Mannsrolleutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Mannsrolleutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Mannsrolleutvalget
Utvalgsnummer: 15034000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 06.08.1986 av Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Mandat:
Arbeidsgruppen skal utrede endringer i mannens rolle, særlig knyttettil problemstillinger omkring menn, barn og omsorgsforpliktelser,gjennom å - skape debatt og økt bevissthet om temaet - vurdere betydningen av og foreslå opplegg for muligeholdningsskape
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 5 89640 Vedkommende departement
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 10 237120
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 10 327000
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 9 269000
1990 Familie- og forbrukerdepartementet 11 0 8 290500
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1986 Vanlig medlem Britt Schultz 2 211 Politisk Sekretær Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Hanne Haavind 2 219 Førsteamanuensis Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Magne Rinde 1 230 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Berthold Griynfeld 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalråd Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Olaf Stene 1 301 Kontorsjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Jens Stoltenberg 1 301 Leder Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Arne Wam 1 301 Redaksjonssjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Bjørn Forfang 1 301 Student Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Jan Dybvik 1 626 Forbundssekretær Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Helge Jordal 1 1201 Skuespiller Av departement 1986
1987 Leder Arne Wam 1 301 Redaksjonssjef Av departement 1986 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Magne Rinde 1 230 Konsulent Av departement 1986 1987
1987 Vanlig medlem Britt Schultz 2 211 Politisk Sekret Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Terje Moe Gustavsen 1 211 Sekretær Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Hanne Haavind 2 219 Førsteamanuensi Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Berthold Griynfeld 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalråd Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Bjørn Forfang 1 301 Konsulent Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Olaf Stene 1 301 Kontorsjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Jens Stoltenberg 1 301 Leder Av departement 1986 1987
1987 Vanlig medlem Erik Fossum 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Helge Jordal 1 1201 Skuespiller Av departement 1986
1988 Sekretær, ikke medlem Bjarne Krog Øvrelid 1 301 Konsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Britt Schultz 2 211 Politisk Sekret Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Terje Moe Gustavsen 1 211 Sekretær Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Hanne Haavind 2 219 Førsteamanuensi Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Olaf Stene 1 301 Avdelingssjef Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Berthold Griynfeld 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalråd Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Bjørn Forfang 1 301 Konsulent Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Erik Fossum 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Helge Jordal 1 1201 Skuespiller Av departement 1986
1989 Sekretær, ikke medlem Kim E. Hagen Hannisdal 1 301 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Britt Schultz 2 211 Sekretær Av departement 1986 1989
1989 Vanlig medlem Terje Moe Gustavsen 1 211 Sekretær Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Olaf Stene 1 301 Avdelingssjef Av departement 1986 1989
1989 Vanlig medlem Berthold Griynfeld 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1986 1989
1989 Vanlig medlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalråd Av departement 1986 1989
1989 Vanlig medlem Erik Fossum 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Heidi Borud 2 301 Journalist Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Per Isdal 1 301 Psykolog Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Bjørn Reidar Karlsen 1 1201 Psykolog Av departement 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Kim E. Hagen Hannisdal 1 301 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Heidi Borud 2 301 Journalist Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Per Isdal 1 301 Psykolog Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Bjørn Reidar Karlsen 1 1201 Psykolog Av departement 1989