Styret for Norges Eksportråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norges Eksportråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norges Eksportråd
Utvalgsnummer: 1049000
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Utenriksdepartementet 8 0 11 265000
1996 Utenriksdepartementet 8 0 0 0
1997 Nærings- og handelsdepartementet 8 0 5 500000
2002 Nærings- og handelsdepartementet 5 935954
2003 Nærings- og handelsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Leder Jens Gerhard Heiberg 1 301 Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Heddy Anne Torp Lund 2 217 Eksportsjef I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Arild Ingjerd 1 301 Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Kjell Grønn 1 301 Regionrådgiver I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Gro Merete Brækken 2 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Bjørn Sjaastad 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Mathilde Petrea Karlsen 2 1931 Avdelingsleder I statsråd 1995
1996 Leder Gerhard Heiberg 1 301 Direktør I statsråd 1995 1996
1996 Vanlig medlem Heddy Anne Torp Lund 2 217 Eksportsjef I statsråd 1995 1996
1996 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1995 1996
1996 Vanlig medlem Arild Ingjerd 1 301 Konsernsjef I statsråd 1995 1996
1996 Vanlig medlem Kjell Grønn 1 301 Regionrådgiver I statsråd 1995 1996
1996 Vanlig medlem Gro Merete Brækken 2 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1995 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Sjaastad 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1995 1996
1996 Vanlig medlem Mathilde Petrea Karlsen 2 1931 Avdelingsleder I statsråd 1995 1996
2002 Wenche Nistad 219 Konserndirektør
2002 Jon Vea 220 Direktør
2002 Ole Petter Håkon Håkonsen 226 Professor Ii
2002 Knut A. Mugaas 301 Seniorrådgiver
2002 Liv Christiansen 709 Forbundssekretær
2002 Ove Røssland 1224 Direktør
2002 Sylvi Lem 1439 Direktør
2002 Leder Kjell Sundsli 706 Adm. Direktør
2003 Ove Røssland Direktør
2003 Sylvi Lem Direktør
2003 Jon Vea Direktør
2003 Liv Christiansen Forbundssekretær
2003 Wenche Nistad Konserndirektør
2003 Ole Petter Håkon Håkonsen Professor Ii
2003 Knut A. Mugaas Seniorrådgiver
2003 Leder Kjell Sundsli Direktør