Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond
Utvalgsnummer: 10032000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1952
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 03.10.1952 ved kongelig resolusjon i henhold til lov av 28. juni 1952 om avgift på hermetikk til fordel for fellesreklame og laboratorium for hermetikkindustrien, ! 4.
Mandat:
Instruks fastsatt ved samme kgl. res., jfr. endringer av 9. august 1957 og 10. juli 1959. Det vesentlige av arbeidet har vært rettet mot det nordamerikanske marked.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 5 0 2 0 Annen instans
1981 Fiskeridepartementet 5 5 2 0 Annen instans
1982 Fiskeridepartementet 0 0 0 0 Annen instans
1983 Fiskeridepartementet 0 0 0 0 Annen instans
1984 Fiskeridepartementet 0 0 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Jan Petter Bjelland 1 1103 Teknisk Sjef Av departement 1974
1980 Vanlig medlem John Sætre 1 1201 Disponent Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Johan Smedvig 1 1103 Direktør Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Jan Petter Bjelland 1 1103 Teknisk Sjef Av departement 1974
1981 Vanlig medlem John Sætre 1 1201 Disponent Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Johan Smedvig 1 1103 Direktør Av departement 1978
1982 Vanlig medlem Arne Frydenlund 1 301 Førstekonsulent Av departement 1976 1982
1982 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Johan Smedvig 1 1103 Direktør Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Kjell E. Landaas 1 1103 Adm.Dir. Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem John Sætre 1 1201 Disponent Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Jan Vembe 1 220 Byråsjef Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Karstein Brækkan 1 301 Førstekonsulent Av departement 1976 1982
1982 Vanlig varamedlem Johan Svele 1 702 Direktør Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Jan Petter Bjelland 1 1103 Avdelingssjef Av departement 1974 1982
1982 Vanlig varamedlem Olav J. Dreyer 1 1201 Direktør Av departement 1970 1982