Statens korn- og kraftforråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens korn- og kraftforråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens korn- og kraftforråd
Utvalgsnummer: 11043000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1929
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 26.02.1929 ved kongelig resolusjon i henhold til Lov om landets kornforsyning av 22.6.28 paragraf 9.
Mandat:
Rådet skal føre tilsyn med at Statens Kornforretning løser sine oppgaver på en hensiktsmessig måte.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 15 0 2 0
1981 Landbruksdepartementet 15 14 2 54300
1982 Landbruksdepartementet 15 15 2 61800 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 15 15 2 79500 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 15 15 2 79000 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 15 15 9 382000 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 15 15 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Bård Heggen 1 904 Mølleeier I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Jone Vadla 1 1103 Administrerende Direktør Av departement 1969 1980
1980 Vanlig varamedlem Per Schau 1 219 Konsulent I statsråd 1978
1980 Vanlig varamedlem Tore Sigernes 1 220 Konditormester 1974
1980 Vanlig varamedlem Hans Fredrik Hommelstad 1 415 Bonde
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Flathus 1 627 Forvalter I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Knut Haus 1 1120 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Herlaug Trælnes 1 1601 Administrerende Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Michael Birkeland 1 1601 Disponent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Morten Bakken 1 1621 Mølleeier
1980 Vanlig varamedlem Odd Skogmo 1 1933 Bonde Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Bård Heggen 1 904 Mølleeier I statsråd 1978
1981 Vanlig varamedlem Per Schau 1 219 Konsulent I statsråd 1978
1981 Vanlig varamedlem Tore Sigernes 1 220 Konditormester 1974
1981 Vanlig varamedlem Hans Fredrik Hommelstad 1 415 Bonde
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Flathus 1 627 Forvalter I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Knut Haus 1 1120 Stortingsrepresentant Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Herlaug Trælnes 1 1601 Administrerende Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Michael Birkeland 1 1601 Disponent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Morten Bakken 1 1621 Mølleeier
1981 Vanlig varamedlem Odd Skogmo 1 1933 Bonde Av instans utenfor departement
1982 Leder Kaare R. Berge 1 1001 Direktør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Jan Henrik H. Foss 1 122 Disponent I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Karin Margrethe Danielsen 2 214 Ingeniør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Aase Bjerkholt 2 301 Husmor Av Stortinget 1970 1982
1982 Vanlig medlem Aud Nordahl-Hansen 2 301 Kontrollør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Ola Olsen 1 401 Kontrollør I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Hans Fredrik Hommelstad 1 415 Bonde Av Stortinget 1982 1982
1982 Vanlig medlem Lars Holen 1 438 Gårdbruker Av Stortinget 1970 1982
1982 Vanlig medlem Einar Moe 1 521 Bonde Av Stortinget 1978 1982
1982 Vanlig medlem Bjarne Braathen 1 602 Fylkessekretær Av Stortinget 1982 1982
1982 Vanlig medlem Jørn V. Isaksen 1 807 Konditor- Og Bak Av Stortinget 1979 1982
1982 Vanlig medlem Jone Vadla 1 1103 Direktør I statsråd 1970 1982
1982 Vanlig medlem Torolv Skretting 1 1103 Disponent I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Alf Gunnes 1 1635 Bonde Av Stortinget 1982 1982
1982 Vanlig medlem Bjarne Saltnes 1 1657 Møllearbeider Av Stortinget 1974 1982
1982 Vanlig varamedlem Doris Johansen 2 115 Husmorvikar Av Stortinget 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Per Schau 1 219 Konsulent I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Tore Sigernes 1 220 Konditormester Av Stortinget 1974 1982
1982 Vanlig varamedlem Berit Østbye 2 230 Husmor Av Stortinget 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Pål Olav Kraabøl 1 238 Avdelingssjef I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Terje S. Fløystad 1 521 Bonde Av Stortinget 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Johan A. Skogan 1 627 Distriktssjef I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Knut Haus 1 1120 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1980 1982
1982 Vanlig varamedlem Ivar Hald 1 1201 Administrerende I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Helge Vågen 1 1201 Kontorassistent Av Stortinget 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Michael Birkeland 1 1601 Disponent I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Bjørn Langvik 1 1601 Direktør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Anders Haugum 1 1729 Administrerende I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Odd Skogmo 1 1933 Bonde Av Stortinget 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Svanhild Kaasen 2 1943 Gårdbruker Av Stortinget 1982 1982
1984 Vanlig medlem Jan Erik H. Foss 1 122 Disponent I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Karin Margrethe Danielsen 2 214 Ingeniør I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Aud Nordahl-Hansen 2 301 Kontrollør I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Bjarne Braathen 1 602 Fylkessekretær Av Stortinget 1982
1984 Vanlig medlem Alf Gunnes 1 1635 Bonde Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Berit Østbye 2 230 Husmor Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Johan A. Skogan 1 627 Distriktssjef I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Ivar Hald 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Langvik 1 1601 Direktør I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Anders Haugum 1 1729 Adm. Direktør I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Svanhild Kaasen 2 1943 Gardbruker Av Stortinget 1982
1985 Vanlig medlem Jan Erik H. Foss 1 122 Disponent I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Karin Margrethe Danielsen 2 214 Ingeniør I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Aud Nordahl-Hansen 2 301 Kontrollør I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Bjarne Braathen 1 602 Fylkessekretær Av Stortinget 1982
1985 Vanlig medlem Alf Gunnes 1 1635 Bonde Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Berit Østbye 2 230 Husmor Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Johan A. Skogan 1 627 Distriktssjef I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Ivar Hald 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Langvik 1 1601 Direktør I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Anders Haugum 1 1729 Adm. Direktør I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Svanhild Kaasen 2 1943 Gardbruker Av Stortinget 1982
1986 Vanlig medlem Jan Erik H. Foss 1 122 Disponent I statsråd 1982
1986 Vanlig medlem Karin Margrethe Danielsen 2 214 Ingeniør I statsråd 1982
1986 Vanlig medlem Aud Nordahl-Hansen 2 301 Kontrollør I statsråd 1982
1986 Vanlig medlem Bjarne Braathen 1 602 Fylkessekretær Av Stortinget 1982
1986 Vanlig medlem Alf Gunnes 1 1635 Bonde Av Stortinget 1982
1986 Vanlig varamedlem Berit Østbye 2 230 Husmor Av Stortinget 1982
1986 Vanlig varamedlem Johan A. Skogan 1 627 Distriktssjef I statsråd 1982
1986 Vanlig varamedlem Ivar Hald 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1982
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Langvik 1 1601 Direktør I statsråd 1982
1986 Vanlig varamedlem Anders Haugum 1 1729 Adm. Direktør I statsråd 1982
1986 Vanlig varamedlem Svanhild Kaasen 2 1943 Gardbruker Av Stortinget 1982