Utvalget for menneskerettigheter

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for menneskerettigheter" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for menneskerettigheter
Utvalgsnummer: 1026000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1980 av Utenriksdepartementet
Mandat:
Koordinerende og rådgivende organ om menneskerettighetsspørsmål. Kontaktforum for representanter fra Stortinget, forvaltningen og frivillige organisasjoner.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 19 0 5 0 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 18 0 7 0 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 18 0 5 9917 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 20 9 4 3257 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 20 9 3 0 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 21 10 2 0 Vedkommende departement
1986 Utenriksdepartementet 21 14 5 0 Vedkommende departement
1987 Utenriksdepartementet 21 14 4 0
1988 Utenriksdepartementet 21 14 3 0
1989 Utenriksdepartementet 21 14 3 0
1990 Utenriksdepartementet 25 19 2 1
1991 Utenriksdepartementet 26 20 0 0
1992 Utenriksdepartementet 26 20 3 0
1993 Utenriksdepartementet 26 20 2 0
1994 Utenriksdepartementet 26 20 0 0
1995 Utenriksdepartementet 26 20 0 0
1996 Utenriksdepartementet 26 20 0 0
1997 Utenriksdepartementet 26 20 0 0
2002 Utenriksdepartementet 5
2003 Utenriksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Knut Sverre 1 301 Ambassadør Av departement 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Martin Tore Bjørndal 1 220 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Torkel Opsahl 1 119 Professor Av departement
1980 Vanlig medlem Gerd Kirste 2 219 Stortingsrepresentant Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Håkon Bjørnes 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Jan Erik Helgesen 1 301 Amanuensis Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Knut Brofoss 1 301 Byråsjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Forsker Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Marit Lillian Hult 2 301 Førstekonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Carl Hansteen Traaen 1 301 Generalsekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Anders Just Guldvik 1 301 Generalsekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Grethe K. Værnø 2 301 Informasjonsleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kaare Sandegren 1 301 Internasjonal Sekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Jan Egeland 1 301 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Halldor Heldal 1 301 Underdirektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Anne-Sofie Tros Oraug 2 301 Utredningskonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ragnar Udjus 1 1001 Stortingsrepresentant Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Jakob Aano 1 1103 Stortingsrepresentant Av departement 1980
1980 Vanlig medlem Liv Aasen 2 1601 Stortingsrepresentant Av departement 1980 1980
1981 Andre tilknyttede personer Audun Gjøstein Madsen 1 1103 Student Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Andre tilknyttede personer Ole Gabriel Ueland 1 1124 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Torkel Opsahl 1 119 Professor Av departement
1981 Vanlig medlem Johan Ludvik Carlsen 1 301 Sekretær Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jakob Aano 1 1103 Stortingsrepresentant Av departement 1980
1983 Leder Kirsten Ohm 2 301 Ambassadør Av departement 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Lasse Sigurd Seim 1 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Torkel Opsahl 1 119 Professor Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Reidun Andreassen 2 219 Husmor Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Håkon Bjørnes 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Eidar Trulsen 1 231 Sekretær Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Knut Sverre 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Forsker Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Carl Hansteen Traaen 1 301 Generalsekretær Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Anders Just Guldvik 1 301 Generalsekretær Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Grethe K. Værnø 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Halldor Heldal 1 301 Underdirektør Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Jan Erik Helgesen 1 301 Universitetslekto Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Anne-Sofie Tros Oraug 2 301 Utredningskonsule Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Erik Møse 1 301 Byråsjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Karin Stoltenberg 2 301 Underdirektør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Tore Håvard Toreng 1 402 Underdirektør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Jakob Aano 1 1103 Stortingsrepresentant Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Audun Gjøstein Madsen 1 1103 Student Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Ole Gabriel Ueland 1 1124 Stortingsrepresentant Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Liv Aasen 2 1601 Stortingsrepresentant Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Liv Gunvaldsen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Nina Frisak 2 219 Førstekonsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Nini Aars-Rynning 2 219 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Margaret Torsvi Vikki 2 301 Byråsjef Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Ingjerd Jonsson 2 301 Fagkonsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Miljeteig-Olssen 1 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Helge Olav Bugge 1 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Thom Rafoss 1 301 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Sigmund Nordmo 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1983
