Rådet for ullomsetningen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for ullomsetningen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for ullomsetningen
Utvalgsnummer: 11089000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1957
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 08.01.1957 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Utvalget skal gi uttalelser og tilrådninger tilLandbruksdepartementet om ullprisen til produsent og søknad omstøtte og lån av midler til investering og faglige tiltak, og skalføre kontroll med midlenes anvendelse. 2 medlemmer med varamennoppnevnes av Norg
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 2 0 4 0
1981 Landbruksdepartementet 3 0 4 0
1982 Landbruksdepartementet 3 0 3 61050 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 3 0 3 160612 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 3 0 3 30340 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 3 0 5 36400 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 3 0 3 24314 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 3 0 3 40353
1988 Landbruksdepartementet 3 0 3 25870
1989 Landbruksdepartementet 3 0 3 26682
1990 Landbruksdepartementet 3 0 3 22945
1991 Landbruksdepartementet 3 0 5 47675
1992 Landbruksdepartementet 3 0 3 21451
1993 Landbruksdepartementet 3 0 3 16000
1994 Landbruksdepartementet 3 0 2 16000
1995 Landbruksdepartementet 3 0 2 16000
1996 Landbruksdepartementet 3 0 3 37000
1997 Landbruksdepartementet 3 0 3 22000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder John Ringen 1 301 Pensjonist Av departement 1980 1980
1981 Sekretær, ikke medlem Hellik Granstuen 1 220 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Åge Lavik 1 1251 Bonde Av departement 1981 1981
1984 Sekretær, ikke medlem Oddvar Undheim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Åge Lavik 1 1251 Bonde Av departement 1981
1985 Leder John Ringen 1 301 Fhv. Landbruksdir Av departement 1980
1985 Sekretær, ikke medlem Oddvar Undheim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Åge Lavik 1 1251 Bonde Av departement 1981
1986 Leder John Ringen 1 301 Fhv. Landbruksdir Av departement 1980
1986 Sekretær, ikke medlem Oddvar Undheim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1981
1986 Vanlig medlem Åge Lavik 1 1251 Bonde Av departement 1981
1987 Leder John Ringen 1 301 Fhv. Landbruksd Av departement 1980
1987 Sekretær, ikke medlem Oddvar Undheim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1981
1987 Vanlig medlem Åge Lavik 1 1251 Bonde Av departement 1981
1988 Leder John Ringen 1 301 Fhv. Landbruksd Av departement 1980
1988 Sekretær, ikke medlem Oddvar Undheim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1981
1988 Vanlig medlem Åge Lavik 1 1251 Bonde Av departement 1981
1989 Leder Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kari Tellefsen 2 834 Bonde Av departement 1988
1990 Leder Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Kari Tellefsen 2 834 Bonde Av departement 1988
1991 Leder Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Kari Tellefsen 2 834 Bonde Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Bonde Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Leder Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1988
1992 Sekretær, ikke medlem Håkon Grotlie 1 214 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Kari Tellefsen 2 834 Bonde Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Bonde Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent Av departement 1991
1993 Leder Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1988
1993 Sekretær, ikke medlem Håkon Grotlie 1 214 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Kari Tellefsen 2 834 Bonde Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Ingebjørg Indrebø 2 1432 Bonde Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Inger Johanne Korsnes 2 220 Førstekonsulent Av departement 1991
1994 Sekretær, ikke medlem Alf Aase 1 301 Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Ingvar Sundvor 1 827 Avdelingsridsle Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Heidi Garberg 2 301 Rådgiver Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Halvard Bakken 1 1146 Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Johan Petter Røssvoll 1 1833 Bonde Av departement 1993
1995 Sekretær, ikke medlem Alf Aase 1 301 Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Lilly Wiborg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Ingvar Sundvor 1 827 Avdelingsrådsle Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Heidi Garberg 2 301 Rådgiver Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Halvard Bakken 1 1146 Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Johan Petter Røssvoll 1 1833 Bonde Av departement 1993
1996 Leder Martin Holtung 1 236 Avdelingsdirekt Av departement 1996
1996 Sekretær, ikke medlem Alf Aase 1 301 Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Sissel Bye 2 214 Konsulent Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Lilly Wiborg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Ingvar Sundvor 1 827 Avdelingsrådsle Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Heidi Garberg 2 301 Rådgiver Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Halvard Bakken 1 1146 Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Johan Petter Røssvoll 1 1833 Bonde Av departement 1993
1997 Leder Martin Holtung 1 236 Avdelingsdirekt Av departement 1996 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Alf Aase 1 301 Av departement 1993 1997
1997 Vanlig medlem Sissel Bye 2 214 Konsulent Av departement 1996 1997
1997 Vanlig medlem Lilly Wiborg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Ingvar Sundvor 1 827 Avdelingsrådsle Av departement 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Ingeborg Hjelle 2 Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Heidi Garberg 2 301 Rådgiver Av departement 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Halvard Bakken 1 1146 Av departement 1993
1997 Vanlig varamedlem Johan Petter Røssvoll 1 1833 Bonde Av departement 1993 1997