Det veterinærmedisinske rettsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det veterinærmedisinske rettsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det veterinærmedisinske rettsråd
Utvalgsnummer: 133
Opprettelsesår: 1950
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Landbruksdepartementet
2005 Landbruks- og matdepartementet
2006 Landbruks- og matdepartementet
2007 Landbruks- og matdepartementet
2008 Landbruks- og matdepartementet
2009 Landbruks- og matdepartementet
2010 Landbruks- og matdepartementet
2011 Landbruks- og matdepartementet
2012 Landbruks- og matdepartementet
2013 Landbruks- og matdepartementet
2014 Landbruks- og matdepartementet
2015 Landbruks- og matdepartementet
2016 Landbruks- og matdepartementet
2017 Landbruks- og matdepartementet
2018 Landbruks- og matdepartementet
2019 Landbruks- og matdepartementet
2020 Landbruks- og matdepartementet
2021 Landbruks- og matdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Martha Jakobsen Ulvund 2 0 professor Departementet 01.01.1986 28.01.2009
2004 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2004 Daniel Rogstad 1 0 professor Departementet 01.01.1990 29.01.2009
2004 Ellen Bjerkås 2 0 professor Departementet 01.01.2000 01.07.2011
2004 Trygve Thomas Poppe 1 0 professor Departementet 01.01.2003 29.01.2009
2004 Elise Reisegg Lium 2 0 klinikkveterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2004 Steinar Andreas Waage 1 0 professor Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2004 Kjell Fammestad 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2004 Anne Elisabeth Aaby 2 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2004 Carl Fredrik Ihler 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2004 Marianne Langeland 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2004 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2004 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2004 Nils Ivar Dolvik 1 1400 professor Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2005 Martha Jakobsen Ulvund 2 0 professor Departementet 01.01.1986 28.01.2009
2005 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2005 Daniel Rogstad 1 0 professor Departementet 01.01.1990 29.01.2009
2005 Ellen Bjerkås 2 0 professor Departementet 01.01.2000 01.07.2011
2005 Trygve Thomas Poppe 1 0 professor Departementet 01.01.2003 29.01.2009
2005 Elise Reisegg Lium 2 0 klinikkveterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2005 Steinar Andreas Waage 1 0 professor Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2005 Kjell Fammestad 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2005 Anne Elisabeth Aaby 2 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2005 Carl Fredrik Ihler 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2005 Marianne Langeland 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2005 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2005 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2005 Nils Ivar Dolvik 1 1400 professor Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2006 Martha Jakobsen Ulvund 2 0 professor Departementet 01.01.1986 28.01.2009
2006 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2006 Daniel Rogstad 1 0 professor Departementet 01.01.1990 29.01.2009
2006 Ellen Bjerkås 2 0 professor Departementet 01.01.2000 01.07.2011
2006 Trygve Thomas Poppe 1 0 professor Departementet 01.01.2003 29.01.2009
2006 Elise Reisegg Lium 2 0 klinikkveterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2006 Steinar Andreas Waage 1 0 professor Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2006 Kjell Fammestad 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2006 Anne Elisabeth Aaby 2 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2006 Carl Fredrik Ihler 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2006 Marianne Langeland 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2006 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2006 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2006 Nils Ivar Dolvik 1 1400 professor Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2007 Martha Jakobsen Ulvund 2 0 professor Departementet 01.01.1986 28.01.2009
2007 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2007 Daniel Rogstad 1 0 professor Departementet 01.01.1990 29.01.2009
2007 Ellen Bjerkås 2 0 professor Departementet 01.01.2000 01.07.2011
2007 Trygve Thomas Poppe 1 0 professor Departementet 01.01.2003 29.01.2009
2007 Elise Reisegg Lium 2 0 klinikkveterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2007 Steinar Andreas Waage 1 0 professor Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2007 Kjell Fammestad 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2007 Anne Elisabeth Aaby 2 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2007 Carl Fredrik Ihler 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2007 Marianne Langeland 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2007 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2007 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2007 Nils Ivar Dolvik 1 1400 professor Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2008 Martha Jakobsen Ulvund 2 0 professor Departementet 01.01.1986 28.01.2009
2008 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2008 Daniel Rogstad 1 0 professor Departementet 01.01.1990 29.01.2009
2008 Ellen Bjerkås 2 0 professor Departementet 01.01.2000 01.07.2011
2008 Trygve Thomas Poppe 1 0 professor Departementet 01.01.2003 29.01.2009
2008 Elise Reisegg Lium 2 0 klinikkveterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2008 Steinar Andreas Waage 1 0 professor Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2008 Kjell Fammestad 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2008 Anne Elisabeth Aaby 2 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2008 Carl Fredrik Ihler 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2008 Marianne Langeland 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2008 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2008 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2008 Snorre Stuen 1 0 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2017
2008 Marianne Smith 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2008 Birgit Ranheim 2 870 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2008 Nils Ivar Dolvik 1 1400 professor Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2009 Martha Jakobsen Ulvund 2 0 professor Departementet 01.01.1986 28.01.2009
2009 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2009 Daniel Rogstad 1 0 professor Departementet 01.01.1990 29.01.2009
2009 Ellen Bjerkås 2 0 professor Departementet 01.01.2000 01.07.2011
