Koordineringsutvalget for EØS-saker

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Koordineringsutvalget for EØS-saker" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Koordineringsutvalget for EØS-saker
Utvalgsnummer: 1055000
Opprettelsesår: 1997
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1997 Utenriksdepartementet 18 0 0 0
2002 Utenriksdepartementet 8 26200
2003 Utenriksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1997 Leder Per Ludvig Magnus 1 Spesialråd I statsråd 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Christian Syse 1 Rådgiver Av departement 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Petter Ølberg 1 301 Byråsjef Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Alfred Kvalheim 1 Ekspedisjonssjef I statsråd
1997 Vanlig medlem John Laugerud 1 Avdelingsdirekt I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 214 Departementsråd I statsråd 1993
1997 Vanlig medlem Jan Arild Halvorsen 1 217 Ekspedisjonssjef I statsråd
1997 Vanlig medlem Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd
1997 Vanlig medlem Tore Olsen 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993
1997 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Jan Farberg 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1997 Vanlig medlem Arne Spildo 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1997 Vanlig medlem Eldrid Nordbø 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1997 Vanlig medlem Jonas Gahr Støre 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1997 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 H.R.Dommer I statsråd
1997 Vanlig medlem Ola Storeng 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Tore Chr. Malterud 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Inge Lorange Backer 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Fred-Olav Sørensen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Helge M. Sønneland 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1997
2002 Per Harald Grue 214 Departementsråd
2002 Turid Sand 216 Avdelingsdirektør
2002 Stein Wilhelm Weber 217 Avdelingsdirektør
2002 Jan Arild Halvorsen 217 Ekspedisjonssjef
2002 Hege Fisknes 217 Rådgiver
2002 Ole-Anders Lindseth 219 Ekspedisjonssjef
2002 Magnor Nerheim 219 Ekspedisjonssjef
2002 Bjørn Trygve Grydeland 230 Ambassadør
2002 Jan Solberg 230 Departementsråd
2002 Inger Gran 301 Avdelingsdirektør
2002 Sigurd Klakeg 301 Avdelingsdirektør
2002 Oda Helen Sletnes 301 Avdelingsdirektør
2002 Per Sanderud 301 Departementsråd
2002 Helge M. Sønneland 301 Departementsråd
2002 Arni Hole 301 Ekspedisjonssjef
2002 Arne Spildo 301 Ekspedisjonssjef
2002 Sven Erik Svedman 301 Ekspedisjonssjef
2002 Hilde Caroline Sundrehagen 301 Ekspedisjonssjef
2002 Eyvin Sivertsen 301 Lovrådgiver (Fung.)
2002 Fred Olav Sørensen 301 Spesialrådgiver
2002 Dankert Vedeler 722 Avdelingsdirektør
2002 Leder Per Ludvig Magnus 301 Ass. Utenriksråd
2003 Bjørn Trygve Grydeland Ambassadør
2003 Inger Gran Avdelingsdirektør
2003 Sigurd Klakeg Avdelingsdirektør
2003 Oda Helen Sletnes Avdelingsdirektør
2003 Turid Sand Avdelingsdirektør
2003 Dankert Vedeler Avdelingsdirektør
2003 Stein Wilhelm Weber Avdelingsdirektør
2003 Per Harald Grue Departementsråd
2003 Per Sanderud Departementsråd
2003 Helge M. Sønneland Departementsråd
2003 Jan Solberg Departementsråd
2003 Jan Arild Halvorsen Ekspedisjonssjef
2003 Arni Hole Ekspedisjonssjef
2003 Ole-Anders Lindseth Ekspedisjonssjef
2003 Magnor Nerheim Ekspedisjonssjef
2003 Arne Spildo Ekspedisjonssjef
2003 Sven Erik Svedman Ekspedisjonssjef
2003 Hilde Caroline Sundrehagen Ekspedisjonssjef
2003 Eyvin Sivertsen Lovrådgiver (Fung.)
2003 Hege Fisknes Rådgiver
2003 Fred Olav Sørensen Spesialrådgiver
2003 Leder Per Ludvig Magnus Ass. Utenriksråd