Styret for Postverket

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Postverket" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Postverket
Utvalgsnummer: 13016000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1969
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1968 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Skal påse at Postverket løser sine oppgaver i henhold til instruksenog at Postverket blir drevet rasjonelt etter forretningsmessigeprinsipper i den utstrekning det er forenlig med de samfunnsmessigehensyn Postverket skal ta.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 6 0 13 206000 Annen instans
1981 Samferdselsdepartementet 6 6 11 231202 Vedkommende departement
1982 Samferdselsdepartementet 6 6 11 278000 Annen instans
1983 Samferdselsdepartementet 6 6 0 0 Annen instans
1984 Samferdselsdepartementet 6 6 11 317115 Annen instans
1985 Samferdselsdepartementet 6 6 0 0 Annen instans
1986 Samferdselsdepartementet 6 6 11 289208 Annen instans
1987 Samferdselsdepartementet 6 6 10 339605
1988 Samferdselsdepartementet 6 6 12 402873
1989 Samferdselsdepartementet 6 6 11 426974
1990 Samferdselsdepartementet 6 6 13 472155
1991 Samferdselsdepartementet 6 6 9 192300
1992 Samferdselsdepartementet 6 6 10 311409
1993 Samferdselsdepartementet 6 6 0 0
1994 Samferdselsdepartementet 7 4 0 0
1995 Samferdselsdepartementet 7 4 11 676000
1996 Samferdselsdepartementet 7 4 11 730540
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Knut Moe 1 219 Administrerende Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Erling Sandvig 1 301 Vaktleder I statsråd 1974 1980
1980 Vanlig varamedlem Mary Grønvold 2 234 Fullmektig I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Anders Renolen 1 301 Konsulent I statsråd 1978
1980 Vanlig varamedlem Aud Gustad 2 301 Sekretær I statsråd 1978
1980 Vanlig varamedlem Arthur Bjarne Bauge 1 301 Vaktleder I statsråd 1978
1980 Vanlig varamedlem Britt Kvalsvik 2 1902 Sykepleier I statsråd 1978
1980 Vanlig varamedlem Aina Hanssen 2 2020 Apotekertekniker Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Anders Renolen 1 301 Konsulent I statsråd 1978
1981 Vanlig varamedlem Aud Gustad 2 301 Sekretær I statsråd 1978
1981 Vanlig varamedlem Arthur Bjarne Bauge 1 301 Vaktleder I statsråd 1978
1981 Vanlig varamedlem Britt Kvalsvik 2 1902 Sykepleier I statsråd 1978
1981 Vanlig varamedlem Aina Hanssen 2 2020 Apotekertekniker Av departement 1979
1982 Leder Sven Ullring 1 301 Direktør I statsråd 1982 1982
1982 Leder Magnus Andersen 1 1867 Fhv. Bransjekons I statsråd 1974 1982
1982 Nestleder Lars Nymo 1 1924 Adjunkt I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Sylvi Lem 2 0 Sekretær I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Anders Renolen 1 301 Konsulent I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Arthur Bjarne Bauge 1 301 Vaktleder I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Odd Alnæs 1 229 Postsekretær I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Aud Gustad 2 301 Sekretær I statsråd 1978
1982 Vanlig varamedlem Inger E. Prebensen 2 301 Direktør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Olle J. Eriksen 1 1106 Disponent I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Halvard N. Sveen 1 1221 Finansrådmann I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Asbjørn Skjærvik 1 1601 Vaktleder I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Britt Kvalsvik 2 1902 Sykepleier I statsråd 1978
1982 Vanlig varamedlem Aina Hanssen 2 2020 Apotekertekniker Av departement 1979 1982
1983 Leder Sven Ullring 1 301 Direktør I statsråd 1982
1983 Nestleder Lars Nymo 1 1924 Adjunkt I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Sylvi Lem 2 1439 Sekretær I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Odd Alnæs 1 229 Postsekretær I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Inger E. Prebensen 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Jan Inge Kvistnes 1 705 Sosialinspektør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Olle J. Eriksen 1 1106 Disponent I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Halvard N. Sveen 1 1221 Finansrådmann I statsråd 1982
1984 Leder Sven Ullring 1 301 Direktør I statsråd 1982
1984 Nestleder Lars Nymo 1 1924 Adjunkt I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Sylvi Lem 2 1439 Sekretær I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Odd Alnæs 1 229 Forbundsnestleder I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Inger E. Prebensen 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Jan Inge Kvistnes 1 705 Sosialinspektør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Olle J. Eriksen 1 1106 Disponent I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Halvard N. Sveen 1 1106 Finansrådmann I statsråd 1982
1985 Leder Sven Ullring 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1982
1985 Nestleder Lars Nymo 1 1924 Adjunkt I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Odd Alnæs 1 229 Forbundsleder I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Sylvi Lem 2 1439 Sekretær I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Inger E. Prebensen 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Arild Øynes 1 702 Forbundsnestleder I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Jan Inge Kvistnes 1 705 Forbundsnestleder Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Olle J. Eriksen 1 1106 Disponent I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Halvard N. Sveen 1 1106 Finansrådmann I statsråd 1982
