Styret for Landbrukets utbyggingsfond

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Landbrukets utbyggingsfond" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Landbrukets utbyggingsfond
Utvalgsnummer: 11086000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1971
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 01.07.1971 ved kongelig resolusjon
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 7 0 7 0
1981 Landbruksdepartementet 7 0 7 125000
1982 Landbruksdepartementet 7 0 7 216859 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 7 0 6 182000 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 7 0 6 200000 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 9 0 8 220000 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 9 0 7 100000 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 9 0 7 400000
1988 Landbruksdepartementet 9 0 8 250000
1989 Landbruksdepartementet 9 9 8 300000
1990 Landbruksdepartementet 9 9 7 250000
1991 Landbruksdepartementet 9 9 6 500000
1992 Landbruksdepartementet 9 9 0 0
1993 Landbruksdepartementet 9 9 5 350000
1994 Landbruksdepartementet 9 9 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Hans Andreas Solberg 1 1902 Fylkeslandbrukssjef I statsråd 1978 1980
1980 Nestleder Lars Holen 1 438 Bonde Av departement 1971 1980
1980 Vanlig medlem Trygve Kaldahl 1 213 Generalsekretær I statsråd 1970 1980
1980 Vanlig medlem Karl Stokke 1 231 Avdelingsleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Arna Berg 2 1026 Sosialsjef 1978
1980 Vanlig medlem Nils Valla 1 1832 Bonde 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kjell G. Jacobsen 1 1902 Bonde Av departement 1980
1981 Vanlig medlem Gunhild Løvås 2 417 Husmor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arna Berg 2 1026 Sosialsjef 1978
1982 Leder Tor M. Bratberg 1 401 Fylkeslandbrukss I statsråd 1982
1982 Nestleder Arna Berg 2 1026 Sosialsjef I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Helge Bergo 1 1251 Bonde I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Karl Stokke 1 231 Avdelingsleder I statsråd 1980 1982
1982 Vanlig medlem Gunhild Løvås 2 417 Husmor I statsråd 1981 1982
1982 Vanlig medlem Nils Valla 1 1832 Bonde I statsråd 1980 1982
1982 Vanlig medlem Hans Andreas Solberg 1 1902 Fylkeslandbrukss I statsråd 1980 1982
1983 Vanlig medlem Harald Milli 1 237 Avdelingsleder Av departement 1983
1984 Leder Tor M. Bratberg 1 414 Fylkeslandbrukssj I statsråd 1982 1984
1984 Nestleder Arna Berg 2 1026 Sosialsjef I statsråd 1978 1984
1984 Vanlig medlem Harald Milli 1 237 Avdelingsleder Av departement 1983 1984
1984 Vanlig medlem Helge Bergo 1 1251 Bonde I statsråd 1982 1984
1984 Vanlig medlem Nils Valla 1 1832 Bonde I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Hans Andreas Solberg 1 1902 Fylkeslandbrukssj I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Solveig Steinnes 2 2012 Produksjonsrettle Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Lars T. Bjella 1 619 Gardbruker Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Byråsjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Solveig Steinnes 2 2012 Produksjonsrettle I statsråd 1984
1986 Leder Tor M. Bratberg 1 414 Fylkeslandbrukssj I statsråd 1982 1986
1986 Nestleder Arna Berg 2 1026 Sosialsjef I statsråd 1978 1986
1986 Vanlig medlem Lars T. Bjella 1 619 Gardbruker I statsråd 1985 1986
1986 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Byråsjef I statsråd 1985 1986
1986 Vanlig medlem Helge Bergo 1 1251 Bonde I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig medlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Bonde I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Nils Valla 1 1832 Bonde I statsråd 1980 1986
1986 Vanlig medlem Hans Andreas Solberg 1 1902 Fylkeslandbrukssj I statsråd 1980 1986
1986 Vanlig medlem Solveig Steinnes 2 2012 Produksjonsrettle I statsråd 1984 1986
1987 Vanlig medlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Bonde I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Bonde I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Ass. Generalsek I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Gudveig Berge 2 1511 Bonde I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Leif Jørstad 1 213 Avdelingsleder I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Astrid Nørsterud 2 235 Avdelingssjef I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Hans Otto Hauger 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Jo Øvergaard 1 430 Bonde I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Grethe Nordbø 2 829 Bonde I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Torleif Omtveit 1 829 Fylkesskogsjef I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Wenja Rui 2 834 Bonde I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Birte Lykkegård 2 1849 Bonde I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Aina Nilsen Edelmann 2 1938 Bonde I statsråd 1988
