Planlovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Planlovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Planlovutvalget
Utvalgsnummer: 14026000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 15.01.1982 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Videreføre utredningsarbeidet om planleggingslovgivningen medsikte på en reell forenkling og klargjøring.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Miljøverndepartementet 10 0 9 247570 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 10 0 12 370883 Vedkommende departement
1984 Miljøverndepartementet 10 0 5 244770 Vedkommende departement
1985 Miljøverndepartementet 10 0 8 263566 Vedkommende departement
1986 Miljøverndepartementet 10 0 13 294475 Vedkommende departement
1987 Miljøverndepartementet 10 0 3 43078
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Leder Gunvald Gussgard 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1982
1982 Sekretær, ikke medlem Tom Hoel 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1982 Sekretær, ikke medlem Øyvind Traagstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Halvor Svenkerud 1 137 Forstkandidat I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Jan Chr. Eckhoff 1 219 Forsker I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Dikka Simonsen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Erling Jarl Johnsen 1 626 Arkitekt I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Erik Mørch 1 914 Tannlege I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Nils Ingvar Korsvoll 1 1134 Teknisk Sjef I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Ståle Eeg Nielsen 1 1201 Advokat I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Kari Strande 2 1214 Kontorsjef I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Kurt Mosbakk 1 2003 Fylkesrådmann I statsråd 1982
1983 Leder Gunvald Gussgard 1 219 Eiendomssjef I statsråd 1982
1983 Sekretær, ikke medlem Tom Hoel 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1983 Sekretær, ikke medlem Øyvind Traagstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Jan Chr. Eckhoff 1 219 Forsker I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Sverre Thoresen 1 219 Forstkanditat Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Dikka Simonsen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Erling Jarl Johnsen 1 626 Arkitekt I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Erik Mørch 1 914 Tannlege I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Nils Ingvar Korsvoll 1 1134 Teknisk Sjef I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Ståle Eeg Nielsen 1 1201 Advokat I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Kari Strande 2 1214 Kontorsjef I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Kjell N. Olsen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Kurt Mosbakk 1 2003 Fylkesrådmann I statsråd 1982
1984 Leder Gunvald Gussgard 1 219 Eiendomssjef I statsråd 1982
1984 Sekretær, ikke medlem Tom Hoel 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1984 Sekretær, ikke medlem Øyvind Traagstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Jan Chr. Eckhoff 1 219 Forsker I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Sverre Thoresen 1 219 Skogkonsulent Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Dikka Simonsen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Erling Jarl Johnsen 1 626 Arkitekt I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Erik Mørch 1 914 Tannlege I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Nils Ingvar Korsvoll 1 1134 Teknisk Sjef I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Ståle Eeg Nielsen 1 1201 Advokat I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Kari Strande 2 1214 Kontorsjef I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Peder Widding 1 1601 Fylkeslandbrukssj I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Kjell N. Olsen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1983
1985 Leder Gunvald Gussgard 1 219 Eiendomssjef I statsråd 1982
1985 Sekretær, ikke medlem Tom Hoel 1 301 Engasjert Av departement 1982
1985 Sekretær, ikke medlem Øyvind Traagstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Jan Chr. Eckhoff 1 219 Forsker I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Sverre Thoresen 1 219 Skogkonsulent Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Dikka Simonsen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Erling Jarl Johnsen 1 626 Arkitekt I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Erik Mørch 1 914 Fylkesordfører I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Nils Ingvar Korsvoll 1 1134 Teknisk Sjef I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Ståle Eeg Nielsen 1 1201 Advokat I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Kari Strande 2 1214 Kontorsjef I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Peder Widding 1 1601 Fylkeslandbrukssj I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Kjell N. Olsen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1983
1986 Leder Gunvald Gussgard 1 219 Eiendomssjef I statsråd 1982
1986 Sekretær, ikke medlem Tom Hoel 1 301 Engasjert Av departement 1982
1986 Sekretær, ikke medlem Øyvind Traagstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Jan Chr. Eckhoff 1 219 Forsker I statsråd 1982
1986 Vanlig medlem Sverre Thoresen 1 219 Skogkonsulent Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Dikka Simonsen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1982
1986 Vanlig medlem Erling Jarl Johnsen 1 626 Arkitekt I statsråd 1982
1986 Vanlig medlem Erik Mørch 1 914 Fylkesordfører I statsråd 1982
1986 Vanlig medlem Nils Ingvar Korsvoll 1 1134 Teknisk Sjef I statsråd 1982
1986 Vanlig medlem Ståle Eeg Nielsen 1 1201 Advokat I statsråd 1982
1986 Vanlig medlem Kari Strande 2 1214 Rådmann I statsråd 1982
1986 Vanlig medlem Peder Widding 1 1601 Fylkeslandbrukssj I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Kjell N. Olsen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1983
1987 Leder Gunvald Gussgard 1 219 Eiendomssjef I statsråd 1982
1987 Sekretær, ikke medlem Tom Hoel 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1987 Sekretær, ikke medlem Øyvind Traagstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1982
1987 Vanlig medlem Jan Chr. Eckhoff 1 219 Forsker I statsråd 1982
1987 Vanlig medlem Sverre Thoresen 1 219 Skogkonsulent Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Dikka Simonsen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1982
1987 Vanlig medlem Erling Jarl Johnsen 1 626 Arkitekt I statsråd 1982
1987 Vanlig medlem Erik Mørch 1 914 Fylkesordfører I statsråd 1982
1987 Vanlig medlem Nils Ingvar Korsvoll 1 1134 Teknisk Sjef I statsråd 1982
1987 Vanlig medlem Ståle Eeg Nielsen 1 1201 Advokat I statsråd 1982
1987 Vanlig medlem Kari Strande 2 1214 Direktør I statsråd 1982
1987 Vanlig medlem Peder Widding 1 1601 Fylkeslandbruks I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Kjell N. Olsen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1983