Styret i Naturskadefondet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Naturskadefondet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Naturskadefondet
Utvalgsnummer: 11105000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 04.11.1961 ved kongelig resolusjon i henhold til paragraf 2 ilov av 9. juni 1961 om naturskader m.v.
Mandat:
Instruks for fondets styre er fastsatt ved kgl.res. av21. desember 1962.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 6 0
1981 Landbruksdepartementet 5 5 6 65000
1982 Landbruksdepartementet 5 5 6 41555 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 5 5 6 119000 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 5 5 6 120000 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 5 5 6 135800 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 5 5 6 126600 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 5 5 5 133000
1988 Landbruksdepartementet 5 5 5 129263
1989 Landbruksdepartementet 5 5 5 118000
1990 Landbruksdepartementet 5 5 5 165000
1991 Landbruksdepartementet 5 5 5 185000
1992 Landbruksdepartementet 5 5 10 235000
1993 Landbruksdepartementet 5 5 6 197000
1994 Landbruksdepartementet 5 5 6 168000
1995 Landbruksdepartementet 5 5 6 212117
1996 Landbruksdepartementet 5 5 6 170500
1997 Landbruksdepartementet 5 5 6 185000
2002 Landbruksdepartementet 6 182159
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Ove Jacobsen 1 217 Underdirektør 1977
1980 Vanlig varamedlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 1974
1980 Vanlig varamedlem Sverre Nordås 1 544 Pensjonist Av departement 1976
1980 Vanlig varamedlem Leif O. Holsen 1 1432 Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Håkon Hjemly 1 1924 Byggesekretær I statsråd 1972
1981 Vanlig varamedlem Ove Jacobsen 1 217 Underdirektør 1977
1981 Vanlig varamedlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 1974
1981 Vanlig varamedlem Sverre Nordås 1 544 Pensjonist Av departement 1976
1981 Vanlig varamedlem Leif O. Holsen 1 1432 Av departement 1977
1981 Vanlig varamedlem Håkon Hjemly 1 1924 Byggesekretær I statsråd 1972
1982 Leder Einar Ianssen 1 1601 Driftsingeniør I statsråd 1972 1982
1982 Vanlig medlem Brynhild Vamråk 2 1416 Gårdbruker I statsråd 1976 1982
1982 Vanlig medlem Ella Sundstrøm 2 1900 Husmor 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Lærer I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Ingrid Haga 2 115 Husmor I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Hans Vaalund 1 301 Underdirektør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Kari Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Leif O. Holsen 1 1432 Herredsagronom I statsråd 1977 1982
1984 Vanlig medlem Per H. Haga 1 301 Departementsråd I statsråd 1977
1984 Vanlig medlem Ella Sundstrøm 2 1933 Husmor 1982
1984 Vanlig varamedlem Ingrid Haga 2 115 Husmor I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Lærer I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Per H. Haga 1 301 Departementsråd I statsråd 1977
1985 Vanlig medlem Ella Sundstrøm 2 1933 Husmor 1982
1985 Vanlig varamedlem Ingrid Haga 2 115 Husmor I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Lærer I statsråd 1982
1986 Vanlig medlem Ella Sundstrøm 2 1933 Husmor 1982
1986 Vanlig varamedlem Ingrid Haga 2 115 Husmor I statsråd 1982
1986 Vanlig varamedlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1982
1986 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982
1986 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Lærer I statsråd 1982
1987 Vanlig medlem Ella Sundstrøm 2 1933 Husmor 1982
1987 Vanlig varamedlem Ingrid Haga 2 115 Husmor I statsråd 1982
1987 Vanlig varamedlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1982
1987 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982
1987 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Lærer I statsråd 1982
1988 Vanlig medlem Ella Sundstrøm 2 1933 Husmor 1982
1988 Vanlig varamedlem Ingrid Haga 2 115 Husmor I statsråd 1982
1988 Vanlig varamedlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1982
1988 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982
1988 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Ordfører I statsråd 1982
