Styret for Statens lånekasse for aviser

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens lånekasse for aviser" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens lånekasse for aviser
Utvalgsnummer: 15019000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1972
Hjemmel:
Opprettet 16.06.1972 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Statens lånekasse for aviser har til formål å yte lån og/ellerstille garantier for lån til økonomisk vanskeligstilte dagsaviser.Lånekassen skal primært medvirke til finansiering av investeringer,herunder anskaffelse av maskiner og annet teknisk utstyr.Den
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 10 0
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 7 0 Annen instans
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 7 292000 Annen instans
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 7 209200 Annen instans
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 7 493650 Annen instans
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 6 515000 Annen instans
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 4 380000 Annen instans
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 0 0
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 5 27765
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 6 554577
1990 Familie- og forbrukerdepartementet 3 3 3 49172
1991 Kulturdepartementet 3 3 5 585300
1992 Kulturdepartementet 3 3 7 600019
1993 Kulturdepartementet 3 3 7 567666
1994 Kulturdepartementet 3 3 4 287782
1995 Kulturdepartementet 3 3 4 45141
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Martinus Halsen 1 217 Assisterende Direktør I statsråd 1972
1980 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Informasjonsleder I statsråd 1972
1980 Vanlig medlem Gunnar Toft 1 806 Disponent I statsråd 1972
1980 Vanlig varamedlem Per Melsom 1 301 Direktør I statsråd 1972
1980 Vanlig varamedlem Kjell Grimsvang 1 301 Direktør I statsråd 1972
1980 Vanlig varamedlem Lars Sørensen 1 602 Pensjonist I statsråd 1972
1981 Leder Martinus Halsen 1 217 Assisterende Direktør I statsråd 1972
1981 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Informasjonsleder I statsråd 1972
1981 Vanlig medlem Gunnar Toft 1 806 Disponent I statsråd 1972
1981 Vanlig varamedlem Per Melsom 1 301 Direktør I statsråd 1972
1981 Vanlig varamedlem Kjell Grimsvang 1 301 Direktør I statsråd 1972
1981 Vanlig varamedlem Lars Sørensen 1 602 Pensjonist I statsråd 1972
1983 Leder Martinus Halsen 1 217 Assisterende Dire I statsråd 1972
1983 Leder Berit Klemetsen 2 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Informasjonsleder I statsråd 1972
1983 Vanlig medlem Gunnar Toft 1 806 Disponent I statsråd 1972
1983 Vanlig varamedlem Per Karlsrud 1 103 Disponent I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Melsom 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1972
1983 Vanlig varamedlem Kjell Grimsvang 1 301 Direktør I statsråd 1972
1983 Vanlig varamedlem Øystein Løining 1 301 Underdirektør I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Lars Sørensen 1 602 Pensjonist I statsråd 1972
1984 Leder Berit Klemetsen 2 301 Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Informasjonsleder I statsråd 1972
1984 Vanlig medlem Gunnar Toft 1 806 Disponent I statsråd 1972
1984 Vanlig varamedlem Per Karlsrud 1 103 Disponent I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Kjell Grimsvang 1 301 Direktør I statsråd 1972
1984 Vanlig varamedlem Øystein Løining 1 301 Underdirektør I statsråd 1983
1985 Leder Berit Klemetsen 2 301 Direktør I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Informasjonsleder I statsråd 1972
1985 Vanlig medlem Gunnar Toft 1 806 Disponent I statsråd 1972
1985 Vanlig varamedlem Per Karlsrud 1 103 Disponent I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Kjell Grimsvang 1 301 Direktør I statsråd 1972
1985 Vanlig varamedlem Øystein Løining 1 301 Underdirektør I statsråd 1983
1986 Leder Berit Klemetsen 2 301 Direktør I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Informasjonsleder I statsråd 1972
1986 Vanlig medlem Gunnar Toft 1 806 Disponent I statsråd 1972
1986 Vanlig varamedlem Per Karlsrud 1 103 Disponent I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Kjell Grimsvang 1 301 Direktør I statsråd 1972
1986 Vanlig varamedlem Øystein Løining 1 301 Underdirektør I statsråd 1983
1987 Leder Berit Klemetsen 2 301 Direktør I statsråd 1983
1987 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Direktør I statsråd 1972
1987 Vanlig medlem Gunnar Toft 1 806 Disponent I statsråd 1972
1987 Vanlig varamedlem Carl Peter Løken 1 125 Disponent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Jacob Hanssen 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Berit Rosvoll 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Leder Berit Klemetsen 2 301 Direktør I statsråd 1983
1988 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Direktør I statsråd 1972
1988 Vanlig medlem Gunnar Toft 1 806 Disponent I statsråd 1972