1984 Leder Kirsten Ohm 2 301 Ambassadør Av departement 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Lasse Sigurd Seim 1 301 Konsulent Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Reidun Andreassen 2 219 Husmor Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Eidar Trulsen 1 231 Sekretær Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Erik Møse 1 301 Dommerfullmektig Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Karin Stoltenberg 2 301 Underdirektør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Tore Håvard Toreng 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Sigmund Nordmo 1 211 Avdelingsleder Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Liv Gunvaldsen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Nina Frisak 2 219 Førstekonsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Nini Aars-Rynning 2 219 Konsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Margaret Torsvi Vikki 2 301 Byråsjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Ingjerd Jonsson 2 301 Fagkonsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Per Miljeteig-Olssen 1 301 Konsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Helge Olav Bugge 1 301 Konsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Thom Rafoss 1 301 Konsulent Av departement 1983
1985 Leder Kirsten Ohm 2 301 Ambassadør Av departement 1983 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Olav Bergthun 1 217 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Torkel Opsahl 1 119 Professor Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Underdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Reidun Andreassen 2 219 Husmor Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Håkon Bjørnes 1 230 Ekspedisjonssjef Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Eidar Trulsen 1 231 Sekretær Av departement 1983 1985
1985 Vanlig medlem Knut Sverre 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Forsker Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Anders Just Guldvik 1 301 Generalsekretær Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Grethe K. Værnø 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Jan Erik Helgesen 1 301 Universitetslekto Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Anne-Sofie Tros Oraug 2 301 Utredningskonsule Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Erik Møse 1 301 Dommerfullmektig Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Karin Stoltenberg 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983 1985
1985 Vanlig medlem Tore Håvard Toreng 1 301 Underdirektør Av departement 1983 1985
1985 Vanlig medlem Per Thomas Andersen 1 301 Forskningsstipend Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Trond Bakkevig 2 301 Generalsekretær Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Elizabeth Eie 2 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Tove Monsen 2 301 Byråsjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Ingjerd Johnson 2 301 Fagkonsulent Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Jakob Aano 1 1103 Stortingsrepresentant Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Ole Gabriel Ueland 1 1124 Stortingsrepresentant Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Liv Aasen 2 1601 Stortingsrepresentant Av departement 1980 1985
1985 Vanlig varamedlem Sigmund Nordmo 1 211 Avdelingsleder Av departement 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Liv Gunvaldsen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Nini Aars-Rynning 2 219 Konsulent Av departement 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Øyvind Johnsen 1 230 Organisasjonssekr Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Johannessen 1 233 Byråsjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Margaret Torsvi Vikki 2 301 Byråsjef Av departement 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Per Miljeteig-Olssen 1 301 Konsulent Av departement 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Helge Olav Bugge 1 301 Konsulent Av departement 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Thom Rafoss 1 301 Konsulent Av departement 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Sigrun Skogly 2 301 Informasjonskonsu Av departement 1985
1986 Sekretær, ikke medlem Olav Bergthun 1 217 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Sekretær, ikke medlem Ragne Birte Lund 2 217 Førstekonsulent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Georg Apenes 1 103 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Gunnar Caspersen 1 390 Første Viseforman Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Harald Synnes 1 1001 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Halvor Thorbjørnsen 1 2091 Byråsjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Marianne Grimsø 2 219 Konsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Eva Finstad 2 236 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Einar Vetvik 1 301 Førstelektor Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Evelyn Gulbrandsen 2 301 Konsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Grethe Pedersen 2 301 Konsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Ellen Juul-Andersen 2 301 Sekretær Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Trine Kloster 2 301 Visepresident Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Tove Skarstein 2 301 Byråsjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Haakon Blankenborg 1 515 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Helge Brochmann 1 833 Skolesekretær Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Svein Alsaker 1 1201 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Gudmund Restad 1 1573 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1987 Sekretær, ikke