Trygdefinansieringsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Trygdefinansieringsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Trygdefinansieringsutvalget
Utvalgsnummer: 16049000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 26.11.1982 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal utrede spørsmålet om hvordan en kan bedre folketrygdensøkonomi i årene framover. Det skal også vurdere hvordan ettrygdesystem av høy standard bedre kan tilpasses de alminneligeøkonomiske utsikter til enhver tid, også i perioder med svak ell
Tidsfrist: 1984
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 1 25000 Vedkommende departement
1983 Finans- og tolldepartementet 10 9 10 526974 Vedkommende departement
1984 Finans- og tolldepartementet 10 9 5 418914 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Leder Jon O. Norbom 1 9951 Direktør I statsråd 1982 1982
1982 Sekretær, ikke medlem Jacob Hanssen 1 301 Konsulent I statsråd 1982 1982
1982 Sekretær, ikke medlem Haktor Helland 1 301 Underdirektør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Odd Steinar Holøs 1 128 Stortingsrepresentant I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Anne Kristine Qvale 2 219 Aktuar I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Sigmund Kjos 1 219 Direktør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Steinar Juel 1 219 Kontorsjef I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 301 Direktør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 301 Økonom I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Rolf Lange 1 301 Siviløkonom I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Bjørn Inge Walmann 1 301 Underdirektør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Nanny Rist 2 1804 Kontorfullmektig I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Kjell Samuelsen 1 115 Sekretær I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Andreas Disen 1 301 Byråsjef I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Charlotte Koren 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Anne Enger Lahnstein 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Heidi Larssen 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Oddbjørn Eidem 1 301 Konsulent I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Berit Rygh 2 602 Konsulent I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Thor Lund 1 918 Pensjonist I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Aud Helgesen 2 1201 Kontorfullmektig I statsråd 1982 1982
1983 Leder Jon O. Norbom 1 9951 Direktør I statsråd 1982
1983 Sekretær, ikke medlem Jacob Hanssen 1 301 Konsulent I statsråd 1982
1983 Sekretær, ikke medlem Haktor Helland 1 301 Underdirektør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Odd Steinar Holøs 1 128 Stortingsrepresentant I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Bjørn Inge Walmann 1 216 Avdelingsdirektør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Anne Kristine Qvale 2 219 Aktuar I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Sigmund Kjos 1 219 Direktør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Steinar Juel 1 219 Kontorsjef I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 301 Økonom I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Kari Gjesteby 2 301 Siviløkonom I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Nanny Rist 2 1804 Kontorfullmektig I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Kjell Samuelsen 1 115 Sekretær I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Andreas Disen 1 301 Byråsjef I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Charlotte Koren 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Anne Enger Lahnstein 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Heidi Larssen 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Oddbjørn Eidem 1 301 Konsulent I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Berit Rygh 2 602 Konsulent I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Thor Lund 1 918 Fhv. Mekaniker I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Aud Helgesen 2 1201 Kontorfullmektig I statsråd 1982
1984 Leder Jon O. Norbom 1 9951 Direktør I statsråd 1982
1984 Sekretær, ikke medlem Jacob Hanssen 1 301 Konsulent I statsråd 1982
1984 Sekretær, ikke medlem Haktor Helland 1 301 Underdirektør I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Odd Steinar Holøs 1 128 Stortingsrepresentant I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Bjørn Inge Walmann 1 216 Avdelingsdirektør I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Anne Kristine Qvale 2 219 Aktuar I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Olav Magnussen 1 219 Direktør I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Sigmund Kjos 1 219 Direktør I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Steinar Juel 1 219 Kontorsjef I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Arnulf Leirpoll 1 301 Konsulent I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Kari Gjesteby 2 301 Siviløkonom I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Nanny Rist 2 1804 Kontorfullmektig I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Kjell Samuelsen 1 115 Sekretær I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Andreas Disen 1 301 Byråsjef I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Charlotte Koren 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Anne Enger Lahnstein 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Heidi Larssen 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Oddbjørn Eidem 1 301 Konsulent I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Berit Rygh 2 602 Konsulent I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Thor Lund 1 918 Fhv. Mekaniker I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Aud Helgesen 2 1201 Kontorfullmektig I statsråd 1982