Samarbeidsrådet for Kystvakten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samarbeidsrådet for Kystvakten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Samarbeidsrådet for Kystvakten
Utvalgsnummer: 17012000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 07.08.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Tilrettelegge samarbeidet mellom Kystvakten og de instanser den erforutsatt å bistå.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Forsvarsdepartementet 9 0 0 0
1982 Forsvarsdepartementet 0 0 1 3000
1983 Forsvarsdepartementet 9 0 1 0 Vedkommende departement
1984 Forsvarsdepartementet 9 0 1 0 Vedkommende departement
1985 Forsvarsdepartementet 9 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Forsvarsdepartementet 9 0 1 0 Vedkommende departement
1987 Forsvarsdepartementet 9 0 1 10577
1988 Forsvarsdepartementet 9 0 0 0
1989 Forsvarsdepartementet 9 3 2 5000
1990 Forsvarsdepartementet 10 5 1 68700
1991 Forsvarsdepartementet 10 5 0 0
1992 Forsvarsdepartementet 10 5 1 15000
1993 Forsvarsdepartementet 10 5 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 10 5 1 29000
1995 Forsvarsdepartementet 10 5 2 1475
1996 Forsvarsdepartementet 10 5 1 40000
1997 Forsvarsdepartementet 10 5 2 27480
2002 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Arne Jokstad 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Aage Os 1 216 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Haakon Skaarer 1 219 Avd. Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Nils Tiltnes 1 219 Kommandør I I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Christian Hambro 1 301 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Egil Johannes Amlie 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1103 Avd. Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Viggo Jan Olsen 1 1201 Ass. Fiskeridirektør I statsråd 1981 1981
1982 Sekretær, ikke medlem Per Blichfeldt 1 220 Kommandørkaptein Av departement 1982
1983 Leder Arne Jokstad 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1983 Leder Per Egil Saastad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Egil Johannes Amlie 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Herman H. Berger 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1984 Leder Per Egil Saastad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Herman H. Berger 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Nils Petter Wedege 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1984
1985 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1985 Leder Per Egil Saastad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Herman H. Berger 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Nils Petter Wedege 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Inge Lorange Backer 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Egil Omdal 1 301 Oberst Ii Av departement 1985
1986 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Herman H. Berger 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Nils Petter Wedege 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Inge Lorange Backer 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Egil Omdal 1 301 Oberst Ii Av departement 1985
1987 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Herman H. Berger 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Nils Petter Wedege 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Inge Lorange Backer 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Egil Omdal 1 301 Oberst Ii Av departement 1985
1988 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Herman H. Berger 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Nils Petter Wedege 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Inge Lorange Backer 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Jon Blaalid 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Egil Omdal 1 301 Oberst Ii Av departement 1985
1989 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1989 Sekretær, ikke medlem Eilif Harald Andreassen 1 301 Orlogskaptein Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Ambassadør Av departement 1983
1989 Vanlig medlem Nils Petter Wedege 1 301 Direktør Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Ingelin Killengreen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kommandør I Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Ragnar Line Auglend 1 134 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Gundla Kvam 2 219 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Svein Erik Majo Christoffersen 1 220 Byråsjef Av departement 1989
1990 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1990 Sekretær, ikke medlem Eilif Harald Andreassen 1 301 Orlogskaptein Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Inge Gerhard Brøvik 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Ambassadør Av departement 1983
1990 Vanlig medlem Nils Petter Wedege 1 301 Direktør Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Ingelin Killengreen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kommandør I Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Svein Styrvold 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jan Flatla 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Berit Strand 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Willy Andersen 1 717 Stasjonssjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1124 Seksjonssjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ragnar Line Auglend 1 134 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Gundla Kvam 2 219 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Svein Erik Majo Christoffersen 1 220 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Egil Kvammen 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1981