2009 Trygve Thomas Poppe 1 0 professor Departementet 01.01.2003 29.01.2009
2009 Elise Reisegg Lium 2 0 klinikkveterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2009 Steinar Andreas Waage 1 0 professor Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2009 Kjell Fammestad 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2009 Anne Elisabeth Aaby 2 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2009 Carl Fredrik Ihler 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2009 Marianne Langeland 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2009 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2009 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2009 Snorre Stuen 1 0 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2017
2009 Marianne Smith 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2009 Birgit Ranheim 2 870 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2009 Nils Ivar Dolvik 1 1400 professor Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2010 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2010 Ellen Bjerkås 2 0 professor Departementet 01.01.2000 01.07.2011
2010 Elise Reisegg Lium 2 0 klinikkveterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2010 Steinar Andreas Waage 1 0 professor Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2010 Kjell Fammestad 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2010 Anne Elisabeth Aaby 2 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2010 Carl Fredrik Ihler 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2010 Marianne Langeland 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2010 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2010 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2010 Snorre Stuen 1 0 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2017
2010 Marianne Smith 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2010 Birgit Ranheim 2 870 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2010 Nils Ivar Dolvik 1 1400 professor Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2011 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2011 Ellen Bjerkås 2 0 professor Departementet 01.01.2000 01.07.2011
2011 Elise Reisegg Lium 2 0 klinikkveterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2011 Steinar Andreas Waage 1 0 professor Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2011 Kjell Fammestad 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2011 Anne Elisabeth Aaby 2 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2011 Carl Fredrik Ihler 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2011 Marianne Langeland 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2011 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2011 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2011 Snorre Stuen 1 0 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2017
2011 Marianne Smith 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2011 Birgit Ranheim 2 870 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2011 Øyvind Stigen 1 890 veterinær Departementet 01.01.2011 17.12.2015
2011 Nils Ivar Dolvik 1 1400 professor Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2012 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2012 Elise Reisegg Lium 2 0 klinikkveterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2012 Steinar Andreas Waage 1 0 professor Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2012 Kjell Fammestad 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2012 Anne Elisabeth Aaby 2 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2012 Carl Fredrik Ihler 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2012 Marianne Langeland 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2012 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2012 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2012 Snorre Stuen 1 0 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2017
2012 Marianne Smith 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2012 Birgit Ranheim 2 870 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2012 Øyvind Stigen 1 890 veterinær Departementet 01.01.2011 17.12.2015
2012 Nils Ivar Dolvik 1 1400 professor Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2013 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2013 Elise Reisegg Lium 2 0 klinikkveterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2013 Steinar Andreas Waage 1 0 professor Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2013 Kjell Fammestad 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2013 Anne Elisabeth Aaby 2 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2013 Carl Fredrik Ihler 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2013 Marianne Langeland 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2013 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2013 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2013 Snorre Stuen 1 0 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2017
2013 Marianne Smith 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2013 Ernst-Otto Ropstad 1 587 førsteamanuensis Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2013 Birgit Ranheim 2 870 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2013 Øyvind Stigen 1 890 veterinær Departementet 01.01.2011 17.12.2015
2013 Nils Ivar Dolvik 1 1400 professor Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2013 Henning Andreas Haga 1 2033 professor Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2013 Hanne Myrnes 2 8015 veterinær Departementet 01.01.2013 31.12.2017
2013 Hilde Estensen 2 8100 veterinær Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2014 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2014 Elise Reisegg Lium 2 0 klinikkveterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2014 Steinar Andreas Waage 1 0 professor Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2014 Kjell Fammestad 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2014 Anne Elisabeth Aaby 2 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2014 Carl Fredrik Ihler 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2014 Marianne Langeland 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2014 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2014 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2014 Snorre Stuen 1 0 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2017
2014 Marianne Smith 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2014 Ernst-Otto Ropstad 1 587 førsteamanuensis Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2014 Birgit Ranheim 2 870 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2014 Øyvind Stigen 1 890 veterinær Departementet 01.01.2011 17.12.2015