medlem Ragne Birte Lund 2 217 Førstekonsulent Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Halvor Thorbjørnsen 1 0 Byråsjef Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Georg Apenes 1 103 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Lovrådgiver Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Tor Bøhler 1 219 H.R.Advokat Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Gunnar Caspersen 1 0 Første Viseform Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Odd Wibe 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Atle Sommerfeldt 1 301 Kst. Generalsek Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Harald Synnes 1 1001 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Eva Finstad 2 236 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Einar Vetvik 1 301 Førstelektor Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Grethe Pedersen 2 301 Konsulent Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Ellen Juul-Andersen 2 301 Sekretær Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Trine Kloster 2 301 Visepresident Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Tove Skarstein 2 301 Underdirektør ( Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Haakon Blankenborg 1 515 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Helge Brochmann 1 833 Skolesekretær Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Svein Alsaker 1 1201 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Gudmund Restad 1 1573 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Magne Spilde 1 1601 Advokat 1987
1988 Andre tilknyttede personer Ove Collett 1 301 Kst. Generalsek Av departement 1988
1988 Leder Ole Peter Kolby 1 301 Ambassadør Av departement 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Ragne Birte Lund 2 217 Førstekonsulent Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Halvor Thorbjørnsen 1 0 Byråsjef Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Gunnar Skaug 1 104 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Torkel Opsahl 1 119 Professor Av departement 1980 1988
1988 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Lovrådgiver Av departement 1987 1988
1988 Vanlig medlem Øystein Opdal 1 219 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Tor Bøhler 1 219 H.R.Advokat Av departement 1987 1988
1988 Vanlig medlem Helge Kjekshus 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Eidar Trulsen 1 231 Sekretær Av departement 1983 1988
1988 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1980 1988
1988 Vanlig medlem Jan Erik Helgesen 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1980 1988
1988 Vanlig medlem Anders Just Guldvik 1 301 Generalsekretær Av departement 1980 1988
1988 Vanlig medlem Anne-Sofie Tros Oraug 2 301 Utredningskonsu Av departement 1980 1988
1988 Vanlig medlem Per Miljeteig-Olssen 1 301 Byråsjef Av departement 1983 1988
1988 Vanlig medlem Ingjerd Johnson 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Tove Skarstein 2 301 Underdirektør Av departement 1986 1988
1988 Vanlig medlem Odd Wibe 1 301 Byråsjef Av departement 1987 1988
1988 Vanlig medlem Atle Sommerfeldt 1 301 Kst. Generalsek Av departement 1987 1988
1988 Vanlig medlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 Stortingsrepresentant Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Harald Synnes 1 1001 Stortingsrepresentant Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Brita Borge 2 1253 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Randi Bjørgen 2 1601 2. Nestleder Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Solveig Olsberg 2 215 Førskolelærer Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Grethe Pedersen 2 301 Konsulent Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Tove Frisøe 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Jan Egeland 1 301 Informasjonsled Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Stig Utnem 1 301 Daglig Leder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Espen Thorud 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Aslaug Undheim 2 301 Informasjonssek Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Liv Lyng Hauge 2 301 Konsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Marit Norunn Kristensen 2 301 Organisasjonsse Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Haakon Blankenborg 1 515 Stortingsrepresentant Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Ingeborg Botnen 2 826 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Helge Brochmann 1 833 Skolesekretær Av departement 1986 1988
1988 Vanlig varamedlem Tore Liltvedt 1 918 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Svein Alsaker 1 1201 Stortingsrepresentant Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Erling Johannes Husabø 1 1201 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Gudmund Restad 1 1573 Stortingsrepresentant Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Magne Spilde 1 1601 Advokat 1987 1988
1989 Andre tilknyttede personer Pål Giørtz 1 219 Generalsekretær Av departement 1989
1989 Leder Willy Johan Fredriksen 1 301 Mr-Rådgiver (Fu Av departement 1989
