleder Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Yann De Caprona 1 301 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Jan Egeland 1 301 Utenlandssjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Arnulv Thorbjørnsen 1 0 Leder Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Thor Mellin-Olsen 1 115 Byråsjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ragne Birte Lund 2 217 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Liv Agnes Kerr 2 217 Flyktningerådgi Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Trygve G. Nordby 1 217 Generalsekretær Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1978
1991 Vanlig medlem Thor Kolsrud 1 220 Avdelingsleder Av departement 1984
1991 Vanlig medlem Odd Grann 1 301 Generalsekretær Av departement 1981
1991 Vanlig medlem Ove Chr. Danbolt 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1991 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Sjefsekretær Av departement 1984
1991 Vanlig medlem Tore Håvard Toreng 1 301 Kontorsjef Av departement 1986
1991 Vanlig medlem Anne M. Bauer 2 301 Byråsjef Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Knut Tøraasen 1 705 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Steinar Sundvoll 1 216 Prosjektleder Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Tove Kari Bruvik 2 216 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant Av departement 1986
1991 Vanlig varamedlem Eldny Bredde 2 231 Førstekonsulent Av departement 1980
1991 Vanlig varamedlem Arvid Ofstad 1 301 Ass. Generalsek I statsråd 1975
1991 Vanlig varamedlem Kjetil Nilsen 1 301 Nødhjelpskoordi Av departement 1986
1991 Vanlig varamedlem Jan Erik Linstad 1 301 Avdelingsleder Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Jan Egeland 1 301 Utenlandssjef Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Liv Agnes Kerr 2 217 Flyktningerådgi Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Trygve G. Nordby 1 217 Generalsekretær Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Tor Elden 1 217 Generalsekretær Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1978
1992 Vanlig medlem Per Midteide 1 219 Generalsekretær Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Thor Kolsrud 1 220 Avdelingsleder Av departement 1984
1992 Vanlig medlem Ove Chr. Danbolt 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1992 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Sjefsekretær Av departement 1984
1992 Vanlig medlem Tore Håvard Toreng 1 301 Kontorsjef Av departement 1986
1992 Vanlig medlem Anne M. Bauer 2 301 Byråsjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Jahn Åge Breivik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Sven Mollekleiv 1 301 Generalsekretær Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Knut Mørkved 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Steinar Sundvoll 1 216 Prosjektleder Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant Av departement 1986
1992 Vanlig varamedlem Eldny Bredde 2 231 Førstekonsulent Av departement 1980
1992 Vanlig varamedlem Arvid Ofstad 1 301 Ass. Generalsek I statsråd 1975
1992 Vanlig varamedlem Kjetil Nilsen 1 301 Nødhjelpskoordi Av departement 1986
1992 Vanlig varamedlem Jan Erik Linstad 1 301 Avdelingsleder Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Arnulf Torbjørnsen 1 301 Leder Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Jørn Halle Hanssen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Lillian Wikstrøm 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Gunnar F. Andersen 1 301 Prosjektsjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Tom Tyrihjell 1 301 Seksjonsleder Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Stein Villumstad 1 415 Katastrofeleder Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Gunnar Bøe 1 213 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Liv Agnes Kerr 2 217 Flyktningerådgi Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Trygve G. Nordby 1 217 Generalsekretær Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Tor Elden 1 217 Generalsekretær Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Per Midteide 1 219 Generalsekretær Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Ove Chr. Danbolt 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1993 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Sjefsekretær Av departement 1984
1993 Vanlig medlem Tore Håvard Toreng 1 301 Kontorsjef Av departement 1986
1993 Vanlig medlem Anne M. Bauer 2 301 Byråsjef Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Jahn Åge Breivik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Sven Mollekleiv 1 301 Generalsekretær Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Knut Mørkved 1 301 Spesialridgiver Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Hans Fredrik Lehne 1 301 Byrisjef Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant Av departement 1986
1993 Vanlig varamedlem Eldny Bredde 2 231 Førstekonsulent Av departement 1980
1993 Vanlig varamedlem Arnulf Torbjørnsen 1 301 Leder Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Halle Jørn Hansen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Lillian Wikstrøm 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Gunnar F. Andersen 1 301 Prosjektsjef Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Tom Tyrihjell 1 301 Seksjonsleder Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Aud Kolberg 2 301 Kontorsjef Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Stein Villumstad 1 415 Katastrofeleder Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Gunnar Bøe 1 213 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Trygve G. Nordby 1 217 Generalsekretár Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Tor Elden 1 217 Generalsekretár Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Per Midteide 1 219 Generalsekretár Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Ove Chr. Danbolt 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1994 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Sjefsekretár Av departement 1984
1994 Vanlig medlem Halle Jørn Hansen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Jahn Åge Breivik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Sven Mollekleiv 1 301 Generalsekretár Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Gunnar F. Andersen 1 301 Prosjektsjef Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Knut Mørkved 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Hans Fredrik Lehne 1 301 Byråsjef Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Kjetil Paulsen 1 301 Byråsjef (Fung Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant Av departement 1986