2014 Nils Ivar Dolvik 1 1400 professor Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2014 Henning Andreas Haga 1 2033 professor Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2014 Hanne Myrnes 2 8015 veterinær Departementet 01.01.2013 31.12.2017
2014 Hilde Estensen 2 8100 veterinær Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2015 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2015 Elise Reisegg Lium 2 0 klinikkveterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2015 Steinar Andreas Waage 1 0 professor Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2015 Kjell Fammestad 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2015 Anne Elisabeth Aaby 2 0 veterinær Departementet 01.01.2003 17.12.2015
2015 Carl Fredrik Ihler 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2015 Marianne Langeland 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2015 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2015 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2015 Snorre Stuen 1 0 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2017
2015 Marianne Smith 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2015 Ernst-Otto Ropstad 1 587 førsteamanuensis Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2015 Birgit Ranheim 2 870 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2015 Øyvind Stigen 1 890 veterinær Departementet 01.01.2011 17.12.2015
2015 Nils Ivar Dolvik 1 1400 professor Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2015 Henning Andreas Haga 1 2033 professor Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2015 Hanne Myrnes 2 8015 veterinær Departementet 01.01.2013 31.12.2017
2015 Hilde Estensen 2 8100 veterinær Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2016 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2016 Carl Fredrik Ihler 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2016 Marianne Langeland 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2016 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2016 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2016 Snorre Stuen 1 0 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2017
2016 Marianne Smith 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2016 Ernst-Otto Ropstad 1 587 førsteamanuensis Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2016 Birgit Ranheim 2 870 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2016 Nils Ivar Dolvik 1 1400 professor Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2016 Henning Andreas Haga 1 2033 professor Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2016 Hanne Myrnes 2 8015 veterinær Departementet 01.01.2013 31.12.2017
2016 Hilde Estensen 2 8100 veterinær Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2017 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2017 Carl Fredrik Ihler 1 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2017 Marianne Langeland 2 0 førsteamanuensis Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2017 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2017 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2017 Snorre Stuen 1 0 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2017
2017 Marianne Smith 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2017 Ernst-Otto Ropstad 1 587 førsteamanuensis Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2017 Birgit Ranheim 2 870 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2017 Nils Ivar Dolvik 1 1400 professor Departementet 01.01.2003 31.12.2017
2017 Henning Andreas Haga 1 2033 professor Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2017 Hanne Myrnes 2 8015 veterinær Departementet 01.01.2013 31.12.2017
2017 Hilde Estensen 2 8100 veterinær Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2018 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2018 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2018 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2018 Marianne Smith 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2018 Espen Rimstad 1 0 Professor Departementet 01.06.2018 31.12.2021
2018 Ernst-Otto Ropstad 1 587 førsteamanuensis Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2018 Birgit Ranheim 2 870 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2018 Henning Andreas Haga 1 2033 professor Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2018 Harald Holm 1 7391 Veterinær Departementet 01.06.2018 31.12.2022
2018 Hilde Estensen 2 8100 veterinær Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2019 Wenche Farstad 2 0 professor Departementet 01.01.1988 31.05.2019
2019 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2019 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2019 Marianne Smith 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2019 Espen Rimstad 1 0 Professor Departementet 01.06.2018 31.12.2021
2019 Ernst-Otto Ropstad 1 587 førsteamanuensis Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2019 Birgit Ranheim 2 870 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2019 Henning Andreas Haga 1 2033 professor Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2019 Harald Holm 1 7391 Veterinær Departementet 01.06.2018 31.12.2022
2019 Hilde Estensen 2 8100 veterinær Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2020 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2020 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2020 Marianne Smith 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2020 Espen Rimstad 1 0 Professor Departementet 01.06.2018 31.12.2021
2020 Ernst-Otto Ropstad 1 587 førsteamanuensis Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2020 Birgit Ranheim 2 870 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2020 Henning Andreas Haga 1 2033 professor Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2020 Harald Holm 1 7391 Veterinær Departementet 01.06.2018 31.12.2022
2020 Hilde Estensen 2 8100 veterinær Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2021 Hilde Lombnæs 2 0 Konsernadvokat Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2021 Ketil Løland Jacobsen 1 0 veterinær Departementet 01.01.2003 31.12.2022
2021 Marianne Smith 2 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2021 Espen Rimstad 1 0 Professor Departementet 01.06.2018 31.12.2021
2021 Ernst-Otto Ropstad 1 587 førsteamanuensis Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2021 Birgit Ranheim 2 870 Professor Departementet 01.01.2008 31.12.2022
2021 Henning Andreas Haga 1 2033 professor Departementet 01.01.2013 31.12.2022
2021 Harald Holm 1 7391 Veterinær Departementet 01.06.2018 31.12.2022
2021 Hilde Estensen 2 8100 veterinær Departementet 01.01.2013 31.12.2022