1989 Sekretær, ikke medlem Anne M. Bauer 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Gunnar Skaug 1 104 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Ragne Birte Lund 2 217 Byråsjef Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Øystein Opdal 1 219 Byråsjef Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Helge Kjekshus 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Elisabeth Tvete Briseid 2 627 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Brita Borge 2 1253 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Randi Bjørgen 2 1601 2. Nestleder Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Solveig Olsberg 2 215 Førskolelærer Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Espen Kolding 1 217 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Jan Egeland 1 301 Utenlandssjef Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Stig Utnem 1 301 Daglig Leder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Espen Thorud 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Aslaug Undheim 2 301 Informasjonssek Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Liv Lyng Hauge 2 301 Konsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Marit Norunn Kristensen 2 301 Organisasjonsse Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Ingeborg Botnen 2 826 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Tore Liltvedt 1 918 Stortingsrepresentant Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Erling Johannes Husabø 1 1201 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Andre tilknyttede personer Pål Giørtz 1 219 Generalsekretær Av departement 1989 1990
1990 Leder Haakon Baardsøn Hjelde 1 219 Mr-Rådgiver Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Anne M. Bauer 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989 1990
1990 Vanlig medlem Gunnar Skaug 1 104 Stortingsrepresentant Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Torkel Opsahl 1 119 Professor Av departement 1980 1990
1990 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Ragne Birte Lund 2 217 Byråsjef Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Øystein Opdal 1 219 Byråsjef Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Tor Bøhler 1 219 H.R.Advokat Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Helge Kjekshus 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Kari Solholm 2 219 Leder Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1980 1990
1990 Vanlig medlem Jan Erik Helgesen 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1980 1990
1990 Vanlig medlem Anne-Sofie Tros Oraug 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1980 1990
1990 Vanlig medlem Tove Skarstein 2 301 Underdirektør Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Tove Frisøe 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Bjørg Krane Bostad 2 301 Nestleder Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Tor Holtan-Hartwig 1 301 Underdirektør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 Stortingsrepresentant Av departement 1985 1990
1990 Vanlig medlem Elisabeth Tvete Briseid 2 627 Konsulent Av departement 1989 1990
1990 Vanlig medlem Svein Erik Odden 1 628 Generalsekretær Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jon Lilletun 1 1014 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Randi Bjørgen 2 1601 2. Nestleder Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Lisbeth Holand 2 1902 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Terje Nyberget 1 1922 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Espen Kolding 1 217 Førstekonsulent Av departement 1989 1990
1990 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Personlig Sekre Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Bente Bjørnstad 2 230 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Grethe Pedersen 2 301 Konsulent Av departement 1985 1990
1990 Vanlig varamedlem Jan Egeland 1 301 Utenlandssjef Av departement 1987 1990
1990 Vanlig varamedlem Stig Utnem 1 301 Daglig Leder Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Espen Thorud 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Liv Lyng Hauge 2 301 Konsulent Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Marit Norunn Kristensen 2 301 Organisasjonsse Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Ingeborg Breines 2 301 Generalsekretær Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Hilde Indreberg 2 301 Lovrådgiver (Fu Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Theo Koritzinsky 1 301 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ingeborg Botnen 2 826 Stortingsrepresentant Av departement 1987 1990
1990 Vanlig varamedlem Helge Brochmann 1 833 Skolekonsulent Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Tore Liltvedt 1 918 Stortingsrepresentant Av departement 1987 1990
1990 Vanlig varamedlem Borghild Røyseland 2 1102 Stortingsrepresentant Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Gudmund Restad 1 1573 Stortingsrepresentant Av departement 1985 1990
1990 Vanlig varamedlem Magne Spilde 1 1601 Advokat 1987 1990
1990 Vanlig varamedlem Helga Hoel 2 1601 Lektor Av departement 1990
1991 Andre tilknyttede personer Pål Giørtz 1 219 Generalsekretær Av departement 1989 1991
1991 Leder Haakon Baardsøn Hjelde 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1990 1991
1991 Medlem og sekretær Anne M. Bauer 2 301 Byråsjef Av departement 1989 1991
1991 Vanlig medlem Gunnar Skaug 1 104 Stortingsrepresentant Av departement 1987 1991
1991 Vanlig medlem Torkel Opsahl 1 119 Professor Av departement 1980 1991
1991 Vanlig medlem Øystein Opdal 1 219 Byråsjef Av departement 1987 1991
1991 Vanlig medlem Tor Bøhler 1 219 H.R.Advokat Av departement 1987 1991
1991 Vanlig medlem Helge Kjekshus 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1988 1991
1991 Vanlig medlem Kari Solholm 2 219 Leder Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Odd Enge 1 219 Beredskapskonsu Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1980 1991
1991 Vanlig medlem Jan Erik Helgesen 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1980 1991
1991 Vanlig medlem Tove Skarstein 2 301 Underdirektør Av departement 1986 1991
1991 Vanlig medlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Tove Frisøe 2 301 Byråsjef Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Hilde Indreberg 2 301 Lovrådgiver Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Bjørg Krane Bostad 2 301 Nestleder Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Tor Holtan-Hartwig 1 301 Underdirektør Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Jan Borgen 1 301 Flyktninge Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Eivind Aalborg 1 301 Konsulent Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 Stortingsrepresentant Av departement 1985 1991
