Sysselsettingsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sysselsettingsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sysselsettingsutvalget
Utvalgsnummer: 16075000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1991
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 4. oktober 1991 ved kgl. resolusjon.
Mandat:
Vurdere økonomisk-politiske strategier for å styrke sysselsettingen påkort og lang sikt.
Tidsfrist: 1992
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Finans- og tolldepartementet 16 0 0 0
1992 Finans- og tolldepartementet 16 0 9 2990198
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Leder Per Kleppe 1 301 Pensjonist I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Fredrik S. Thoresen 1 219 Styreformann I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Svein Longva 1 301 Direktør I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Morten Reymert 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Hege Torp 2 301 Forsker I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Carl I. Hagen 1 301 Partiforma I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Kristin Clemet 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 Stortingsrepresentant I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Thorbjørn Jagland 1 626 Partisekretær I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Erik Eik 1 1102 Adm. Direk I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Asbjørn Bjørnset 1 1247 Fakultetsd I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Sylvi Lem 2 1439 Sekretær I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Hill-Marta Solberg 2 1870 Ordfører I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Aud Inger Aure 2 1870 Student I statsråd 1991
1992 Leder Per Kleppe 1 301 Pensjonist I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Fredrik S. Thoresen 1 219 Styreformann I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Svein Longva 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Morten Reymert 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Hege Torp 2 301 Forsker I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Carl I. Hagen 1 301 Partiformann I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Kristin Clemet 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 Stortingsrepresentant I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Thorbjørn Jagland 1 626 Partisekretær I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Erik Eik 1 1102 Adm. Direktør I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Asbjørn Bjørnset 1 1247 Fakultetsdirekt I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Sylvi Lem 2 1439 Sekretær I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Hill-Marta Solberg 2 1870 Ordfører I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Aud Inger Aure 2 1870 Student I statsråd 1991