Åpningstidsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Åpningstidsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Åpningstidsutvalget
Utvalgsnummer: 16037000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 21.08.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Kartlegge omfanget av arbeidsplasser med arbeidstid utenom07.00-17.00 og regler som avgjør åpningstider og arbeidstider.Vurdere økonomiske og sosiale fordeler/ulemper ved nåværendeåpningstider/arbeidstider.Ta initiativ til forsøksordninger.Eventuelt komme
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Finans- og tolldepartementet 15 11 3 60000 Vedkommende departement
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 7 530000 Vedkommende departement
1983 Finans- og tolldepartementet 15 11 11 525456 Vedkommende departement
1984 Finans- og tolldepartementet 15 11 4 101243 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Annemor Kalleberg 2 301 Forsker I statsråd 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Rune D. Jørgensen 1 235 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Paal Brunsvig 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anna Bale 2 219 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sissel Ekern 2 219 Psykolog I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Fridtjov Thorkildsen 1 220 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Vidar Lindefjeld 1 301 Advokat I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Mette Borchgrevink 2 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kirsten Langseth 2 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sissel Bauck 2 301 Nestformann I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestformann I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Ottesen 1 516 Telexoperatør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Lorang Berg 1 602 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Tor Rødseth 1 1201 Professor I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arve Nielsen 1 301 Seksjonsleder I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kari Holst 2 219 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jan Brække 1 219 Kontorsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Alf Fjeldsaa 1 219 Kontorsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Aase Gudding Gresvig 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Walborg Krosshaug 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Leif Olsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Tor Saglie 1 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Erik Skaudal 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1982 Vanlig medlem Jorunn Jebsen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Andre Fimreite 1 301 Konsulent Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Tore Kvarud 1 301 Konsulent Av departement 1982
1983 Leder Annemor Kalleberg 2 301 Forsker I statsråd 1981
1983 Sekretær, ikke medlem Rune D. Jørgensen 1 235 Førstekonsulent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Paal Brunsvig 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Anna Bale 2 219 Reiselivsdirektør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Jorunn Jebsen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Alf Fjeldsaa 1 219 Kontorsjef Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Vidar Lindefjeld 1 301 Advokat I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Fridtjov Thorkildsen 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Sissel Bauck 2 301 Nestformann I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestformann I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Ulla Ollendorf 2 301 Konsulent I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Andre Fimreite 1 301 Konsulent Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Per Ottesen 1 516 Telexoperatør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Tor Rødseth 1 1201 Professor I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Kari Holst 2 219 Byråsjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Jan Brække 1 219 Kontorsjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Walborg Krosshaug 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Aase Gudding Gresvig 2 301 Banksjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Erik Skaudal 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Arve Nielsen 1 301 Seksjonsleder I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Tore Kvarud 1 301 Konsulent Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Knut Eggum Johansen 1 301 Underdirektør I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Underdirektør I statsråd 1981
1984 Leder Annemor Kalleberg 2 301 Forsker I statsråd 1981
1984 Sekretær, ikke medlem Rune D. Jørgensen 1 235 Førstekonsulent Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Paal Brunsvig 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Anna Bale 2 219 Reiselivsdirektør I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Jorunn Jebsen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Alf Fjeldsaa 1 219 Kontorsjef Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Vidar Lindefjeld 1 301 Advokat I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Per Anders Stalheim 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Fridtjov Thorkildsen 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Sissel Bauck 2 301 Nestformann I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestformann I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Ulla Ollendorf 2 301 Konsulent I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Andre Fimreite 1 301 Konsulent Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Per Ottesen 1 516 Telexoperatør I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Tor Rødseth 1 1201 Professor I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Kari Holst 2 219 Byråsjef I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Jan Brække 1 219 Kontorsjef I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Lorang Berg 1 230 Direktør I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Aase Gudding Gresvig 2 301 Banksjef I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Erik Skaudal 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Arve Nielsen 1 301 Seksjonsleder I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Tore Kvarud 1 301 Konsulent Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Knut Eggum Johansen 1 301 Underdirektør I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Harald Thomas Ellefsen 1 612 Underdirektør I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Walborg Krosshaug 2 806 Konsulent I statsråd 1981