Aksjonsutvalget for staten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Aksjonsutvalget for staten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Aksjonsutvalget for staten
Utvalgsnummer: 14002000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Hjemmel:
Opprettet 26.04.1977 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Aksjonsutvalget skal overvåke de tiltak som iverksettes ved omfattendeoljeforurensning eller materiell skade til sjøs. Om nødvendig kanAksjonsutvalget overta den overordnede ledelsen av hele eller deler avaksjonen. Utvalget har skiftet navn, tidligere: Of
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Miljøverndepartementet 7 0 7 150000 Vedkommende departement
1981 Miljøverndepartementet 7 7 7 813000 Vedkommende departement
1982 Miljøverndepartementet 0 0 11 772341 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 7 7 1 719920 Vedkommende departement
1984 Miljøverndepartementet 7 7 4 157186 Vedkommende departement
1985 Miljøverndepartementet 7 7 5 953347 Vedkommende departement
1986 Miljøverndepartementet 7 7 4 614589 Annen instans
1987 Miljøverndepartementet 7 7 4 1170248
1988 Miljøverndepartementet 7 7 4 927813
1989 Miljøverndepartementet 7 7 3 614000
1990 Miljøverndepartementet 7 7 3 695000
1991 Miljøverndepartementet 7 7 0 0
1992 Miljøverndepartementet 7 7 3 0
1993 Miljøverndepartementet 7 7 0 530000
1994 Miljøverndepartementet 7 7 0 556788
1995 Miljøverndepartementet 7 7 0 485000
1996 Miljøverndepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Rolf Marstrander 1 301 Direktør Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Gustav Steimler 1 219 Kontreadmiral Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ivar Sandvik 1 220 Sjøfartsdirektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Carl A. Wendt 1 1103 Politimester Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Kjell Prytz 1 1804 Kommandørkaptein Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Rolf B. Wegner 1 1804 Politimester Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem John Hatling 1 213 Avdelingsdirektør Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Emil Jansen 1 227 Ass.Sjøfartsdirektør Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Lauritz G. Karvel 1 1103 Kommandørkaptein Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Ole A. Haavik 1 1103 Underdirektør Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Torbjørn Høydahl 1 1804 Politiinspektør Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Kjell Birger Olsen 1 1804 Orlogskaptein Av instans utenfor departement 1980 1980
1981 Andre tilknyttede personer Ragnar V. Norseng 1 220 Kommandørkaptein Av departement 1981 1981
1981 Andre tilknyttede personer Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Leder Christian Hambro 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Carl A. Wendt 1 1103 Politimester Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem John Hatling 1 213 Avdelingsdirektør Av instans utenfor departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Knut Cato Johansen 1 1103 Kommandørkaptein Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Underdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne Tøsse 1 1804 Politiinspektør Av departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem W. Jostein Rovik 1 1101 Politimester Av departement 1982 1982
1983 Andre tilknyttede personer Ragnar V. Norseng 1 220 Kommandørkaptein Av departement 1981
1983 Andre tilknyttede personer Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1983 Leder Christian Hambro 1 301 Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Ivar Sandvik 1 220 Sjøfartsdirektør Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem W. Jostein Rovik 1 1101 Politimester Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Rolf B. Wegner 1 1804 Politimester Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Bjørn Kibsgaard 1 1804 Kommandørkaptein Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Emil Jansen 1 227 Ass. Sjøfartsdire Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Nils Petter Wedege 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Underdirektør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Å. Nordheim 1 1120 Politiinspektør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Thor Sverre Endresen 1 1201 Kommandørkaptein Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Arne Tøsse 1 1804 Politiinspektør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Jan Reksten 1 1804 Kapteinløytnant Av departement 1983
1984 Andre tilknyttede personer Ragnar V. Norseng 1 220 Kommandørkaptein Av departement 1981
1984 Andre tilknyttede personer Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1984 Leder Christian Hambro 1 301 Direktør Av departement 1981
1984 Vanlig medlem W. Jostein Rovik 1 1101 Politimester Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Knut Cato Johansen 1 1103 Kommandørkaptein Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Leonhard Revang 1 1804 Kommandørkaptein Av departement