1990 Vanlig varamedlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Åge Eknes 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Solveig Margit Paulsen 2 301 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Vidar Vestereng 1 301 Kontorsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Tore Hansson 1 1102 Sjefsingeniør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Kjell Kolstad 1 1902 Seksjonsleder Av departement 1990
1991 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1991 Sekretær, ikke medlem Eilif Harald Andreassen 1 301 Orlogskaptein Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Inge Gerhard Brøvik 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ingelin Killengreen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kommandør I Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Svein Styrvold 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Jan Flatla 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Willy Andersen 1 717 Stasjonssjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1124 Seksjonssjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Svein Erik Majo Christoffersen 1 220 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Per Blichfeldt 1 220 Kommandørkaptei Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Egil Kvammen 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1981
1991 Vanlig varamedlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Åge Eknes 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Solveig Margit Paulsen 2 301 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Vidar Vestereng 1 301 Kontorsjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Tore Hansson 1 1102 Sjefsingeniør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Hild Ynnesdal 2 1201 Konsulent Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Kjell Kolstad 1 1902 Seksjonsleder Av departement 1990
1992 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1992 Sekretær, ikke medlem Eilif Harald Andreassen 1 301 Orlogskaptein Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Inge Gerhard Brøvik 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ingelin Killengreen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kommandør I Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Svein Styrvold 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Jan Flatla 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Halvard P. Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Willy Andersen 1 717 Stasjonssjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1124 Seksjonssjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Svein Erik Majo Christoffersen 1 220 Byråsjef Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Per Blichfeldt 1 220 Kommandørkaptei Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Egil Kvammen 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1981
1992 Vanlig varamedlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Åge Eknes 1 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Solveig Margit Paulsen 2 301 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Vidar Vestereng 1 301 Kontorsjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Annette G. Hurum 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Tore Hansson 1 1102 Sjefsingeniør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Hild Ynnesdal 2 1201 Konsulent Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Kjell Kolstad 1 1902 Seksjonsleder Av departement 1990
1993 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1993 Sekretær, ikke medlem Eilif Harald Andreassen 1 301 Orlogskaptein Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Inge Gerhard Brøvik 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Ingelin Killengreen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kommandør I Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Svein Styrvold 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Jan Flatla 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Halvard P. Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Tom Erik Grannes 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Willy Andersen 1 717 Stasjonssjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1124 Seksjonssjef Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Svein Erik Majo Christoffersen 1 220 Byrisjef Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Per Blichfeldt 1 220 Kommandørkaptei Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Solveig Margit Paulsen 2 301 Konsulent Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Vidar Vestereng 1 301 Kontorsjef Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Annette G. Hurum 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Tore Hansson 1 1102 Sjefsingeniør Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Hild Ynnesdal 2 1201 Konsulent Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Kjell Kolstad 1 1902 Seksjonsleder Av departement 1990
1994 Leder Tor-Egil Haakestad 1 215 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1994 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1985
1994 Medlem og sekretær Per A Fewang 1 301 Underdirektør Av departement 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Eilif Harald Andreassen 1 301 Orlogskaptein Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Tor Mikal Nicolaisen 1 301 Kommandør I Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Ingelin Killengreen 2 301 Politimester Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Svein Styrvold 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Jan Flatla 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Halvard P. Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Tom Erik Grannes 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Tom Eidesen 1 301 Underdirektør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Willy Andersen 1 717 Stasjonssjef Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1124 Seksjonssjef Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Lars Terje Sætre 1 1201 Kommandør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Svein Erik Majo Christoffersen 1 220 Byråsjef Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Per Blichfeldt 1 220 Kommandørkaptei Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Solveig Margit Paulsen 2 301 Konsulent Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Vidar Vestereng 1 301 Kontorsjef Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Annette G. Hurum 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Marianne Aandahl 2 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Tore Hansson 1 1102 Sjefsingeniør Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Hild Ynnesdal 2 1201 Konsulent Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Geir Osen 1 1901 Kommandørkaptei Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Kjell Kolstad 1 1902 Seksjonsleder Av departement 1990