1991 Vanlig medlem Svein Erik Odden 1 628 Generalsekretær Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Jon Lilletun 1 1014 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Randi Bjørgen 2 1601 2. Nestleder Av departement 1987 1991
1991 Vanlig medlem Lisbeth Holand 2 1902 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Terje Nyberget 1 1922 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Trygve G. Nordby 1 217 Generalsekretær Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Personlig Sekre Av departement 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Ole Krohn-Nydahl 1 219 Ass. Utenl Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Bente Bjørnstad 2 230 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Grethe Pedersen 2 301 Konsulent Av departement 1985 1991
1991 Vanlig varamedlem Espen Thorud 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Liv Lyng Hauge 2 301 Konsulent Av departement 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Marit Norunn Kristensen 2 301 Organisasjonsse Av departement 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Ingeborg Breines 2 301 Generalsekretær Av departement 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Theo Koritzinsky 1 301 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Heiene 1 301 Amanuensis Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Marianne Berg 2 301 Førstekons Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Sigrunn E Hauge 2 301 Konsulent Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Ingeborg Botnen 2 826 Stortingsrepresentant Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Helge Brochmann 1 833 Skolekonsulent Av departement 1986 1991
1991 Vanlig varamedlem Tore Liltvedt 1 918 Stortingsrepresentant Av departement 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Borghild Røyseland 2 1102 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Gudmund Restad 1 1573 Stortingsrepresentant Av departement 1985 1991
1991 Vanlig varamedlem Magne Spilde 1 1601 Advokat 1987 1991
1991 Vanlig varamedlem Helga Hoel 2 1601 Lektor Av departement 1990 1991
1992 Andre tilknyttede personer Pål Giørtz 1 219 Generalsekretær Av departement 1989 1992
1992 Leder Haakon Baardsøn Hjelde 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1990 1992
1992 Sekretær, ikke medlem Hans Fredrik Lehne 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Gunnar Skaug 1 104 Stortingsrepresentant Av departement 1987 1992
1992 Vanlig medlem Torkel Opsahl 1 119 Professor Av departement 1980 1992
1992 Vanlig medlem Øystein Opdal 1 219 Byråsjef Av departement 1987 1992
1992 Vanlig medlem Tor Bøhler 1 219 H.R.Advokat Av departement 1987 1992
1992 Vanlig medlem Helge Kjekshus 1 219 Spesialrådgiver Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Kari Solholm 2 219 Leder Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Odd Enge 1 219 Beredskapskonsu Av departement 1991 1992
1992 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1980 1992
1992 Vanlig medlem Jan Erik Helgesen 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1980 1992
1992 Vanlig medlem Tove Skarstein 2 301 Underdirektør Av departement 1986 1992
1992 Vanlig medlem Anne M. Bauer 2 301 Byråsjef Av departement 1989 1992
1992 Vanlig medlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Tove Frisøe 2 301 Byråsjef Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Hilde Indreberg 2 301 Lovrådgiver Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Bjørg Krane Bostad 2 301 Nestleder Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Tor Holtan-Hartwig 1 301 Underdirektør Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Jan Borgen 1 301 Flyktningerådgi Av departement 1991 1992
1992 Vanlig medlem Eivind Aalborg 1 301 Konsulent Av departement 1991 1992
1992 Vanlig medlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 Stortingsrepresentant Av departement 1985 1992
1992 Vanlig medlem Svein Erik Odden 1 628 Generalsekretær Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Jon Lilletun 1 1014 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Randi Bjørgen 2 1601 2. Nestleder Av departement 1987 1992
1992 Vanlig medlem Lisbeth Holand 2 1902 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Terje Nyberget 1 1922 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Trygve G. Nordby 1 217 Generalsekretær Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Nestleder Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Ole Krohn-Nydahl 1 219 Ass. Utenlandss Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Bente Bjørnstad 2 230 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Grethe Pedersen 2 301 Konsulent Av departement 1985 1992
1992 Vanlig varamedlem Espen Thorud 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Liv Lyng Hauge 2 301 Konsulent Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Marit Norunn Kristensen 2 301 Organisasjonsse Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Ingeborg Breines 2 301 Generalsekretær Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Theo Koritzinsky 1 301 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Heiene 1 301 Amanuensis Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Marianne Berg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Sigrunn E Hauge 2 301 Konsulent Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Ingeborg Botnen 2 826 Stortingsrepresentant Av departement 1987 1992
1992 Vanlig varamedlem Helge Brochmann 1 833 Skolekonsulent Av departement 1986 1992
1992 Vanlig varamedlem Tore Liltvedt 1 918 Stortingsrepresentant Av departement 1987 1992
