Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk
Utvalgsnummer: 16058000
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet i henhold til kgl. res. av 5. juni 1987
Mandat:
Utvalget skal vurdere penge- og kredittpolitikkens rolle og utforminginnenfor en samlet økonomisk politikk som sikter mot å nå mål om høysysselsetting, effektiv bruk av ressurser og økonomisk vekst, balansei utenriksøkonomien, dempet pris- og kostnadsstig
Tidsfrist: 1989
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Finans- og tolldepartementet 17 0 4 119700
1988 Finans- og tolldepartementet 17 0 12 737000
1989 Finans- og tolldepartementet 17 0 4 50468
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Leder Per Kleppe 1 9951 Generalsekretær I statsråd 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Henning Strand 1 301 Avdelingssjef Av departement 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Sturla Henriksen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Harald Bøhn 1 301 Kontorsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Svein I. Gjedrem 1 217 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Anne Ruden 2 219 Underdirektør I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Einar Forsbak 1 228 Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Jarle Bergo 1 229 Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Tore Lindholt 1 231 Jernbanedirektø I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Tor Steig 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Tor Mikkel Wara 1 301 Formann I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Kristin Clemet 2 301 Siviløkonom I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Kristin Hille Valla 2 616 Rektor I statsråd
1987 Vanlig medlem Halvard N. Sveen 1 1106 Banksjef I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Karin Joys Vabø 2 1201 Finansdirektør I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Erling Jr. Steigum 1 1201 Professor I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1627 Stortingsrepresentant I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Synnøve Nymo 2 1902 Personlig Sekre I statsråd 1987
1988 Leder Per Kleppe 1 9951 Generalsekretær I statsråd 1987
1988 Sekretær, ikke medlem Henning Strand 1 301 Avdelingssjef Av departement 1987
1988 Sekretær, ikke medlem Harald Bøhn 1 301 Kontorsjef Av departement 1987
1988 Sekretær, ikke medlem Sturla Henriksen 1 301 Rådgiver Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Svein I. Gjedrem 1 217 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Anne Ruden 2 219 Underdirektør I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Einar Forsbak 1 228 Direktør I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Jarle Bergo 1 229 Direktør I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Tore Lindholt 1 231 Jernbanedirektø I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Tor Steig 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Tor Mikkel Wara 1 301 Politisk Sekret I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Kristin Clemet 2 301 Siviløkonom I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Synnøve Nymo 2 301 Student I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Kristin Hille Valla 2 616 Rektor I statsråd
1988 Vanlig medlem Halvard N. Sveen 1 1106 Banksjef I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Karin Joys Vabø 2 1201 Finansdirektør I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Erling Jr. Steigum 1 1201 Professor I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1627 Stortingsrepresentant I statsråd 1987
1989 Leder Per Kleppe 1 9951 Generalsekretær I statsråd 1987
1989 Sekretær, ikke medlem Henning Strand 1 301 Avdelingssjef Av departement 1987
1989 Sekretær, ikke medlem Harald Bøhn 1 301 Kontorsjef Av departement 1987
1989 Sekretær, ikke medlem Sturla Henriksen 1 301 Rådgiver Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Svein I. Gjedrem 1 217 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Anne Ruden 2 219 Underdirektør I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Einar Forsbak 1 228 Direktør I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Jarle Bergo 1 229 Direktør I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Tore Lindholt 1 231 Jernbanedirektø I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Tor Mikkel Wara 1 301 Politisk Sekret I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Kristin Clemet 2 301 Siviløkonom I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Tor Steig 1 301 Sjeføkonom I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Synnøve Nymo 2 301 Student I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Kristin Hille Valla 2 616 Rektor I statsråd
1989 Vanlig medlem Halvard N. Sveen 1 1106 Banksjef I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Karin Joys Vabø 2 1201 Finansdirektør I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Erling Jr. Steigum 1 1201 Professor I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1627 Generalsekretær I statsråd 1987