Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene
Utvalgsnummer: 11062000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1961 av Landbruksdepartementet i henhold til skogbrukslovens paragraf 48.
Mandat:
Utvalget har i oppgave å gi uttalelse om forvaltningen og bruken av rentemidlene av skogavgiften, som et rådgivende organ for departementet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 6 0 2 0 Annen instans
1981 Landbruksdepartementet 6 5 2 0 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 6 6 2 384 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 6 6 2 1083 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 6 6 1 556 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 6 6 1 579 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 6 6 1 261 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 6 6 0 0
1988 Landbruksdepartementet 6 6 2 0
1989 Landbruksdepartementet 6 6 2 6521
1990 Landbruksdepartementet 6 6 1 2609
1991 Landbruksdepartementet 6 6 1 791
1992 Landbruksdepartementet 6 6 1 6519
1993 Landbruksdepartementet 6 6 2 3780
1994 Landbruksdepartementet 6 6 1 779
1995 Landbruksdepartementet 6 6 1 3067
1996 Landbruksdepartementet 6 6 1 3228
1997 Landbruksdepartementet 6 6 1 3717
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Sekretær, ikke medlem Henrik Valeur 1 229
1980 Vanlig medlem Per Olaf Krog 1 301 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Sigmund P. Haave 1 806 Fylkesskogsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Otto Roer 1 101 Fylkesskogsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Odd Løset 1 605 Herredsskogmester Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Aksel Haugan 1 718 1974
1980 Vanlig varamedlem Jon Mælandsmo 1 807 Skogeier Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Jon Lykke 1 1721 Disponent Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Henrik Valeur 1 229
1981 Vanlig medlem Per Olaf Krog 1 301 Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Sigmund P. Haave 1 806 Fylkesskogsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Otto Roer 1 101 Fylkesskogsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Aksel Haugan 1 718 1974
1981 Vanlig varamedlem Jon Mælandsmo 1 807 Skogeier Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Jon Lykke 1 1721 Disponent Av departement
1982 Leder Hans Kristian Seip 1 214 Skogdirektør Av departement 1967 1982
1982 Sekretær, ikke medlem Henrik Valeur 1 229 Førstekonsulent Av departement 1979 1982
1982 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Administrerende Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Per Olaf Krog 1 301 Direktør Av departement 1967 1982
1982 Vanlig medlem Halvor Noer 1 402 Herredsskogmeste Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Sigmund P. Haave 1 806 Fylkesskogsjef Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Lars A. Gjerstad 1 814 Skogeier Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Otto Roer 1 101 Fylkesskogsjef Av departement 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Arnt Astrup 1 121 Forstkandidat Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Jon Bjørnstad 1 219 Disponent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Liv Rigmor Sølland 2 612 Herredsskogmeste Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Torkel Wetterhus 1 633 Skogeier Av departement 1982 1982
1984 Leder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Lars A. Gjerstad 1 814 Skogeier Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Arnt Astrup 1 121 Forstkandidat Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Jon Bjørnstad 1 219 Disponent Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Liv Rigmor Sølland 2 612 Herredsskogsmeste Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Torkel Wetterhus 1 633 Skogeier Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Paul Reine 1 912 Fylkesskogsjef Av departement 1984
1985 Leder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Lars A. Gjerstad 1 814 Skogeier Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Arnt Astrup 1 121 Forstkandidat Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Jon Bjørnstad 1 219 Disponent Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Liv Rigmor Sølland 2 502 Herredsskogmester Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Torkel Wetterhus 1 633 Skogeier Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Paul Reine 1 912 Fylkesskogsjef Av departement 1984
1986 Leder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1984 1986
1986 Sekretær, ikke medlem Henrik Valeur 1 301 Byråsjef Av departement 1979 1986
1986 Vanlig medlem Otto Roer 1 101 Fylkesskogsjef Av departement 1978 1986
1986 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1982 1986
1986 Vanlig medlem Per Olaf Krog 1 301 Direktør Av departement 1967 1986
1986 Vanlig medlem Liv Rigmor Sølland 2 502 Herredsskogmester Av departement 1982 1986
1986 Vanlig medlem Torkel Wetterhus 1 633 Skogeier Av departement 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Asbjørn Jørstad 1 221 Skogeier Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av departement 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Hans Grøholt 1 602 Ass. Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Per Stamnes 1 605 Disponent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Paul Reine 1 912 Fylkesskogsjef Av departement 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Mathias Sellæg 1 1703 Herredsskogmester Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Ragnar M. Næss 1 912 Fylkesskogmeste Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Asbjørn Jørstad 1 221 Skogeier Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Paul Gotaas 1 301 Skogbrukssjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Per Stamnes 1 605 Disponent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Mathias Sellæg 1 1703 Herredsskogmest Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Ragnar M. Næss 1 912 Fylkesskogmeste Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Asbjørn Jørstad 1 221 Skogeier Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Paul Gotaas 1 301 Skogbrukssjef Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Per Stamnes 1 605 Disponent Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Mathias Sellæg 1 1703 Herredsskogmest Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Ragnar M. Næss 1 819 Adm. Direktør Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Asbjørn Jørstad 1 221 Skogeier Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Paul Gotaas 1 301 Skogbrukssjef Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Per Stamnes 1 605 Disponent Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Mathias Sellæg 1 1703 Skogbrukssjef Av departement 1986
