Forsvarsmuseets råd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forsvarsmuseets råd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forsvarsmuseets råd
Utvalgsnummer: 17010000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 16.02.1979 ved kongelig resolusjon
Mandat:
1.Det kgl. Forsvarsdepartement har oppnevnt Forsvarsmuseetsråd der Forsvarssjefen (FSJ) og Forsvarsmuseet (FMU) kan søke støtteinnen bevarings- og museumsvirksomhet. 2.Rådets oppgaver er: å være adekvat orientert om pågående og planlagte aktiviteterinnen
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forsvarsdepartementet 6 0 1 4000 Vedkommende departement
1981 Forsvarsdepartementet 6 5 1 2364 Vedkommende departement
1982 Forsvarsdepartementet 0 0 1 4320 Vedkommende departement
1983 Forsvarsdepartementet 0 0 1 4900 Vedkommende departement
1984 Forsvarsdepartementet 0 0 1 4296 Vedkommende departement
1985 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Forsvarsdepartementet 0 0 1 7355 Vedkommende departement
1987 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1988 Forsvarsdepartementet 0 0 0 0
1989 Forsvarsdepartementet 0 0 2 11108
1990 Forsvarsdepartementet 0 0 1 2196
1991 Forsvarsdepartementet 0 0 1 3275
1992 Forsvarsdepartementet 6 4 0 0
1993 Forsvarsdepartementet 6 4 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 6 4 0 0
1995 Forsvarsdepartementet 6 4 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Bjørn Egge 1 301 Kommandant Av departement 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Kåre Sæther 1 301 Kaptein Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Skolesjef I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Odd Medbøe 1 301 Pensjonist I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Magne Skodvin 1 301 Professor I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Eivind Eyvang 1 602 Museumsdirektør I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Åse Enerstvedt 2 1201 Museumsbestyrer I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Sølvi Sogner 2 219 Førsteamanuensis I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Lars Jakob Holt 1 301 Lektor I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Halvard Bjørkvik 1 301 Museumsdirektør I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Svend Soelberg 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Rochmann Bruland 1 301 Statssekretær I statsråd 1979
1981 Sekretær, ikke medlem Kåre Sæther 1 301 Kaptein Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Skolesjef I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Odd Medbøe 1 301 Pensjonist I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Magne Skodvin 1 301 Professor I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Eivind Eyvang 1 602 Museumsdirektør I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Åse Enerstvedt 2 1201 Museumsbestyrer I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Sølvi Sogner 2 219 Førsteamanuensis I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Lars Jakob Holt 1 301 Lektor I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Halvard Bjørkvik 1 301 Museumsdirektør I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Svend Soelberg 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Rochmann Bruland 1 301 Statssekretær I statsråd 1979
1982 Sekretær, ikke medlem Kåre Sæther 1 301 Kaptein Av andre 1979
1982 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Skolesjef I statsråd 1979
1982 Vanlig medlem Harald Meltzer 1 219 Direktør 1982
1982 Vanlig medlem Odd Medbøe 1 301 Pensjonist I statsråd 1979
1982 Vanlig medlem Magne Skodvin 1 301 Professor I statsråd 1979
1982 Vanlig medlem Eivind Eyvang 1 602 Museumsdirektør I statsråd 1979
1982 Vanlig medlem Åse Enerstvedt 2 1201 Museumsbestyrer I statsråd 1979
1982 Vanlig varamedlem Sølvi Sogner 2 219 Førsteamanuensis I statsråd 1979
1982 Vanlig varamedlem Lars Jakob Holt 1 301 Lektor I statsråd 1979
1982 Vanlig varamedlem Halvard Bjørkvik 1 301 Museumsdirektør I statsråd 1979
1982 Vanlig varamedlem Svend Soelberg 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1979
1982 Vanlig varamedlem Bjørn Rochmann Bruland 1 301 Statssekretær I statsråd 1979
1983 Sekretær, ikke medlem Kåre Sæther 1 301 Kaptein Av andre 1979
