Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge
Utvalgsnummer: 16038000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 04.09.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Gi oversikt over eksisterende økonomiske overføringer til bygdene samtomfanget av støtte til de enkelte distrikter. Anslå virkningene påsysselsetting, næringsstruktur, inntekts- og formuefordeling. Vurdereoverføringene, spesielt hvilke støtteordninger s
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Finans- og tolldepartementet 20 14 2 50000 Vedkommende departement
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 5 810233 Vedkommende departement
1983 Finans- og tolldepartementet 20 13 9 968321 Vedkommende departement
1984 Finans- og tolldepartementet 20 13 9 791141 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Bjørn Skogstad Aamo 1 301 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Anne Ruden 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 214 Førsteamanuensis I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Odd Aukrust 1 217 Forskningssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Henning Gorholt 1 217 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Aimee Staude 2 220 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Avdelingsleder I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arnfinn Lund 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 231 Landbruksdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Åsmund Sæther 1 233 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anne Margrete Nyerrød 2 236 I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jakob Valderhaug 1 1601 Avdelingsleder I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Terje Risholm 1 1815 Gårdbruker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Tor Bergsmo 1 1866 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kari Mette Aaseth 2 1902 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ottar Brox 1 1902 Professor I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Casper Sundby 1 211 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne Petter Breirem 1 213 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Stein Reegård 1 219 Økonom I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arne M. Holm 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Roger Nordhagen 1 301 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kolbjørn Engernes 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Pål S. Hernæs 1 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sigurd Tveitereid 1 301 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Martin Leren 1 511 Herredsagronom I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kirsten Tegle Bryne 2 1121 I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Inge Flage 1 1601 Sekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Vik 2 1911 Bonde I statsråd 1981 1981
1982 Vanlig medlem Olav Vannebo 1 533 Byråsjef Av departement 1982 1982
1983 Leder Bjørn Skogstad Aamo 1 301 Direktør I statsråd 1981
1983 Sekretær, ikke medlem Anne Ruden 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 214 Førsteamanuensis I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Odd Aukrust 1 217 Forskningsdirektø I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Henning Gorholt 1 217 Underdirektør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Avdelingsleder I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Arnfinn Lund 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 231 Landbruksdirektør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Åsmund Sæther 1 233 Underdirektør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Anne Margrete Nyerrød 2 301 Generalsekretær I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Olav Vannebo 1 533 Byråsjef Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Byråsjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Jakob Valderhaug 1 1601 Avdelingsleder I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Terje Risholm 1 1815 Gårdbruker I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Tor Bergsmo 1 1866 Direktør I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Kari Mette Aaseth 2 1902 Førstekonsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Ottar Brox 1 1902 Professor I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Casper Sundby 1 211 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Arne Petter Breirem 1 213 Byråsjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Underdirektør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Stein Reegård 1 219 Økonom I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Arne M. Holm 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Kolbjørn Engernes 1 301 Byråsjef I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Roger Nordhagen 1 301 Byråsjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Sigurd Tveitereid 1 301 Underdirektør I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Martin Leren 1 511 Herredsagronom I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Kirsten Tegle Bryne 2 1121 Student I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Inge Flage 1 1601 Administrativ Led I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Anne Vik 2 1911 Leder I statsråd 1981
1984 Leder Bjørn Skogstad Aamo 1 301 Direktør I statsråd 1981
1984 Sekretær, ikke medlem Anne Ruden 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Rolf Sæther 1 214 Førsteamanuensis I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 214 Landbruksdirektør I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Odd Aukrust 1 217 Forskningsdirektø I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Arnfinn Lund 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Åsmund Sæther 1 233 Underdirektør I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Kari Mette Aaseth 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Anne Margrete Nyerrød 2 301 Generalsekretær I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Ottar Brox 1 301 Professor I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Olav Vannebo 1 533 Byråsjef Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Peder Andreas Berg 1 625 Byråsjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Jakob Valderhaug 1 1601 Avdelingsleder I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Terje Risholm 1 1815 Gardbruker I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Tor Bergsmo 1 1866 Direktør I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Casper Sundby 1 211 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Arne Petter Breirem 1 213 Byråsjef I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Underdirektør Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Stein Reegård 1 219 Økonom I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Arne M. Holm 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Kolbjørn Engernes 1 301 Byråsjef I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Roger Nordhagen 1 301 Byråsjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Sigurd Tveitereid 1 301 Underdirektør I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Martin Leren 1 511 Heradsagronom I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Kirsten Tegle Bryne 2 1121 Student I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Inge Flage 1 1601 Administrativ Led I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Anne Vik 2 1911 Leder I statsråd 1981