Styret for Statens plantevern

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens plantevern" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens plantevern
Utvalgsnummer: 11096000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 17.11.1968 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Styret for Statens plantevern som ble oppnevnt med funksjonstid fra1.1.85 er en omorganisering av det tidligere styret oppnevnt 17.11.68.Etter vedtektene skal styret lede og koordinere virksomheten vedStatens plantevern, herunder: Utarbeide langtidsbudsje
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 8 0 3 0
1981 Landbruksdepartementet 8 3 0 0
1982 Landbruksdepartementet 8 3 5 600 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 8 3 6 847 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 8 3 6 863 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 7 7 4 31083 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 7 7 4 18366 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 7 7 6 55960
1988 Landbruksdepartementet 7 7 5 36827
1989 Landbruksdepartementet 7 7 4 33873
1990 Landbruksdepartementet 7 7 4 43686
1991 Landbruksdepartementet 7 7 4 33432
1992 Landbruksdepartementet 7 7 6 36915
1993 Landbruksdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Per Vale 1 219 Fylkeslandbrukssjef 1971
1980 Nestleder Gunnar Øygard 1 214 Direktør 1977
1980 Vanlig medlem Jacob Fjelddalen 1 214 Administrerende Direktør 1968
1980 Vanlig medlem Håkon Røed 1 214 Statsmykolog 1968
1980 Vanlig medlem Arne Bylterud 1 214 Ugrasbiolog 1975
1980 Vanlig medlem Trygve D. Rygg 1 214 Fung. Statsentomolog 1977
1980 Vanlig medlem Bjørg Haga 2 214 Laborant 1977
1980 Vanlig medlem Olav Lode 1 214 Amanuensis 1979
1980 Vanlig varamedlem Hans Hoff 1 214 1970
1980 Vanlig varamedlem Erling A. Strand 1 214 Professor 1977
1980 Vanlig varamedlem Arild Sletten 1 214 Forsker 1979
1981 Leder Leif Robert Hansen 1 214 Seksjonsleder Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Gunnar Øygard 1 214 Direktør 1977
1981 Vanlig medlem Jacob Fjelddalen 1 214 Administrerende Direktør 1968
1981 Vanlig medlem Håkon Røed 1 214 Statsmykolog 1968
1981 Vanlig medlem Arne Bylterud 1 214 Ugrasbiolog 1975
1981 Vanlig medlem Trygve D. Rygg 1 214 Fung. Statsentomolog 1977
1981 Vanlig medlem Bjørg Haga 2 214 Laborant 1977
1981 Vanlig medlem Olav Lode 1 214 Amanuensis 1979
1981 Vanlig varamedlem Rolf Langnes 1 0 Fagassistent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Erling A. Strand 1 214 Professor 1977
1981 Vanlig varamedlem Arild Sletten 1 214 Forsker 1979
1983 Vanlig varamedlem Kari Munthe 2 214 Laborant Av departement 1983
1984 Leder Leif Robert Hansen 1 214 Seksjonsleder Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Kari Munthe 2 214 Laborant Av departement 1983
1985 Leder Hans Kr. Brenna 1 301 Generalsekretær Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Arild Sletten 1 214 Førsteamanuensis Av departement 1979 1985
1985 Vanlig medlem Leif Robert Hansen 1 214 Seksjonsleder Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Rannveig Ødegaard 2 215 Førstekontorfullm Av departement 1985
1985 Vanlig medlem May Sandved 2 301 Amanuensis Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Christine M Hoel 2 412 Bonde Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Ivar Schjeldrup 1 1902 Forsker Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Rolf Langnes 1 214 Fagassistent Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Lars Roer 1 214 Førsteamanuensis Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Kåre Lund-Høie 1 214 Førsteamanuensis Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Hans Stabbetorp 1 528 Forsker Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Ragnar Stensland 1 711 Gårdbruker Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Torbjørn Takle 1 1432 Fylkesgartner Av departement 1985
1986 Leder Hans Kr. Brenna 1 301 Generalsekretær Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Rannveig Ødegaard 2 215 Førstekontorfullm Av departement 1985
1986 Vanlig medlem May Sandved 2 301 Amanuensis Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Christine M Hoel 2 412 Bonde Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Ivar Schjeldrup 1 1902 Forsker Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Lars Roer 1 214 Førsteamanuensis Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Kåre Lund-Høie 1 214 Førsteamanuensis Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Hans Stabbetorp 1 528 Forsker Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Ragnar Stensland 1 711 Gårdbruker Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Torbjørn Takle 1 1432 Fylkesgartner Av departement 1985
1987 Leder Hans Kr. Brenna 1 301 Generalsekretær Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Rannveig Ødegaard 2 215 Førstekontorful Av departement 1985
1987 Vanlig medlem May Sandved 2 301 Amanuensis Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Christine M Hoel 2 412 Bonde Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Ivar Schjeldrup 1 1902 Forsker Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Lars Roer 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Kåre Lund-Høie 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Hans Stabbetorp 1 528 Forsker Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Ragnar Stensland 1 711 Gårdbruker Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Torbjørn Takle 1 1432 Fylkesgartner Av departement 1985