1983 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Skolesjef I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Magne Skodvin 1 301 Professor I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Eivind Eyvang 1 602 Museumsdirektør I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Åse Enerstvedt 2 1201 Konservator I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Sølvi Sogner 2 219 Førstelektor I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Lars Jakob Holt 1 301 Lektor I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Halvard Bjørkvik 1 301 Museumsdirektør I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Svend Soelberg 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Rochmann Bruland 1 301 Statssekretær I statsråd 1979
1984 Sekretær, ikke medlem Kåre Sæther 1 301 Kaptein Av andre 1979
1984 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Skolesjef I statsråd 1979
1984 Vanlig medlem Magne Skodvin 1 301 Professor I statsråd 1979
1984 Vanlig medlem Eivind Eyvang 1 602 Museumsdirektør I statsråd 1979
1984 Vanlig medlem Åse Enerstvedt 2 1201 Museumsbestyrer I statsråd 1979
1984 Vanlig varamedlem Sølvi Sogner 2 219 Førstelektor I statsråd 1979
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Rochmann Bruland 1 301 Kontreadmiral I statsråd 1979
1984 Vanlig varamedlem Lars Jakob Holt 1 301 Lektor I statsråd 1979
1984 Vanlig varamedlem Halvard Bjørkvik 1 301 Museumsdirektør I statsråd 1979
1984 Vanlig varamedlem Svend Soelberg 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1979
1985 Sekretær, ikke medlem Kåre Sæther 1 301 Kaptein Av andre 1979
1985 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Skolesjef I statsråd 1979
1985 Vanlig medlem Magne Skodvin 1 301 Professor I statsråd 1979
1985 Vanlig medlem Eivind Eyvang 1 602 Museumsdirektør I statsråd 1979
1985 Vanlig medlem Åse Enerstvedt 2 1201 Museumsbestyrar I statsråd 1979
1985 Vanlig varamedlem Sølvi Sogner 2 219 Førsteamanuensis I statsråd 1979
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Rochmann Bruland 1 301 Kontreadmiral I statsråd 1979
1985 Vanlig varamedlem Lars Jakob Holt 1 301 Lektor I statsråd 1979
1985 Vanlig varamedlem Halvard Bjørkvik 1 301 Museumsdirektør I statsråd 1979
1985 Vanlig varamedlem Svend Soelberg 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1979
1986 Sekretær, ikke medlem Kåre Sæther 1 301 Kaptein Av andre 1979
1986 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Skolesjef I statsråd 1979
1986 Vanlig medlem Magne Skodvin 1 301 Professor I statsråd 1979
1986 Vanlig medlem Eivind Eyvang 1 602 Museumsdirektør I statsråd 1979
1986 Vanlig medlem Åse Enerstvedt 2 1201 Museumsstyrar I statsråd 1979
1986 Vanlig varamedlem Sølvi Sogner 2 219 Førsteamanuensis I statsråd 1979
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Rochmann Bruland 1 301 Kontreadmiral I statsråd 1979
1986 Vanlig varamedlem Lars Jakob Holt 1 301 Lektor I statsråd 1979
1986 Vanlig varamedlem Halvard Bjørkvik 1 301 Museumsdirektør I statsråd 1979
1986 Vanlig varamedlem Svend Soelberg 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1979
1987 Sekretær, ikke medlem Kåre Sæther 1 301 Kaptein 1979
1987 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Skolesjef I statsråd 1979
1987 Vanlig medlem Magne Skodvin 1 301 Professor I statsråd 1979
1987 Vanlig medlem Eivind Eyvang 1 602 Museumsdirektør I statsråd 1979
1987 Vanlig medlem Åse Enerstvedt 2 1201 Museumsstyrar I statsråd 1979
1987 Vanlig varamedlem Sølvi Sogner 2 219 Førsteamanuensi I statsråd 1979
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Rochmann Bruland 1 301 Kontreadmiral I statsråd 1979
1987 Vanlig varamedlem Lars Jakob Holt 1 301 Lektor I statsråd 1979
1987 Vanlig varamedlem Halvard Bjørkvik 1 301 Museumsdirektør I statsråd 1979
1987 Vanlig varamedlem Svend Soelberg 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1979
1988 Leder M.o. Orning 1 301 Kontreadmiral Av departement 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Kåre Sæther 1 301 Kaptein 1979
1988 Vanlig medlem Torbein Gamst 1 214 Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Jorunn Bjørgum 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Åse Enerstvedt 2 1201 Museumsstyrar I statsråd 1979
1988 Vanlig medlem Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Rochmann Bruland 1 301 Kontreadmiral I statsråd 1979
1988 Vanlig varamedlem Halvard Bjørkvik 1 301 Museumsdirektør I statsråd 1979
1988 Vanlig varamedlem Svend Soelberg 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1979
1989 Leder M.o. Orning 1 301 Kontreadmiral Av departement 1988
1989 Sekretær, ikke medlem Kåre Sæther 1 301 Kontorsjef 1979
