Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning
Utvalgsnummer: 14034000
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. i 1989.
Mandat:
Utvalget skal legge fram en plan for gjenbruk, direkte og indirektematerialgjenvinning og energi utnyttelse. Det skal legges mest vekt pågjenbruk og direkte materialgjenvinning. Planen skal legges fram innen1. oktober 1990.
Tidsfrist: 1990
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Miljøverndepartementet 7 7 0 0
1990 Miljøverndepartementet 7 7 9 1132509
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Terje Kronen 1 301 Seksjonsleder I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Oddveig Benum Botnen 2 220 Førstekonsulent I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Christian Zurbuchen 1 1420 Miljøvernleder I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Anny Sofie Eriksen 2 1924 I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Tore Killingland 1 216 Kontorsjef I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Bodhild Fisknes 2 220 Byråsjef I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Jo Langmoen 1 220 Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Eirik Wærner 1 301 Konsulent I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Per Zakken Brekke 1 602 Byråsjef I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Elsa-Marie Larsen 2 1503 Renholder I statsråd 1989
1990 Leder Terje Kronen 1 301 Seksjonsleder I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Oddveig Benum Botnen 2 220 Førstekonsulent I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Christian Zurbuchen 1 1420 Miljøvernleder I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Anny Sofie Eriksen 2 1924 I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Tore Killingland 1 216 Kontorsjef I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Bodhild Fisknes 2 220 Byråsjef I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Jo Langmoen 1 220 Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Eirik Wærner 1 301 Konsulent I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Aarne Ø. Røvik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ida Margrethe Juell 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Per Zakken Brekke 1 602 Byråsjef I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Elsa-Marie Larsen 2 1503 Renholder I statsråd 1989