1992 Vanlig varamedlem Borghild Røyseland 2 1102 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Gudmund Restad 1 1573 Stortingsrepresentant Av departement 1985 1992
1992 Vanlig varamedlem Magne Spilde 1 1601 Advokat 1987 1992
1992 Vanlig varamedlem Helga Hoel 2 1601 Lektor Av departement 1990 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Else Cathrine Martens 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Hans Fredrik Lehne 1 301 Byrisjef Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Asbjørn Løvbræk 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Sven Egil Omdal 1 1103 Redaktør Av departement 1993
1994 Andre tilknyttede personer Jannicke Larsen 2 301 Av departement 1994
1994 Medlem og sekretær Else Cathrine Martens 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Odd Enge 1 219 Innenlandssjef Av departement 1991 1994
1994 Vanlig medlem Jan Erik Helgesen 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1980 1994
1994 Vanlig medlem Hilde Indreberg 2 301 Dommerfullmekti Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Bjørg Krane Bostad 2 301 Komitesekretær Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Hans Fredrik Lehne 1 301 Byråsjef Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Asbjørn Løvbræk 1 301 Rådgiver Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Heidi Stien 2 301 Byrisjef (Kst ) Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Stein Ivar Aarsæther 1 301 Informasjonssje Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Arne Grønningsæter 1 301 Sekretær Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Ruth Anlaug Ryste 2 301 Spesialridgiver Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Gunn Kar Gjul 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Tone Gun Smith 2 301 Underdirektør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Svein Erik Odden 1 628 Generalsekretár Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Sven Egil Omdal 1 1103 Redaktør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Jorunn Ringstad 2 1428 Stortingsrepresentant Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Kristin Løchen 2 219 Rådgiver Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Espen Thorud 1 301 Ridgiver Av departement 1988 1994
1994 Vanlig varamedlem Sigrun Hoel 2 301 Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Gro Hillestad Thune 2 301 Advokat Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Petter F. Wille 1 301 Byråsjef Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Kjellaug Pettersen 2 301 Daglig Leder Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Guri Rusten 2 301 Generalsekretær Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Hilde Haakonsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Liv Ronglan 2 301 Informasjonskon Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Gu Engesland 1 301 Instituttsekret Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Ella Ghosh 2 301 Konsulent Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Solveig Aas 2 301 Konsulent Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Nina Mjøberg 2 301 Kontorsekretær Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Hege C Haukaas 2 301 Lovrådgiver (Fu Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Marit Fredheim 2 602 Rektor Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Marit Arnstad 2 1714 Stortingsrepresentant Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Tomas Norvoll 1 1871 Stortingsrepresentant Av departement 1994
1995 Andre tilknyttede personer Jannicke Larsen 2 301 Av departement 1994
1995 Leder Per Haugestad 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1995
1995 Medlem og sekretær Else Cathrine Martens 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Hans Fredrik Lehne 1 301 Byråsjef Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Heidi Stien 2 301 Byråsjef (Kst.) Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Stein Ivar Aarsæther 1 301 Informasjonssje Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Arne Grønningsæter 1 301 Sekretær Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Ruth Anlaug Ryste 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Gunn Kar Gjul 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Tone Gun Smith 2 301 Underdirektør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Sven Egil Omdal 1 1103 Redaktør Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Jorunn Ringstad 2 1428 Stortingsrepresentant Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Kristin Løchen 2 219 Rådgiver Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Sigrun Hoel 2 301 Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Gro Hillestad Thune 2 301 Advokat Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Petter F. Wille 1 301 Byråsjef Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Kjellaug Pettersen 2 301 Daglig Leder Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Guri Rusten 2 301 Generalsekretær Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Hilde Haakonsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Liv Ronglan 2 301 Informasjonskon Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Gu Engesland 1 301 Instituttsekret Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Ella Ghosh 2 301 Konsulent Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Solveig Aas 2 301 Konsulent Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Nina Mjøberg 2 301 Kontorsekretær Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Hege C Haukaas 2 301 Lovrådgiver (Fu Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Marit Fredheim 2 602 Rektor Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Marit Arnstad 2 1714 Stortingsrepresentant Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Tomas Norvoll 1 1871 Stortingsrepresentant Av departement 1994
