Jagerflyplassutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Jagerflyplassutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Jagerflyplassutvalget
Utvalgsnummer: 17025000
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet av Forsvarsdepartementet 26. juni 1987 i henhold tilSt.meld. nr. 55 (1986-87) s. 18
Mandat:
Vurdere eventuell opprettelse av ny jagerflyplassdersom Gardermoen blir (sivil) hovedflyplass.
Tidsfrist: 1987
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Forsvarsdepartementet 10 0 13 150000
1988 Forsvarsdepartementet 10 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Medlem og sekretær Svein Styrvold 1 301 Rådgiver Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Ørnulf Lehn Thune 1 136 Oberst I Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Sylvi Krogsæter 2 219 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Pål Tore Berg 1 231 Underdirektør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Grethe Willumsen 2 301 Førstekonsulent Av departement
1987 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Ove Liavaag 1 301 Teknisk Direktø Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Hans Petter Sem 1 722 Kommandør Ii Av departement 1987
1988 Leder Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1988 Medlem og sekretær Svein Styrvold 1 301 Rådgiver Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Ørnulf Lehn Thune 1 136 Oberst I Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Sylvi Krogsæter 2 219 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Pål Tore Berg 1 231 Underdirektør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Grethe Willumsen 2 301 Førstekonsulent Av departement
1988 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Ove Liavaag 1 301 Teknisk Direktø Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Hans Petter Sem 1 722 Kommandør Ii Av departement 1987