Rådet for norsk utviklingshjelp

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for norsk utviklingshjelp" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for norsk utviklingshjelp
Utvalgsnummer: 12020000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Departementet for utviklingshjelp
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1984 av Departementet for utviklingshjelp i henhold til St.prnr. 1. Tillegg nr. 1(1983-84)
Mandat:
Kontaktorgan og bindeledd mellom Departementet for utviklingshjelpog organisasjonssamfunnet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Departementet for utviklingshjelp 20 20 1 29993 Vedkommende departement
1985 Departementet for utviklingshjelp 20 20 3 74000 Vedkommende departement
1986 Departementet for utviklingshjelp 20 20 3 53289 Vedkommende departement
1987 Departementet for utviklingshjelp 20 20 2 48851
1988 Departementet for utviklingshjelp 20 20 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Leder Bjarne Arentz Waaler 1 301 Professor Av departement 1984
1984 Nestleder Marit Nybakk 2 301 Forbundssekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Inez Vargas 2 216 Forsker Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ole Rømer Sandberg jr. 1 219 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Adm. Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Laila Nikolaisen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Kari Blegen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Rudolf Lindboe 1 301 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Hans Christian Bugge 1 301 Generalsekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Birgit Schjerven 2 301 Generalsekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Vesla Vetlesen 2 301 Sekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Kristi-Anne Stølen 2 301 Sosialantropolog Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Gunvor Endresen 2 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Asbjørn Eidhammer 1 301 U-Landskonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Turid Berg 2 805 Sosionom Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Odd Bondevik 1 1103 Generalsekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Magne Lerheim 1 1201 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Olaug Ubøe 2 130 Ass. Overlege Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Kristian Kaus 1 213 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Tore Gjøs 1 213 Overingeniør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Birgit Wiig 2 213 Redaktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Per Harald Grue 1 214 Landbruksdirektør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Tor Elden 1 217 Organisasjonssjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Jostein Wigum 1 217 Utdanningssjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 219 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Olav Stokke 1 219 Forsker Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Kåre Halden 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Egge 1 301 Generalmajor Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Atle Sommerfeldt 1 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Subramonia Iyer Ananthakrishnan 1 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Terje Orlien 1 301 Sivilingeniør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Reidar Andestad 1 301 U-Landskonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Gunvor Aalstad 2 414 Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Magne Raundalen 1 1201 Amanuensis Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Leiv Grønnevet 1 1504 Generalsekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Jarle Simensen 1 1601 Professor Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Astrid Holm 2 1902 Informasjonssekre Av departement 1984
1985 Leder Bjarne Arentz Waaler 1 301 Rektor Av departement 1984
1985 Nestleder Marit Nybakk 2 301 Forbundssekretær Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Inez Vargas 2 216 Forsker Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Elin Enge 2 219 Avdelingsleder Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Adm. Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Ass. Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Laila Nikolaisen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ole Rømer Sandberg jr. 1 301 Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Rudolf Lindboe 1 301 Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Hans Christian Bugge 1 301 Generalsekretær Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Birgit Schjerven 2 301 Generalsekretær Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Kari Blegen 2 301 Informasjonssekre Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Vesla Vetlesen 2 301 Sekretær Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Kristi-Anne Stølen 2 301 Sosialantropolog Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Gunvor Endresen 2 301 Student Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Asbjørn Eidhammer 1 301 U-Landskonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Turid Berg 2 805 Sosionom Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Odd Bondevik 1 1103 Generalsekretær Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Magne Lerheim 1 1201 Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Olaug Ubøe 2 130 Ass. Overlege Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Kristian Kaus 1 213 Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Tore Gjøs 1 213 Overingeniør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Birgit Wiig 2 213 Redaktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Per Harald Grue 1 214 Landbruksdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Tor Elden 1 217 Organisasjonssjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jostein Wigum 1 217 Utdanningssjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Olav Stokke 1 219 Forsker Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 219 Viseadm. Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Subramonia Iyer Ananthakrishnan 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Egge 1 301 Generalmajor Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Atle Sommerfeldt 1 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Terje Orlien 1 301 Sivilingeniør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Kåre Halden 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Reidar Andestad 1 301 U-Landskonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Gunvor Aalstad 2 414 Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Magne Raundalen 1 1201 Amanuensis Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Leiv Grønnevet 1 1504 Generalsekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jarle Simensen 1 1601 Professor Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Astrid Holm 2 1902 Informasjonssekre Av departement 1984