1988 Vanlig varamedlem Carl Peter Løken 1 125 Disponent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Jacob Hanssen 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Berit Rosvoll 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1989 Leder Berit Klemetsen 2 301 Direktør I statsråd 1983
1989 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Direktør I statsråd 1972
1989 Vanlig medlem Gunnar Toft 1 806 Disponent I statsråd 1972
1989 Vanlig varamedlem Carl Peter Løken 1 125 Disponent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Jacob Hanssen 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1989
1990 Leder Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1983
1990 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Direktør I statsråd 1972
1990 Vanlig medlem Gunnar Toft 1 806 Disponent I statsråd 1972
1990 Vanlig varamedlem Carl Peter Løken 1 125 Disponent Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Jacob Hanssen 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1989
1991 Leder Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1983
1991 Nestleder Ole Trasti 1 301 Adm. Direk Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Carl Peter Løken 1 125 Disponent Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Odd Strand 1 219 Direktør I statsråd 1972
1991 Vanlig medlem Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Gunnar Toft 1 806 Disponent I statsråd 1972
1991 Vanlig medlem Kurt Borgen 1 1804 Adm. Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Ivar Andenæs 1 219 Underdirektør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Jacob Hanssen 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Bodil Greibrokk 2 301 Banksjef Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Nils Arne Nordheim 1 401 Banksjef Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Roger Bjurling 1 401 Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Astrid Kløve-Graue 2 1235 Disponent Av departement 1991
1992 Leder Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1983
1992 Nestleder Ole Trasti 1 301 Adm. Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Carl Peter Løken 1 125 Disponent Av departement 1987
1992 Vanlig medlem Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Gunnar Toft 1 806 Disponent I statsråd 1972
1992 Vanlig medlem Kurt Borgen 1 1804 Adm. Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Ivar Andenæs 1 219 Underdirektør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Jacob Hanssen 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1992 Vanlig varamedlem Bodil Greibrokk 2 301 Banksjef Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Nils Arne Nordheim 1 401 Banksjef Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Roger Bjurling 1 401 Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Astrid Kløve-Graue 2 1235 Disponent Av departement 1991
1993 Leder Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1983
1993 Nestleder Ole Trasti 1 301 Adm. Direktør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Carl Peter Løken 1 125 Disponent Av departement 1987
1993 Vanlig medlem Sølvi Ellingsen 2 301 Byrisjef Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Kurt Borgen 1 301 Direktør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Ivar Andenæs 1 219 Underdirektør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Bodil Greibrokk 2 301 Banksjef Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Nils Arne Nordheim 1 401 Banksjef Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Roger Bjurling 1 401 Direktør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Astrid Kløve-Graue 2 1235 Disponent Av departement 1991
1994 Leder Berit Klemetsen 2 301 Fhv Direktør I statsråd 1983
1994 Nestleder Ole Trasti 1 301 Adm Direktør Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Carl Peter Løken 1 125 Disponent Av departement 1987
1994 Vanlig medlem Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Kurt Borgen 1 301 Adm Direktør Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Ivar Andenæs 1 219 Underdirektør Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Bodil Greibrokk 2 301 Banksjef Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Nils Arne Nordheim 1 401 Banksjef Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Roger Bjurling 1 401 Direktør Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Astrid Kløve-Graue 2 1235 Disponent Av departement 1991
1995 Leder Berit Klemetsen 2 301 Fhv. Direktør I statsråd 1983
1995 Nestleder Ole Trasti 1 301 Adm. Direktør Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Carl Peter Løken 1 125 Disponent Av departement 1987
1995 Vanlig medlem Sølvi Ellingsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1995 Vanlig medlem Kurt Borgen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem Ivar Andenæs 1 219 Direktør Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem Bodil Greibrokk 2 301 Banksjef Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem Nils Arne Nordheim 1 401 Banksjef Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem Roger Bjurling 1 401 Direktør Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem Astrid Kløve-Graue 2 1235 Disponent Av departement 1991