Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge
Utvalgsnummer: 10036000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 17.11.1978 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal, med utgangspunkt i mulighetene for lønnsom drift, gjennomføre en nærmere vurdering av behovet for utbygging av kapasiteten i foredlingsindustrien, hvor dette i tilfelle bør skje, samt beregne kredittbehov i denne forbindelse.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 11 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Fiskeridepartementet 11 0 5 27000 Vedkommende departement
1982 Fiskeridepartementet 0 0 4 91702 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Birger Larsen 1 1018 Fiskerisjef I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Magnus Andersen 1 301 Bransjekonsulent I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Ruth Kolstad 2 301 Sekretær I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Arvid Syvertsen 1 926 Fisker I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Rollef Ø. Krabberød 1 1001 Direktør Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Govert Einar Grindhaug 1 1106 Salgsassistent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Hans Tveitsme 1 1201 Avdelingsdirektør I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Knut Domstein 1 1438 Disponent I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Knut Arne Romestrand 1 1612 Fisker I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Helge Johnsen 1 1739 I statsråd 1978
1981 Leder Birger Larsen 1 1018 Fiskerisjef I statsråd 1978
1981 Vanlig medlem Magnus Andersen 1 301 Bransjekonsulent I statsråd 1978
1981 Vanlig medlem Ruth Kolstad 2 301 Sekretær I statsråd 1978
1981 Vanlig medlem Berit Aarsnes 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arvid Syvertsen 1 926 Fisker I statsråd 1978
1981 Vanlig medlem Rollef Ø. Krabberød 1 1001 Direktør Av instans utenfor departement 1978
1981 Vanlig medlem Hans Tveitsme 1 1201 Avdelingsdirektør I statsråd 1978
1981 Vanlig medlem Knut Domstein 1 1438 Disponent I statsråd 1978
1981 Vanlig medlem Knut Arne Romestrand 1 1612 Fisker I statsråd 1978
1981 Vanlig medlem Helge Johnsen 1 1739 I statsråd 1978