1988 Leder Hans Kr. Brenna 1 301 Generalsekretær Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Rannveig Ødegaard 2 215 Førstekontorful Av departement 1985
1988 Vanlig medlem May Sandved 2 301 Amanuensis Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Christine M Hoel 2 412 Bonde Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Ivar Schjeldrup 1 1902 Forsker Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Lars Roer 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Kåre Lund-Høie 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Hans Stabbetorp 1 528 Forsker Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Ragnar Stensland 1 711 Gårdbruker Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Torbjørn Takle 1 1432 Fylkesgartner Av departement 1985
1989 Leder Hans Kr. Brenna 1 301 Generalsekretær Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Rannveig Ødegaard 2 215 Førstekontorful Av departement 1985
1989 Vanlig medlem May Sandved 2 301 Amanuensis Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Christine M Hoel 2 412 Bonde Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Ivar Schjeldrup 1 1902 Forsker Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Lars Roer 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Kåre Lund-Høie 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Hans Stabbetorp 1 528 Forsker Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Ragnar Stensland 1 711 Gårdbruker Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Torbjørn Takle 1 1432 Fylkesgartner Av departement 1985
1990 Leder Hans Kr. Brenna 1 301 Generalsekretær Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Rannveig Ødegaard 2 215 Førstekontorful Av departement 1985
1990 Vanlig medlem May Sandved 2 301 Amanuensiss Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Christine M Hoel 2 412 Bonde Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Ivar Schjeldrup 1 1902 Forsker Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Lars Roer 1 214 Førsteamanuensis Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Kåre Lund-Høie 1 214 Førsteamanuensis Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Hans Stabbetorp 1 528 Forsker Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Ragnar Stensland 1 711 Gårdbruker Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Torbjørn Takle 1 1432 Fylkesgartner Av departement 1985
1991 Leder Hans Kr. Brenna 1 301 Generalsekretær Av departement 1985
1991 Vanlig medlem Rannveig Ødegaard 2 215 Førstekontorful Av departement 1985
1991 Vanlig medlem May Sandved 2 301 Amanuensis Av departement 1985
1991 Vanlig medlem Christine M Hoel 2 412 Bonde Av departement 1985
1991 Vanlig medlem Ivar Schjeldrup 1 1902 Forsker Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Lars Roer 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Kåre Lund-Høie 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Hans Stabbetorp 1 528 Forsker Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Ragnar Stensland 1 711 Gårdbruker Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Torbjørn Takle 1 1432 Fylkesgartner Av departement 1985
1992 Leder Ole Harbitz 1 301 Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Ragnar Tærum 1 214 Daglig Leder Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Karine Nybøle 2 214 Forskningstekni Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Anders Heen 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Eliann Egaas 2 219 Forsker Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Per Døvle 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Unni Abrahamsen 2 528 Forsker Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Kjell Wærnhus 1 211 Forskningstekni Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Ole Martin Eklo 1 214 Forsker Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Marie Nordby 2 216 Ass. Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Nils Bjugstad 1 217 Forsker Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Kirstin Færden 2 301 Avdelingsleder Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Nina Heiberg 2 1419 Forsker Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Brynjar Brattgjerd 1 1729 Fylkesagronom Av departement 1991
1993 Leder Ole Harbitz 1 301 Direktør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Ragnar Tærum 1 214 Daglig Leder Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Karine Nybøle 2 214 Forskningstekni Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Anders Heen 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Eliann Egaas 2 219 Forsker Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Per Døvle 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Unni Abrahamsen 2 528 Forsker Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Kjell Wærnhus 1 211 Forskningstekni Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Ole Martin Eklo 1 214 Forsker Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Marie Nordby 2 216 Ass. Direktør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Nils Bjugstad 1 217 Forsker Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Kirstin Færden 2 301 Avdelingsleder Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Nina Heiberg 2 1419 Forsker Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Brynjar Brattgjerd 1 1729 Fylkesagronom Av departement 1991