1994 Vanlig varamedlem Arnulf Torbjørnsen 1 301 Leder Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Lillian Wikstrøm 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Tom Tyrihjell 1 301 Seksjonsleder Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Aud Kolberg 2 301 Kontorsjef Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Egil Wis Nilssen 1 301 Fung Utenlands Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Søren Au Pedersen 1 301 Nødhjelpskoordi Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Tove Skarstein 2 301 Utenlandssjef Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Stein Villumstad 1 415 Katastrofeleder Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Gunnar Bøe 1 213 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Tor Elden 1 217 Generalsekretær Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Trygve G. Nordby 1 217 Generalsekretær Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Per Midteide 1 219 Generalsekretær Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Jahn Åge Breivik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Sven Mollekleiv 1 301 Generalsekretær Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Halle Jørn Hansen 1 301 Generalsekretær Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Knut Mørkved 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Kjetil Paulsen 1 301 Byråsjef (Fung. Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Terje Vigtel 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Atle Sommerfeldt 1 301 Kst. Generalsek Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Jorunn Mæhlum 2 301 Underdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Per Ranestad 1 219 Utenlandssjef Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant Av departement 1986
1995 Vanlig varamedlem Arnulf Torbjørnsen 1 301 Leder Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem Lillian Wikstrøm 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Gunnar F. Andersen 1 301 Ass. Generalsek Av departement 1992 1995
1995 Vanlig varamedlem Aud Kolberg 2 301 Kontorsjef Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Egil Wis Nilssen 1 301 Fung. Utenlands Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Søren Au Pedersen 1 301 Nødhjelpskoordi Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Tove Skarstein 2 301 Utenlandssjef Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Hilde Austad 2 301 Byråsjef (Fung. Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Anne M. Bauer 2 301 Utenlandssjef Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Kikkan Haugan 2 301 Utenlandssjef Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Stein Villumstad 1 415 Katastrofeleder Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Tor Elden 1 217 Generalsekretær Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Trygve G. Nordby 1 217 Generalsekretær Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Jahn Åge Breivik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Sven Mollekleiv 1 301 Generalsekretær Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Halle Jørn Hansen 1 301 Generalsekretær Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Knut Mørkved 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Terje Vigtel 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Atle Sommerfeldt 1 301 Kst. Generalsek Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Jorunn Mæhlum 2 301 Underdirektør Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Per Ranestad 1 219 Utenlandssjef Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant Av departement 1986
1996 Vanlig varamedlem Søren August Pedersen 1 301 Nødhjelpskoordi Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Hilde Austad 2 301 Byråsjef (Fung. Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Anne M. Bauer 2 301 Utenlandssjef Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Kikkan Haugan 2 301 Utenlandssjef Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Kjetil Paulsen 1 301 Byråsjef Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Magne Barth 1 301 Utenlandssjef Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Stein Villumstad 1 415 Katastrofeleder Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Tor Elden 1 217 Generalsekretær Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Trygve G. Nordby 1 217 Generalsekretær Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Jahn Åge Breivik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Sven Mollekleiv 1 301 Generalsekretær Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Halle Jørn Hansen 1 301 Generalsekretær Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Knut Mørkved 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Terje Vigtel 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Atle Sommerfeldt 1 301 Kst. Generalsek Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Jorunn Mæhlum 2 301 Underdirektør Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Per Ranestad 1 219 Utenlandssjef Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Svein Aasten Dommerud 1 220 Oberstløytnant Av departement 1986
1997 Vanlig varamedlem Søren August Pedersen 1 301 Nødhjelpskoordi Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Kikkan Haugan 2 301 Utenlandssjef Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Kjetil Paulsen 1 301 Byråsjef Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Magne Barth 1 301 Utenlandssjef Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Stein Villumstad 1 415 Katastrofeleder Av departement 1992
2002 Nils A. Røhne Avdelingssjef
2002 Trygve G. Nordby 217 Direktør
2002 Tor Elden 217 Generalsekretær
2002 Pål Bjørseth 219 Avdelingsdirektør
2002 Annette Bjørseth 219 Rådgiver
2002 Per Ranestad 219 Utenlandssjef
2002 Svein Aasten Dommerud 220 Oberstløytnant
2002 Gunnar F. Andersen 301 Ass. Generalsekretær
2002 Terje Vigtel 301 Avdelingsdirektør (Fung.)
2002 Margaret Torsvik Vikki 301 Avdelingsleder
2002 Kjetil Paulsen 301 Byråsjef
2002 Arve Ostad 301 Forsker
2002 Gro Merete Brækken 301 Generalsekretær
2002 Jørn Halle Hanssen 301 Generalsekretær
2002 Sven Mollekleiv 301 Generalsekretær
2002 Morten Rostrup 301 Generalsekretær
2002 Atle Sommerfeldt 301 Kst. Generalsekretær
2002 Søren August Pedersen 301 Nødhjelpskoordinator
2002 Jahn Åge Breivik 301 Rådgiver
2002 Knut Mørkved 301 Spesialrådgiver
2002 Jorunn Mæhlum 301 Underdirektør
2002 Magne Barth 301 Utenlandssjef
2002 Kikkan Haugan 301 Utenlandssjef
2002 Stein Villumstad 415 Katastrofeleder
2002 Steinar Sørlie 417 Generalsekretær
2002 Astri Suhrke 1201 Seniorforsker