1996 Andre tilknyttede personer Jannicke Heyerd Larsen 2 301 Av departement 1994
1996 Leder Per Haugestad 1 220 Spesialrådgiver Av departement 1995 1996
1996 Medlem og sekretær Heddy Astrup 2 301 Konsulent Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Tor Bøhler 1 219 H.R.Advokat Av departement 1987 1996
1996 Vanlig medlem Asbjørn Eide 1 301 Direktør Av departement 1980 1996
1996 Vanlig medlem Jan Erik Helgesen 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1980 1996
1996 Vanlig medlem Espen Thorud 1 301 Rådgiver Av departement 1988 1996
1996 Vanlig medlem Hilde Indreberg 2 301 Lovrådgiver Av departement 1990 1996
1996 Vanlig medlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1990 1996
1996 Vanlig medlem Jan Borgen 1 301 Generalsekretær Av departement 1991 1996
1996 Vanlig medlem Hans Fredrik Lehne 1 301 Byråsjef Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Kjellaug Liv Pettersen 2 301 Daglig Leder Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Stein Ivar Aarsæther 1 301 Informasjonssje Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Guri Rusten 2 301 Rådgiver Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Tone Gunvaldsen Smith 2 301 Underdirektør Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Christopher Navelsaker 1 301 Administrativ L Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Vigdis Vevstad 2 301 Flyktningerådgi Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Hans Morten Haugen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Anne-Sofie Tros Oraug 2 301 Rådgiver Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Carl Salicath 1 301 Rådgiver Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Ellinor Kolstad 2 301 Saksbehandler Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Lasse Rongevær 1 301 Seksjonsleder Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Dag Nissen 1 301 Underdirektør Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Jorunn Mæhlum 2 301 Underdirektør Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Svein Erik Odden 1 628 Generalsekretær Av departement 1990 1996
1996 Vanlig medlem Siri Hangeland 2 705 Lektor Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Astri Suhrke 2 1201 Forskningsleder Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Jørgen Aall 1 1201 Professor Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Jorunn Ringstad 2 1428 Stortingsrepresentant Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Anne Trine Kjørholt 2 1601 Forsker Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Ragna B. Jørgensen 2 1804 Stortingsrepresentant Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Visepresident Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Erik Aarhus 1 219 Underdirektør Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Tone Sofie Loge 2 219 Underdirektør Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Sigrun Hoel 2 301 Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Solveig Aas 2 301 Konsulent Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Gro Hillestad Thune 2 301 Advokat Av departement 1994 1996
1996 Vanlig varamedlem Hilde Haakonsen 2 301 Informasjonskon Av departement 1994 1996
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Gunnar Engesland 1 301 Instituttsekret Av departement 1994 1996
1996 Vanlig varamedlem Nina Mjøberg 2 301 Kontorsekretær Av departement 1994 1996
1996 Vanlig varamedlem Gunnar F. Andersen 1 301 Ass. Generalsek Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Kjetil Paulsen 1 301 Byråsjef Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Karin Stoltenberg 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Yann De Caprona 1 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Birgitte Brekke 2 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Thom Arne Hellerslia 1 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Gislaug Øygarden 2 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Njål Høstmælingen 1 301 Kontorsjef Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Bernt Hagtvet 1 301 Professor Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Bente Amundsen Macbeath 2 301 Seksjonsleder Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Trond Bakkevig 2 301 Sogneprest Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Anne Bystad 2 417 Studieinspektør Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Marit Fredheim 2 602 Rektor Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Tore Liltvedt 1 903 Stortingsrepresentant Av departement 1987 1996
1996 Vanlig varamedlem Arne Tostensen 1 1201 Forsker Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Terje Einarsen 1 1201 Førsteamanuensi Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Marit Arnstad 2 1714 Stortingsrepresentant Av departement 1994 1996
1996 Vanlig varamedlem Tomas Norvoll 1 1871 Stortingsrepresentant Av departement 1994 1996
1996 Vanlig varamedlem Alf Edvard Nystad 1 2020 Trafikklærer Av departement 1996
