Styret for Professor Korsmos ugrasfond

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Professor Korsmos ugrasfond" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Professor Korsmos ugrasfond
Utvalgsnummer: 11094000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1948
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 30.01.1948 av bidragsyter
Mandat:
Landbruksdepartementets medlem oppnevnt første gang 22. juni 1948.Ifølge statutter av 4. juni 1946, opprettet av bidragsytere,stadfestet av Sosialdepartementet 30. januar 1948, skal fondetforvaltes av et styre på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 1 0 1 0
1981 Landbruksdepartementet 1 1 1 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Ole Bernt Olsen 1 214 Kontorsjef Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Øistein Omberg 1 103 Fylkesagronom
1981 Vanlig varamedlem Øistein Omberg 1 103 Fylkesagronom