1990 Leder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1984 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Henrik Valeur 1 301 Byråsjef Av departement 1979 1990
1990 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1982 1990
1990 Vanlig medlem Wencke Butenschøn 2 229 Skogeier Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogsjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Ragnar M. Næss 1 819 Adm. Direktør Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Åse Egeland 2 821 Skogbrukssjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Karin Sørlie 2 220 Kontorleder Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Harald Egner 1 236 Skogbrukssjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av departement 1984 1990
1990 Vanlig varamedlem Lars Askheim 1 301 Direktør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Per Stamnes 1 605 Disponent Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Jens Karl Risvand 1 926 Skogeier Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Andreas Finstad 1 1601 Fylkesskogsjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Wencke Butenschøn 2 229 Skogeier Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogsjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Åse Egeland 2 821 Skogbrukssjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Karin Sørlie 2 220 Kontorleder Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Harald Egner 1 236 Skogbrukssjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Lars Askheim 1 301 Direktør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Jens Karl Risvand 1 926 Skogeier Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Andreas Finstad 1 1601 Fylkesskogsjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Erling Bergsaker 1 220 Skogsjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Wencke Butenschøn 2 229 Skogeier Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogsjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Åse Egeland 2 821 Skogbrukssjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Karin Sørlie 2 220 Kontorleder Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Harald Egner 1 236 Skogbrukssjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Lars Askheim 1 301 Direktør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Jens Karl Risvand 1 926 Skogeier Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Andreas Finstad 1 1601 Fylkesskogsjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Erling Bergsaker 1 220 Skogsjef Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Wencke Butenschøn 2 229 Skogeier Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Truls J. Gram 1 427 Fylkesskogsjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Åse Egeland 2 821 Skogbrukssjef Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Karin Sørlie 2 220 Kontorleder Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Harald Egner 1 236 Skogbrukssjef Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Lars Askheim 1 301 Direktør Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Jens Karl Risvand 1 926 Skogeier Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Andreas Finstad 1 1601 Fylkesskogsjef Av departement 1990
1994 Leder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1984 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Henrik Valeur 1 301 Byråsjef Av departement 1979 1994
1994 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm Direktør Av departement 1982 1994
1994 Vanlig medlem Erling Bergsaker 1 220 Skogsjef Av departement 1991 1994
1994 Vanlig medlem Wencke Butenschøn 2 229 Skogeier Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Ingunn Juul-Hansen 2 230 Skogbrukssjef Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Ivar Vindal 1 1502 Fylkesskogsjef Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Ivar Ekanger 1 214 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Sverre Thoresen 1 219 Avdelingssjef Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Sigurd O Ruud 1 220 Næringspolitisk Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Kolbjørn Birkrem 1 622 Skogbrukssjef Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Anne Irg Nilsen 2 707 Skogeier Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Bjarne Haug 1 1702 Fylkesskogsjef Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Ingunn Juul-Hansen 2 230 Skogbrukssjef Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Ivar Vindal 1 1502 Fylkesskogsjef Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Ivar Ekanger 1 214 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Sverre Thoresen 1 219 Avdelingssjef Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Sigurd O Ruud 1 220 Næringspolitisk Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Kolbjørn Birkrem 1 622 Skogbrukssjef Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Anne Irg Nilsen 2 707 Skogeier Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Bjarne Haug 1 1702 Fylkesskogsjef Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Ingunn Juul-Hansen 2 230 Skogbrukssjef Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Ivar Vindal 1 1502 Fylkesskogsjef Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Ivar Ekanger 1 214 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Sverre Thoresen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Sigurd Ole Ruud 1 220 Næringspolitisk Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Kolbjørn Birkrem 1 622 Skogbrukssjef Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Anne Irgens Nilsen 2 707 Skogeier Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Bjarne Haug 1 1702 Fylkesskogsjef Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Ingunn Juul-Hansen 2 230 Skogbrukssjef Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Ivar Vindal 1 1502 Fylkesskogsjef Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Ivar Ekanger 1 214 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Sverre Thoresen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Sigurd Ole Ruud 1 220 Næringspolitisk Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Kolbjørn Birkrem 1 622 Skogbrukssjef Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Anne Irgens Nilsen 2 707 Skogeier Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Bjarne Haug 1 1702 Fylkesskogsjef Av departement 1994