1997 Medlem og sekretær Heddy Astrup 2 301 Konsulent Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Hans Fredrik Lehne 1 301 Byråsjef Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Christopher Navelsaker 1 301 Administrativ L Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Vigdis Vevstad 2 301 Flyktningerådgi Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Hans Morten Haugen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Anne-Sofie Tros Oraug 2 301 Rådgiver Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Carl Salicath 1 301 Rådgiver Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Ellinor Kolstad 2 301 Saksbehandler Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Bjørn Lasse Rongevær 1 301 Seksjonsleder Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Dag Nissen 1 301 Underdirektør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Jorunn Mæhlum 2 301 Underdirektør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Siri Hangeland 2 705 Lektor Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Astri Suhrke 2 1201 Forsker Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Jørgen Aall 1 1201 Professor Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Anne Trine Kjørholt 2 1601 Forsker Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Ragna B. Jørgensen 2 1804 Stortingsrepresentant Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Erik Aarhus 1 219 Underdirektør Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Tone Sofie Loge 2 219 Underdirektør Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Gunnar F. Andersen 1 301 Ass. Generalsek Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Kjetil Paulsen 1 301 Byråsjef Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Karin Stoltenberg 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Yann De Caprona 1 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Birgitte Brekke 2 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Thom Arne Hellerslia 1 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Gislaug Øygarden 2 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Njål Høstmælingen 1 301 Kontorsjef Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Bernt Hagtvet 1 301 Professor Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Bente Amundsen Macbeath 2 301 Seksjonsleder Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Trond Bakkevig 2 301 Sogneprest Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Anne Bystad 2 417 Studieinspektør Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Marit Fredheim 2 602 Rektor Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Arne Tostensen 1 1201 Forsker Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Terje Einarsen 1 1201 Førsteamanuensi Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Alf Edvard Nystad 1 2020 Trafikklærer Av departement 1996
2002 Anders Heger Forlagsdirektør
2002 Kirsten Anne Guttorm Førstekonsulent
2002 Flemming Hansen Politisk Rådgiver
2002 Per Sandberg Stortingsrepresentant
2002 Turid Glærum 214 Seksjonsleder
2002 Julie Christiansen 217 Rådgiver
2002 Knut Rognlien 219 Advokat
2002 Kari Marit Solholm 219 Avdelingsleder
2002 Jan Tore Sanner 219 Stortingsrepresentant
2002 Jon Vea 220 Direktør
2002 Arne Dale 220 Førstekonsulent
2002 Morten Høglund 220 Politisk Rådgiver
2002 Nils Butenschøn 229 Direktør
2002 Martine Løvold 301
2002 Lars B. Salvesen 301
2002 Bjørn Oscar Hoftvedt 301 Avdelingsleder
2002 Lars Sigurd Valvatne 301 Byråsjef
2002 Carl Morten Iversen 301 Daglig Leder
2002 Bjørg Skotnes 301 Daglig Leder
2002 Trine Stensen Lunde 301 Daglig Leder
2002 Arne Grønningsæter 301 Direktør
2002 Kristin Heinrich 301 Fagsjef
2002 Anne Marit Austbø 301 Flyktningekoordinator
2002 Kjell Olaf Jensen 301 Forfatter
2002 Anders Breidlid 301 Førsteamanuensis
2002 Hans Morten Haugen 301 Førstekonsulent
2002 Liv Helene Arum 301 Generalsekretær
2002 Bjørn Gunnar Engesland 301 Generalsekretær
2002 Terje Kalheim 301 Informasjonsansvarlig
2002 Tor Monsen 301 Informasjonskonsulent
2002 Åshild Olavssen 301 Konsulent
2002 Tonje Meinich 301 Lovrådgiver
2002 Karin Beate Theodorsen 301 Nestleder
2002 Beate Slydal 301 Politisk Rådgiver
2002 Kristin Høgdahl 301 Prosjektleder
2002 Sverre Varvin 301 Psykiater
2002 Toril Marstrander 301 Rådgiver
2002 Arthur K. Sydnes 301 Rådgiver
2002 Vidar Lindefjeld 301 Seksjonssjef
2002 Bente A. Mac Beath 301 Spesialrådgiver
2002 Kari Lise Jørstad 301 Underdirektør
2002 Jan A. Monsbakken 502 Generalsekretær
2002 Marit Gjelten 627 Rådgiver
2002 Heidi Amalie Grindem 805 Juridisk Rådgiver
2002 Anne Marit Hovstad 904 Styreleder
2002 Sigurd Manneråk 1037 Fagsjef
2002 Bent Endresen 1103 Advokat
2002 Siri Gloppen 1201 Seniorforsker
2002 Arne Tostensen 1201 Seniorforsker
2002 Siri Frost Sterri 1663 Stortingsrepresentant
2002 Hilde Lengali 1838 Student
2002 Leder Svein Ole Sæther 231 Ekspedisjonssjef
2002 Nestleder Petter F. Wille 301 Avdelingsdirektør
2003 Martine Løvold
2003 Lars B. Salvesen
2003 Knut Rognlien Advokat
2003 Bent Endresen Advokat
2003 Bjørn Oscar Hoftvedt Avdelingsleder
2003 Kari Marit Solholm Avdelingsleder
2003 Lars Sigurd Valvatne Byråsjef
2003 Carl Morten Iversen Daglig Leder
2003 Bjørg Skotnes Daglig Leder
2003 Trine Stensen Lunde Daglig Leder
2003 Arne Grønningsæter Direktør
2003 Nils Butenschøn Direktør
2003 Jon Vea Direktør
2003 Sigurd Manneråk Fagsjef
2003 Kristin Heinrich Fagsjef
2003 Anne Marit Austbø Flyktningekoordinator
2003 Kjell Olaf Jensen Forfatter
2003 Anders Heger Forlagsdirektør
2003 Anders Breidlid Førsteamanuensis
2003 Arne Dale Førstekonsulent
2003 Kirsten Anne Guttorm Førstekonsulent
2003 Hans Morten Haugen Førstekonsulent
2003 Liv Helene Arum Generalsekretær
2003 Bjørn Gunnar Engesland Generalsekretær
2003 Jan A. Monsbakken Generalsekretær
2003 Terje Kalheim Informasjonsansvarlig
2003 Tor Monsen Informasjonskonsulent
2003 Heidi Amalie Grindem Juridisk Rådgiver
2003 Tonje Meinich Lovrådgiver
2003 Karin Beate Theodorsen Nestleder
2003 Flemming Hansen Politisk Rådgiver
2003 Beate Slydal Politisk Rådgiver
2003 Morten Høglund Politisk Rådgiver
2003 Kristin Høgdahl Prosjektleder
2003 Sverre Varvin Psykiater
2003 Julie Christiansen Rådgiver
2003 Marit Gjelten Rådgiver
2003 Toril Marstrander Rådgiver
2003 Arthur K. Sydnes Rådgiver
2003 Siri Gloppen Seniorforsker
2003 Arne Tostensen Seniorforsker
2003 Vidar Lindefjeld Seniorrådgiver
2003 Bente A. Mac Beath Spesialrådgiver
2003 Siri Frost Sterri Stortingsrepresentant
2003 Per Sandberg Stortingsrepresentant
2003 Jan Tore Sanner Stortingsrepresentant
2003 Hilde Lengali Student
2003 Leder Svein Ole Sæther Ekspedisjonssjef
2003 Nestleder Petter F. Wille Avdelingsdirektør