1995 Leder Tor-Egil Haakestad 1 215 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1995 Medlem og sekretær Per A Fewang 1 301 Underdirektør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Ingelin Killengreen 2 301 Politimester Av departement 1989
1995 Vanlig medlem Jan Flatla 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Halvard P. Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Tom Erik Grannes 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Tom Eidesen 1 301 Underdirektør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Willy Andersen 1 717 Stasjonssjef Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1124 Tilsynsleder Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Lars Terje Sætre 1 1201 Kommandør Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Svein Erik Majo Christoffersen 1 220 Byråsjef Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Solveig Margit Paulsen 2 301 Konsulent Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Vidar Vestereng 1 301 Kontorsjef Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Marianne Aandahl 2 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Tore Hansson 1 1102 Sjefsingeniør Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Hild Ynnesdal 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1991
1995 Vanlig varamedlem Geir Osen 1 1901 Kommandørkaptei Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Kjell Kolstad 1 1902 Seksjonsleder Av departement 1990
1996 Leder Tor-Egil Haakestad 1 215 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1996 Medlem og sekretær Per A. Fewang 1 301 Underdirektør Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Ingelin Killengreen 2 301 Politimester Av departement 1989
1996 Vanlig medlem Jan Flatla 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1996 Vanlig medlem Halvard P. Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Tom Erik Grannes 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Tom Eidesen 1 301 Underdirektør Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Willy Andersen 1 717 Stasjonssjef Av departement 1990
1996 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1124 Tilsynsleder Av departement 1990
1996 Vanlig medlem Lars Terje Sætre 1 1201 Kommandør Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Svein Erik Majo Christoffersen 1 220 Byråsjef Av departement 1989
1996 Vanlig varamedlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1996 Vanlig varamedlem Solveig Margit Paulsen 2 301 Konsulent Av departement 1990
1996 Vanlig varamedlem Vidar Vestereng 1 301 Kontorsjef Av departement 1990
1996 Vanlig varamedlem Marianne Haavar Aandahl 2 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Tore Hansson 1 1102 Sjefsingeniør Av departement 1990
1996 Vanlig varamedlem Hild Ynnesdal 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1991
1996 Vanlig varamedlem Geir Osen 1 1901 Kommandørkaptei Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Kjell Kolstad 1 1902 Seksjonsleder Av departement 1990
1997 Leder Tor-Egil Haakestad 1 215 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1997 Medlem og sekretær Per A. Fewang 1 301 Underdirektør Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Ingelin Killengreen 2 301 Politimester Av departement 1989
1997 Vanlig medlem Jan Flatla 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1997 Vanlig medlem Halvard P. Johansen 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Tom Erik Grannes 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Tom Eidesen 1 301 Underdirektør Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Willy Andersen 1 717 Stasjonssjef Av departement 1990
1997 Vanlig medlem Per Saltrø 1 1124 Tilsynsleder Av departement 1990
1997 Vanlig medlem Lars Terje Sætre 1 1201 Kommandør Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Svein Erik Majo Christoffersen 1 220 Byråsjef Av departement 1989
1997 Vanlig varamedlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1997 Vanlig varamedlem Solveig Margit Paulsen 2 301 Konsulent Av departement 1990
1997 Vanlig varamedlem Vidar Vestereng 1 301 Kontorsjef Av departement 1990
1997 Vanlig varamedlem Marianne Haavar Aandahl 2 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Tore Hansson 1 1102 Sjefingeniør Av departement 1990
1997 Vanlig varamedlem Hild Ynnesdal 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1991
1997 Vanlig varamedlem Geir Osen 1 1901 Kommandørkaptei Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Kjell Kolstad 1 1902 Seksjonsleder Av departement 1990
2002 Arild Birkeland
2002 Lars Fause
2002 Ole Hansen
2002 Tonje Sund
2002 Arne Isak Tveitan
2002 Olav Myklebust 216 Underdirektør
2002 Willy Grepstad 219 Førstekonsulent
2002 Marit Nesheim 220 Førstekonsulent
2002 Magnar Aukrust 301 Avdelingsdirektør
2002 Tom Erik Grannes 301 Avdelingsdirektør
2002 Øyvind Schreiner 301 Avdelingsdirektør
2002 Lars Sverre Keim 301 Byråsjef
2002 Trond Heimvik 301 Rådgiver
2002 Magne Svor 301 Underdirektør
2002 Arild-Inge Skram 626 Kommandør
2002 Harald Grønlien 1103 Statsadvokat
2002 Aril Bryn Kalberg 1121 Seksjonssjef
2002 Nina Dahl 1201 Konsulent
2002 Lisbeth W. Plassa 1201 Underdirektør