1990 Leder Tor M. Bratberg 1 414 Fylkeslandbruks I statsråd 1982 1990
1990 Nestleder Arna Berg 2 1026 Sosialsjef I statsråd 1978 1990
1990 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Ass. Generalsek I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Avdelingsdirekt I statsråd 1985 1990
1990 Vanlig medlem Ole Jørgen Wefald 1 817 Skogeier I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Helge Bergo 1 1251 Bonde I statsråd 1982 1990
1990 Vanlig medlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Bonde I statsråd 1986 1990
1990 Vanlig medlem Gudveig Berge 2 1511 Bonde I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig medlem Asbjørn Sjøthun 1 1933 Disponent I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Leif Jørstad 1 213 Avdelingsleder I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Wencke Butenschøn 2 229 Skogeier I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Astrid Nørsterud 2 235 Avdelingssjef I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Hans Otto Hauger 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Jo Øvergaard 1 430 Bonde I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Grethe Nordbø 2 829 Bonde I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Torleif Omtveit 1 829 Fylkesskogsjef I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Wenja Rui 2 834 Bonde I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Birte Lykkegård 2 1849 Bonde I statsråd 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Aina Nilsen Edelmann 2 1938 Bonde I statsråd 1988 1990
1991 Vanlig medlem Ole Jørgen Wefald 1 817 Skogeier I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Asbjørn Sjøthun 1 1933 Disponent I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Wencke Butenschøn 2 229 Skogeier I statsråd 1990
1992 Leder Tor M. Bratberg 1 414 Fylkeslandbruks Av departement 1982 1992
1992 Nestleder Arna Berg 2 1026 Sosialsjef Av departement 1978 1992
1992 Vanlig medlem Leif O. Forsell 1 213 Næringspolitisk Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Ole Jørgen Wefald 1 817 Skogeier Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Synnøve Jomås 2 904 Bonde Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Jan Hetland 1 1133 Bonde Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Åshild Dale 2 1524 Bonde Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Asbjørn Sjøthun 1 1933 Bonde Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Jo Audun Øverby 1 214 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Wencke Butenschøn 2 229 Skogeier Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Bente Thorsen 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Brustad 2 419 Småbruker Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Jo Øvergaard 1 430 Bonde Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Astrid Nørsterud 2 612 Plan- Og Næring Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Torleif Omtveit 1 829 Fylkesskogsjef Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Birte Lykkegård 2 1849 Bonde Av departement 1988 1992
1993 Vanlig medlem Leif O. Forsell 1 213 Næringspolitisk Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Synnøve Jomås 2 904 Bonde Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Jan Hetland 1 1133 Bonde Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Åshild Dale 2 1524 Bonde Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Bente Thorsen 2 301 Ridgiver Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Brustad 2 419 Smibruker Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Jo Audun Øverby 1 437 Førstekonsulent Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Leif O. Forsell 1 213 Næringspolitisk Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Synnøve Jomås 2 904 Bonde Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Jan Hetland 1 1133 Bonde Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Åshild Dale 2 1524 Bonde Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Bente Thorsen 2 301 Ridgiver Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Brustad 2 419 Småbruker Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Jo Audun Øverby 1 437 Førstekonsulent Av departement 1992