1986 Leder Sven Ullring 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1982 1986
1986 Nestleder Lars Nymo 1 1924 Adjunkt I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig medlem Odd Alnæs 1 229 Forbundsleder I statsråd 1985 1986
1986 Vanlig medlem Arthur Bjarne Bauge 1 301 Forbundsleder I statsråd 1978 1986
1986 Vanlig medlem Arild Øynes 1 702 Forbundsnestleder I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig medlem Sylvi Lem 2 1439 Sekretær I statsråd 1982
1986 Vanlig medlem Evy Ann Midttun 2 2012 Student I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Kjellaug Kristi Jota 2 230 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Inger E. Prebensen 2 301 Direktør I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Jan Inge Kvistnes 1 705 Forbundsnestleder Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Anna Damsgaard 2 922 Bedriftssykepleie I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Olle J. Eriksen 1 1106 Disponent I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Aina Hanssen 2 2020 Apotektekniker Av departement 1979 1986
1987 Vanlig medlem Evy Ann Midttun 2 2012 Personalsjef I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Kjellaug Kristi Jota 2 230 Forbundsnestled Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Anna Damsgaard 2 922 Bedriftssykeple I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Evy Ann Midttun 2 2012 Fylkesrådmann I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Kjellaug Kristi Jota 2 230 Forbundsnestled Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Anna Damsgaard 2 922 Bedriftssykeple I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Evy Ann Midttun 2 2012 Fylkesrådmann I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Kjellaug Kristi Jota 2 230 Forbundsnestled Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Ellen Gjerpe Hansen 2 716 Opplæringsleder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Anna Damsgaard 2 922 Bedriftssykeple I statsråd 1986
1990 Leder Eli Kristiansen 2 1804 Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Nanna Egidius 2 521 Økonomisjef I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Evensen 1 301 Forbundsnestled Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Liv G. Kloster 2 903 Siviløkonom Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Marit Wikholm 2 1201 Partisekretær Av departement 1989
1990 Varamedlem og nestleder Helen Knoph Larsen 2 1902 Økonomi- Og Adm Av departement 1989
1991 Leder Eli Kristiansen 2 1804 Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Nanna Egidius 2 521 Økonomisjef I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Evensen 1 301 Forbundsnestled Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Liv G. Kloster 2 903 Siviløkonom Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Marit Wikholm 2 1201 Partisekretær Av departement 1989
1991 Varamedlem og nestleder Helen Knoph Larsen 2 1902 Ass. Direktør Av departement 1989
1992 Leder Eli Kristiansen 2 1804 Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Nanna Egidius 2 521 Økonomisjef I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Evensen 1 301 Forbundsnestled I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Liv G. Kloster 2 903 Siviløkonom I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Marit Wikholm 2 1201 Partisekretær I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Helen Knoph Larsen 2 1902 Ass. Direktør I statsråd 1989
1993 Leder Eli Kristiansen 2 1804 Direktør I statsråd 1989
1993 Vanlig medlem Nanna Egidius 2 521 Økonomisjef I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Gunnar Evensen 1 301 Forbundsnestled I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Liv G. Kloster 2 903 Siviløkonom I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Marit Wikholm 2 1201 Partisekretær I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Tormod Nilsen 1 1443 Forsikringsrådg I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Helen Knoph Larsen 2 1902 Ass. Direktør I statsråd 1989
1994 Nestleder Jan Reinås 1 219 Konsernsjef Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Morten Øye 1 217 Forbundsleder Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Bjørn Jo Kolltveit 1 220 Adm Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Terje Granerud 1 228 Sjefredaktør Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Rutt Sir Kregenes 2 220 Forbundsnestled Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Heidi Larssen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Liv Stette 2 1504 Personalsjef I statsråd 1993
1995 Nestleder Eivind K. Reiten 1 301 Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Morten Øye 1 217 Forbundsleder Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Bjørn Jo Kolltveit 1 220 Adm. Direktør Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Terje Granerud 1 228 Sjefredaktør Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Rutt Sir Kregenes 2 220 Forbundsnestled Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Heidi Larssen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Liv Stette 2 1504 Personalsjef I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Bjørn Johs. Kolltveit 1 220 Adm. Direktør Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Asbjørn Birkeland 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Anna-Synnøve Bye 2 1624 Adm. Direktør I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Svein Roald Hansen 1 103 Ordfører I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Ingvild Myhre 2 301 Direktør I statsråd 1995