1984 Vanlig medlem Rolf B. Wegner 1 1804 Politimester Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Bjørn Kibsgaard 1 1804 Kommandørkaptein Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Emil Jansen 1 227 Ass. Sjøfartsdire Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Nils Petter Wedege 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Underdirektør Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Willy Andersen 1 1103 Kommandørkaptein Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Å. Nordheim 1 1120 Politiinspektør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Thor Sverre Endresen 1 1201 Kommandørkaptein Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Jan Øivind Jensen 1 1804 Orlogskaptein Av departement
1984 Vanlig varamedlem Arne Tøsse 1 1804 Politiinspektør Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Jan Reksten 1 1804 Kapteinløytnant Av departement 1983
1985 Andre tilknyttede personer Ragnar V. Norseng 1 220 Kommandørkaptein Av departement 1981
1985 Andre tilknyttede personer Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1985 Leder Christian Hambro 1 301 Direktør Av departement 1981
1985 Vanlig medlem W. Jostein Rovik 1 1101 Politimester Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Knut Cato Johansen 1 1103 Kommandørkaptein Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Leonhard Revang 1 1804 Kommandørkaptein Av departement
1985 Vanlig medlem Rolf B. Wegner 1 1804 Politimester Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Olav E. Sønderland 1 1804 Politimester Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Emil Jansen 1 227 Ass. Sjøfartsdire Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Nils Petter Wedege 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Underdirektør Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Willy Andersen 1 1103 Kommandørkaptein Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Å. Nordheim 1 1120 Politiinspektør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Jan Øivind Jensen 1 1804 Orlogskaptein Av departement
1985 Vanlig varamedlem Arne Tøsse 1 1804 Politiinspektør Av departement 1981
1986 Andre tilknyttede personer Ragnar V. Norseng 1 220 Kommandørkaptein Av departement 1981
1986 Andre tilknyttede personer Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1986 Leder Christian Hambro 1 301 Direktør Av departement 1981
1986 Vanlig medlem W. Jostein Rovik 1 1101 Politimester Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Knut Cato Johansen 1 1103 Kommandørkaptein Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Willy Andersen 1 1103 Kommandørkaptein Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Carl A. Wendt 1 1103 Politimester Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Leonhard Revang 1 1804 Kommandørkaptein Av departement
1986 Vanlig medlem Olav E. Sønderland 1 1804 Politimester Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Øystein Hoel 1 1804 Kommandørkaptein Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Ivar A. Manum 1 213 Avdelingsdirektør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Nils Petter Wedege 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirektør Av departement 1981
1986 Vanlig varamedlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Terje Sanne 1 1201 Kommandørkaptein Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Jan Øivind Jensen 1 1804 Orlogskaptein Av departement
1986 Vanlig varamedlem Arne Tøsse 1 1804 Politiinspektør Av departement 1981
1986 Vanlig varamedlem Frank Danielsen 1 1804 Orlogskaptein Av departement 1986
1987 Andre tilknyttede personer Ragnar V. Norseng 1 220 Kommandørkaptei Av departement 1981
1987 Andre tilknyttede personer Christopher F. Prebensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981
1987 Leder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Carl A. Wendt 1 1103 Politimester Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Olav E. Sønderland 1 1804 Politimester Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Øystein Hoel 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ivar A. Manum 1 213 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Nils Petter Wedege 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av departement 1981
1987 Vanlig varamedlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Terje Sanne 1 1201 Kommandørkaptei Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Arne Tøsse 1 1804 Politiinspektør Av departement 1981
1987 Vanlig varamedlem Frank Danielsen 1 1804 Orlogskaptein Av departement 1986
1988 Andre tilknyttede personer Ragnar V. Norseng 1 220 Kommandørkaptei Av departement 1981
1988 Andre tilknyttede personer Gunnar Hatløy Angeltveit 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1988 Leder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Jan Helge Gulliksrud 1 1103 Kommandørkaptei Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Ansten Klev 1 1103 Politimester Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Olav E. Sønderland 1 1804 Politimester Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Torbjørn Romuld 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ivar A. Manum 1 213 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Øyvind Schreiner 1 533 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av departement 1981
