Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken
Utvalgsnummer: 14015000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 19.08.1977 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal fremme forslag til statlige tiltak for bekjempelse avforurensing i forbindelse med veitrafikk. Herunder skal utvalgetanalysere alternative tiltak f.eks. på områdene: reduksjon av utslipp,trafikkregulering, annen påvirkning på bruken av kjøre
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Miljøverndepartementet 9 0 3 30000 Vedkommende departement
1981 Miljøverndepartementet 9 6 2 25000 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 9 6 5 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Byråsjef Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Ola Bjørnstad 1 214 Underdirektør Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Johannes A.b. Barstad 1 231 Overlege I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Bjørn Bakke 1 301 Lege Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Jørgen Aall Myhre 1 301 Overingeniør I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Ivar Fjeldberg 1 301 Overingeniør Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Steinar Larssen 1 301 Sivilingeniør Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Nils Petter Wedege 1 301 Kontorsjef Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Torstein Pedersen 1 301 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Tore Gjøs 1 213 Overingeniør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Tore Aune 1 216 Laboratorieførstekjemiker Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Thorbjørn Grønli 1 219 Planlegger Av departement 1978 1980
1980 Vanlig varamedlem Gunn Sørmo Sorte 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Trond Syversen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Are Langmoen 1 301 Konsulent Av departement 1980 1980
1981 Vanlig medlem Eva Paaske 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Odd Erik Løseth 1 219 Konsulent Av departement 1981 1981
1983 Vanlig medlem Jo G. Follestad 1 103 Overingeniør Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Per Sitje 1 231 Overingeniør Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Eva Paaske 2 301 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Odd Erik Løseth 1 219 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Uno Abrahamsen 1 231 Kontorsjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Sverre H. Stokke 1 301 Avdelingsingeniør Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Nils P. Kaltenborn 1 301 Overingeniør Av departement 1982