1989 Vanlig medlem Torbein Gamst 1 214 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Jorunn Bjørgum 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Ivar Stokke 1 219 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Ole Kristian Grimnes 1 301 Førstelektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Marie Kløvstad Øye 2 412 Lektor Av departement 1988
1990 Leder M.o. Orning 1 301 Kontreadmiral Av departement 1988
1990 Leder Magne T. Sørensen 1 301 Generalmajor Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Kåre Sæther 1 301 Kontorsjef 1979
1990 Vanlig medlem Torbein Gamst 1 214 Direktør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Jorunn Bjørgum 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Ivar Stokke 1 219 Direktør Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Ole Kristian Grimnes 1 301 Førstelektor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Lyder Marstrander 1 301 Førsteantikvar Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Marie Kløvstad Øye 2 412 Lektor Av departement 1988
1991 Leder Magne T. Sørensen 1 301 Generalmajor Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Kåre Sæther 1 301 Kontorsjef 1979
1991 Vanlig medlem Torbein Gamst 1 214 Direktør Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Jorunn Bjørgum 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Ivar Stokke 1 219 Direktør Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Ole Kristian Grimnes 1 301 Førstelektor Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Lyder Marstrander 1 301 Førsteantikvar Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Marie Kløvstad Øye 2 412 Lektor Av departement 1988
1992 Leder Ørnulf Lehn Thune 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1992 Sekretær, ikke medlem Carl Olsson 1 301 Kontorsjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Jorunn Bjørgum 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Rolf Scheen 1 301 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Eivind Eyvang 1 602 Pensjonist Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Ellen Lein 2 1502 Utdanningsdirek Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Ivar Stokke 1 219 Direktør Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Ole Kristian Grimnes 1 301 Førstelektor Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Lyder Marstrander 1 301 Førsteantikvar Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Marie Kløvstad Øye 2 412 Lektor Av departement 1988
1993 Leder Ørnulf Lehn Thune 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1993 Sekretær, ikke medlem Carl Olsson 1 301 Kontorsjef Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Jorunn Bjørgum 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Rolf Scheen 1 301 Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Eivind Eyvang 1 602 Pensjonist Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Ellen Lein 2 1502 Utdanningsdirek Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Ivar Stokke 1 219 Direktør Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Ole Kristian Grimnes 1 301 Førstelektor Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Marie Kløvstad Øye 2 412 Lektor Av departement 1988
1994 Leder Ørnulf Lehn Thune 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1994 Sekretær, ikke medlem Carl Olsson 1 301 Kontorsjef Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Jorunn Bjørgum 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1994 Vanlig medlem Rolf Scheen 1 301 Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Eivind Eyvang 1 602 Pensjonist Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Ellen Lein 2 1502 Utdanningsdirek Av departement 1988
1994 Vanlig varamedlem Ivar Stokke 1 219 Direktør Av departement 1988
1994 Vanlig varamedlem Ole Kristian Grimnes 1 301 Førstelektor Av departement 1988
1994 Vanlig varamedlem Marie Kløvstad Øye 2 412 Lektor Av departement 1988
1995 Leder Ørnulf Lehn Thune 1 301 Generalmajor Av departement 1991
1995 Sekretær, ikke medlem Carl Olsson 1 301 Kontorsjef Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Jorunn Bjørgum 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1995 Vanlig medlem Rolf Scheen 1 301 Direktør Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Eivind Eyvang 1 602 Pensjonist Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Ellen Lein 2 1502 Utdanningsdirek Av departement 1988
1995 Vanlig varamedlem Ivar Stokke 1 219 Direktør Av departement 1988
1995 Vanlig varamedlem Ole Kristian Grimnes 1 301 Førstelektor Av departement 1988
1995 Vanlig varamedlem Marie Kløvstad Øye 2 412 Lektor Av departement 1988