1988 Vanlig varamedlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Terje Sanne 1 1201 Kommandørkaptei Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Frank Danielsen 1 1804 Orlogskaptein Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Arild Aaserø 1 1804 Politiinspektør Av departement 1988
1989 Andre tilknyttede personer Gunnar Hatløy Angeltveit 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1989 Andre tilknyttede personer Moritz Askildt 1 626 Kommandørkaptei Av departement 1989
1989 Leder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Jan Helge Gulliksrud 1 1103 Kommandørkaptei Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Ansten Klev 1 1103 Politimester Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Olav E. Sønderland 1 1804 Politimester Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Ernest Jean Bertrand 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Ivar A. Manum 1 213 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Øyvind Schreiner 1 533 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av departement 1981
1989 Vanlig varamedlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør Av departement 1985
1989 Vanlig varamedlem Terje Sanne 1 1201 Kommandørkaptei Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Torbjørn Romuld 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Arild Aaserø 1 1804 Politiinspektør Av departement 1988
1990 Andre tilknyttede personer Gunnar Hatløy Angeltveit 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1990 Andre tilknyttede personer Moritz Askildt 1 626 Kommandørkaptei Av departement 1989
1990 Leder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Jan Helge Gulliksrud 1 1103 Kommandørkaptei Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Ansten Klev 1 1103 Politimester Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Olav E. Sønderland 1 1804 Politimester Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Ernest Jean Bertrand 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Ivar A. Manum 1 213 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Øyvind Schreiner 1 533 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av departement 1981
1990 Vanlig varamedlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør Av departement 1985
1990 Vanlig varamedlem Terje Sanne 1 1201 Kommandørkaptei Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Torbjørn Romuld 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Arild Aaserø 1 1804 Politiinspektør Av departement 1988
1991 Andre tilknyttede personer Gunnar Hatløy Angeltveit 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1991 Andre tilknyttede personer Moritz Askildt 1 626 Kommandørkaptei Av departement 1989
1991 Leder Gunnar Jordfald 1 219 Direktør Av departement 1991
1991 Leder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Jan Helge Gulliksrud 1 1103 Kommandørkaptei Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Ansten Klev 1 1103 Politimester Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Tor Vestlie 1 1103 Orlogskapt Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Olav E. Sønderland 1 1804 Politimester Av departement 1985
1991 Vanlig medlem Ernest Jean Bertrand 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Arild Sandbakk 1 1804 Kommandørk Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Ivar A. Manum 1 213 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1991 Vanlig varamedlem Torbjørn Romuld 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Øyvind Schreiner 1 533 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av departement 1981
1991 Vanlig varamedlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør Av departement 1985
1991 Vanlig varamedlem Terje Sanne 1 1201 Kommandørkaptei Av departement 1986
1991 Vanlig varamedlem Arild Aaserø 1 1804 Politiinspektør Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Egil A. Axelsen 1 1804 Kommandørk Av departement 1991
1992 Andre tilknyttede personer Gunnar Hatløy Angeltveit 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1992 Andre tilknyttede personer Moritz Askildt 1 626 Kommandørkaptei Av departement 1989
1992 Leder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Ansten Klev 1 1103 Politimester Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Tor Vestlie 1 1103 Orlogskaptein Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Hans Christian Kjeldsen 1 1103 Kommandørkaptei Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Olav E. Sønderland 1 1804 Politimester Av departement 1985 1992
1992 Vanlig medlem Arild Sandbakk 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Ole Bull 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Ivar A. Manum 1 213 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1992 Vanlig varamedlem Marie Nordby 2 216 Ass. Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Øyvind Schreiner 1 533 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av departement 1981