1989 Vanlig medlem Ella Sundstrøm 2 1933 Husmor 1982
1989 Vanlig varamedlem Ingrid Haga 2 115 Husmor I statsråd 1982
1989 Vanlig varamedlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1982
1989 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982
1989 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Ordfører I statsråd 1982
1990 Vanlig medlem Ella Sundstrøm 2 1933 Husmor 1982
1990 Vanlig varamedlem Ingrid Haga 2 115 Husmor I statsråd 1982
1990 Vanlig varamedlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1982
1990 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982
1990 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Ordfører I statsråd 1982
1991 Vanlig medlem Ella Sundstrøm 2 1933 Husmor 1982
1991 Vanlig varamedlem Ingrid Haga 2 115 Husmor I statsråd 1982
1991 Vanlig varamedlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1982
1991 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982
1991 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Ordfører I statsråd 1982
1992 Leder Einar Ianssen 1 1601 Driftsingeniør I statsråd 1972 1992
1992 Nestleder Hilde Heggelund 2 2002 Politimester Av departement 1991
1992 Vanlig medlem August Vonheim 1 1511 Undervisningsin I statsråd 1974 1992
1992 Vanlig medlem Ella Sundstrøm 2 1933 Husmor 1982 1992
1992 Vanlig varamedlem Johan J. Julke 1 0 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Ingrid Haga 2 115 Husmor I statsråd 1982 1992
1992 Vanlig varamedlem Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982 1992
1992 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Ordfører I statsråd 1982 1992
1993 Nestleder Hilde Heggelund 2 2002 Politimester Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Johan J. Julke 1 1243 Jordbrukssjef Av departement 1991
1994 Nestleder Hilde Heggelund 2 2002 Politimester Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Sigurd Odnæs 1 301 Underdirektør Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Bente Thorsen 2 301 Ridgiver Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Johan J. Julke 1 1243 Jordbrukssjef Av departement 1991
1995 Nestleder Hilde Heggelund 2 2002 Politimester Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem Bente Thorsen 2 301 Underdirektør Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Johan J. Julke 1 1243 Jordbrukssjef Av departement 1991
1996 Leder Anne Katrine Slungård 2 1601 Kommunalråd Av departement 1996
1996 Nestleder Magne Stubsjøen 1 231 Pensjonist Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Frode Karlsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1996
1996 Vanlig medlem August Vonheim 1 1511 Undervisningsin I statsråd 1974 1996
1996 Vanlig medlem Hilde Heggelund 2 2002 Politimester Av departement 1991 1996
1996 Vanlig varamedlem Ingrid Haga 2 115 Husmor I statsråd 1982 1996
1996 Vanlig varamedlem Bente Thorsen 2 301 Underdirektør Av departement 1994 1996
1996 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982 1996
1996 Vanlig varamedlem Johan J. Julke 1 1243 Jordbrukssjef Av departement 1991 1996
1996 Vanlig varamedlem Arne Bergland 1 1931 Ordfører I statsråd 1982 1996
1997 Leder Anne Kathrine S Lio 2 1601 Kommunalråd Av departement 1996
1997 Nestleder Magne Stubsjøen 1 231 Pensjonist Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Trine S. Nygård 2 301 Førstekonsulent Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Per Arne Skjeflo 1 301 Rådgiver Av departement 1997
2002 Johan J. Julke Jordbrukssjef
2002 Åse Egeland Landbruksdirektør
2002 Per Arne Skjeflo 301 Avdelingsdirektør
2002 Kjersti Flåthen 301 Underdirektør
2002 Kari Kjølstad Tenden 1135 Husmor
2002 August Vonheim 1511 Undervisningsinspektør
2002 Tora Husan 1635
2002 Laila Bjerke 1942 Spesialpedagog
2002 Leder Anne Kathrine Slungård 1601 Ordfører
2002 Nestleder Arne Bergland 1931 Rektor
2003 Tora Husan
2003 Per Arne Skjeflo Avdelingsdirektør
2003 Kari Kjølstad Tenden Husmor
2003 Johan J. Julke Jordbrukssjef
2003 Åse Egeland Landbruksdirektør
2003 Laila Bjerke Spesialpedagog
2003 Kjersti Flåthen Underdirektør
2003 August Vonheim Undervisningsinspektør
2003 Leder Anne Kathrine Slungård Ordfører
2003 Nestleder Arne Bergland Rektor