Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet
Utvalgsnummer: 11046000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1936
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1936 av Landbruksdepartementet i henhold til paragraf 12 i lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvarer av 10. juli 1936 med senere endringer.
Mandat:
Fører kontroll med Omsetningsrådets virksomhet og regnskaper og med de organisasjoner som mottar støtte av omsetningsavgiften og jordbruksavtalen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 4 0 7 0
1981 Landbruksdepartementet 4 0 5 70100
1982 Landbruksdepartementet 4 0 5 75047 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 4 0 9 80842 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 4 0 9 97097 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 4 0 8 88622 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 4 0 8 105683 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 4 0 6 112459
1988 Landbruksdepartementet 4 0 6 116000
1989 Landbruksdepartementet 4 0 9 109951
1990 Landbruksdepartementet 4 0 9 106507
1991 Landbruksdepartementet 4 0 9 120811
1992 Landbruksdepartementet 4 0 11 116975
1993 Landbruksdepartementet 4 0 10 140042
1994 Landbruksdepartementet 4 0 10 128253
1995 Landbruksdepartementet 4 0 9 128780
1996 Landbruksdepartementet 4 0 10 136578
1997 Landbruksdepartementet 4 0 6 177824
2002 Landbruksdepartementet 8 144432
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ola Rygg 1 806 Lagdommer 1980
1980 Vanlig medlem Harald Foss 1 227 Banksjef Av departement 1968 1980
1980 Vanlig medlem Sverre Sollid 1 626 Pensjonist Av departement 1968 1980
1980 Vanlig medlem Tone Brunstad 2 720 Husmor 1980
1984 Leder Ola Rygg 1 811 Lagdommer Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Tone Brunstad 2 720 Husmor Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Liv Kielland 2 219 Avdelingssjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Einar K. Time 1 1103 Fylkeslandbrukssj Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Liv Kielland 2 219 Avdelingssjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Einar K. Time 1 1103 Fylkeslandbrukssj Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Liv Kielland 2 219 Avdelingssjef Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Einar K. Time 1 1103 Fylkeslandbruks Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Liv Kielland 2 219 Avdelingssjef Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Einar K. Time 1 1103 Fylkeslandbruks Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Tone Brunstad 2 1001 Førstesekretær Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Arne Hjulstad 1 1001 Fylkeslandbruks Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Tone Brunstad 2 1001 Førstesekretær Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Arne Hjulstad 1 1001 Fylkeslandbruks Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Tone Brunstad 2 1001 Førstesekretær Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Arne Hjulstad 1 1001 Fylkeslandbruks Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Arne Hjulstad 1 1001 Fylkeslandbruks Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Gunn Langaas 2 1927 Fylkesordfører Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Arne Hjulstad 1 1001 Fylkeslandbruks Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Gunn Langaas 2 1927 Fylkesordfører Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Gunn Langaas 2 1927 Fylkesordfører Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Ingrid Granås 2 1851 Rektor Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Gunn Langaas 2 1927 Fylkesordfører Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Ingrid Granås 2 1851 Rektor Av departement 1993
1996 Leder Ola R. Melheim 1 301 Lagmann Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Liv Kielland 2 219 Pensjonist Av departement 1984 1996
1996 Vanlig medlem Arne Hjulstad 1 1001 Fylkesjordsjef Av departement 1988 1996
1996 Vanlig varamedlem Ingrid Granås 2 1851 Rektor Av departement 1993 1996
1997 Leder Ola R. Melheim 1 301 Lagmann Av departement 1996
2002 Heidi Lohrmann 301 Rådgiver
2002 Arne Hjulstad 1001 Fylkesjordsjef
2002 Ingrid Granås 1851 Rektor
2002 Leder Ola R. Melheim 301 Lagmann
2003 Arne Hjulstad Fylkesjordsjef
2003 Heidi Lohrmann Rådgiver
2003 Ingrid Granås Rektor
2003 Leder Ola R. Melheim Lagmann