1992 Vanlig varamedlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør Av departement 1985
1992 Vanlig varamedlem Terje Sanne 1 1201 Kommandørkaptei Av departement 1986
1992 Vanlig varamedlem Arild Aaserø 1 1804 Politiinspektør Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Egil A. Axelsen 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1991
1993 Andre tilknyttede personer Gunnar Hatløy Angeltveit 1 301 Byrisjef Av departement 1988
1993 Andre tilknyttede personer Moritz Askildt 1 626 Kommandørkaptei Av departement 1989
1993 Leder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Ole Kristian Johansen 1 705 Overingeniør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Ivar A. Manum 1 213 Avdelingsdirekt Av departement 1986 1993
1993 Vanlig medlem Hans Christian Kjeldsen 1 1103 Kommandørkaptei Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Ole Bull 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Bjørn Brekke 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Bjørn Hareide 1 1804 Politimester Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Marie Nordby 2 216 Ass. Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Henning Helmersen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av departement 1981
1993 Vanlig varamedlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør Av departement 1985
1993 Vanlig varamedlem Terje Sanne 1 1201 Kommandørkaptei Av departement 1986
1993 Vanlig varamedlem Arild Aaserø 1 1804 Politiinspektør Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Egil A. Axelsen 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1991
1994 Andre tilknyttede personer Gunnar Hatløy Angeltveit 1 301 Byrisjef Av departement 1988
1994 Andre tilknyttede personer Moritz Askildt 1 626 Kommandørkaptei Av departement 1989
1994 Leder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1992
1994 Sekretær, ikke medlem Ole Kristian Johansen 1 705 Overingeniør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Hans Christian Kjeldsen 1 1103 Kommandørkaptei Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Bjørn Brekke 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Bjørn Hareide 1 1804 Politimester Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Marie Nordby 2 216 Ass Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Henning Helmersen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av departement 1981
1994 Vanlig varamedlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør Av departement 1985
1994 Vanlig varamedlem Terje Sanne 1 1201 Kommandørkaptei Av departement 1986
1994 Vanlig varamedlem Arild Aaserø 1 1804 Politiinspektør Av departement 1988
1994 Vanlig varamedlem Egil A. Axelsen 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1991
1995 Andre tilknyttede personer Moritz Askildt 1 626 Kommandørkaptei Av departement 1989
1995 Leder Marie Nordby 2 216 Direktør (Fung. Av departement 1992 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Ole Kristian Johansen 1 705 Overingeniør Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Hans Christian Kjeldsen 1 1103 Kommandørkaptei Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Bernt H. Utne 1 1201 Kommandørkaptei Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Bjørn Brekke 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Bjørn Hareide 1 1804 Politimester Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Tor Lasse Moe 1 1804 Orlogskaptein Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Henning Helmersen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av departement 1981
1995 Vanlig varamedlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør Av departement 1985
1995 Vanlig varamedlem Terje Sanne 1 1201 Kommandørkaptei Av departement 1986
1995 Vanlig varamedlem Arild Aaserø 1 1804 Politiinspektør Av departement 1988
1995 Vanlig varamedlem Egil A. Axelsen 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1991
1996 Andre tilknyttede personer Moritz Askildt 1 626 Kommandørkaptei Av departement 1989
1996 Sekretær, ikke medlem Ole Kristian Johansen 1 705 Overingeniør Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Hans Christian Kjeldsen 1 1103 Kommandørkaptei Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Bernt H. Utne 1 1201 Kommandørkaptei Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Bjørn Hareide 1 1804 Politimester Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Henning Helmersen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Rolf G. Andresen 1 1103 Avdelingsdirekt Av departement 1981
1996 Vanlig varamedlem Gunnvor Molaug 2 1103 Politiinspektør Av departement 1985
1996 Vanlig varamedlem Terje Sanne 1 1201 Kommandørkaptei Av departement 1986
1996 Vanlig varamedlem Arild Aaserø 1 1804 Politiinspektør Av departement 1988
1996 Vanlig varamedlem Egil A. Axelsen 1 1804 Kommandørkaptei Av departement 1991