1986 Leder Bjarne Arentz Waaler 1 301 Rektor Av departement 1984
1986 Nestleder Marit Nybakk 2 301 Forbundssekretær Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Inez Vargas 2 216 Forsker Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Adm. Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Laila Nikolaisen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Ole Rømer Sandberg jr. 1 301 Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Rudolf Lindboe 1 301 Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Hans Christian Bugge 1 301 Generalsekretær Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Kari Blegen 2 301 Informasjonssekre Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Vesla Vetlesen 2 301 Sekretær Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Kristi-Anne Stølen 2 301 Sosialantropolog Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Elin Enge 2 301 Kampanjesekretær Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Gerd Holmboe-Ottesen 2 301 Forsker Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Birgit Schjerven 2 390 Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Turid Berg 2 805 Sosionom Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Venke Håland 2 1102 Adjunkt Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Odd Bondevik 1 1103 Generalsekretær Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Magne Lerheim 1 1201 Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Olaug Ubøe 2 130 Ass. Overlege Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Kristian Kaus 1 213 Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Tore Gjøs 1 213 Overingeniør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Birgit Wiig 2 213 Redaktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Per Harald Grue 1 214 Departementsråd Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Tor Elden 1 217 Adm. Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Jostein Wigum 1 217 Utdanningssjef Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 219 Adm. Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Olav Stokke 1 219 Forsker Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Reidar Andestad 1 219 U-Landskonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Subramonia Iyer Ananthakrishnan 1 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Egge 1 301 Generalmajor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Atle Sommerfeldt 1 301 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Terje Orlien 1 301 Sivilingeniør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Kåre Halden 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Gunvor Aalstad 2 414 Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Magne Raundalen 1 1201 Amanuensis Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Leiv Grønnevet 1 1504 Generalsekretær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Jarle Simensen 1 1601 Professor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Astrid Holm 2 1902 Lærer Av departement 1984
1987 Leder Marit Nybakk 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1984 1987
1987 Nestleder Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Inez Vargas 2 216 Forsker Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Jan A. Erichsen 1 219 Generalsekretær Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Birgit Schjerven 2 0 Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Adm. Direktør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Laila Nikolaisen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Ole Rømer Sandberg jr. 1 301 Direktør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Rudolf Lindboe 1 301 Direktør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Hans Christian Bugge 1 301 Generalsekretær Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Elin Enge 2 301 Kampanjesekretæ Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Gerd Holmboe-Ottesen 2 301 Forsker Av departement 1986 1987
1987 Vanlig medlem Turid Berg 2 805 Sosionom Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Odd Bondevik 1 1103 Generalsekretær Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Magne Lerheim 1 1201 Direktør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Olaug Ubøe 2 130 Ass. Overlege Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Kristian Kaus 1 213 Direktør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Birgit Wiig 2 213 Redaktør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Per Harald Grue 1 214 Departementsråd Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Tor Elden 1 217 Adm. Direktør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Jostein Wigum 1 217 Utdanningssjef Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 219 Adm. Direktør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Olav Stokke 1 219 Forsker Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Egge 1 301 Generalmajor Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Atle Sommerfeldt 1 301 Kst. Generalsek Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Terje Orlien 1 301 Sivilingeniør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Reidar Andestad 1 301 U-Landskonsulen Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Gunvor Aalstad 2 414 Organisasjonsko Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Magne Raundalen 1 1201 Amanuensis Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Leiv Grønnevet 1 1504 Generalsekretær Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Jarle Simensen 1 1601 Professor Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Astrid Holm 2 1902 Lærer Av departement 1984 1987