Styret for Sameskolen i Midt-Norge, Hattfjelldal

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Sameskolen i Midt-Norge, Hattfjelldal" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Sameskolen i Midt-Norge, Hattfjelldal
Utvalgsnummer: 175
Opprettelsesår: 1978
Opphørsår: 2017
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
2016 Kunnskapsdepartementet
2017 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Marit Kappfjell 2 0 husmor 01.01.1991 27.01.2005
2004 Herlaug Granås 2 0 pensjonist 01.01.1991 27.01.2005
2004 Magnhild Mathisen 2 0 adjunkt 01.01.1999 26.01.2005
2004 Anna Sofie Kappfjell 2 0 fritidsleder 01.01.1999 26.01.2005
2004 Tone Håkonsen 2 0 pedagogisk konsulent 01.01.1999 26.01.2005
2004 Lars Gjøran Kappfjell 1 0 reindriftsutøver 01.01.1999 26.01.2005
2004 Hilmar Granmo 1 0 skolesjef 01.01.1999 26.01.2005
2004 Rawdna Eira 2 0 student 01.01.1999 26.01.2005
2004 Per Eggen 1 0 internatleder 01.01.1999 27.01.2005
2004 Cecilie Danielsen 2 0 morsmålslærer 01.01.1999 27.01.2005
2004 Karl H.F. Vesterlid 1 0 kjøkkensjef 01.01.2002 26.01.2005
2004 Asgeir Almås 1 0 ordfører 01.01.2002 31.12.2007
2004 Sølvi Andersen 2 0 rektor 01.01.2004 06.08.2007
2004 Tom Kappfjell 1 0 daglig leder 01.01.2004 31.12.2007
2004 Sissel Lifjell 2 0 hjelpepleier 01.01.2004 31.12.2007
2004 Laila Granefjell 2 0 lærer 01.01.2004 31.12.2007
2004 Kjell-Roger Appfjell 1 0 reindriftsutøver 01.01.2004 31.12.2007
2004 Ingeborg Lervik 2 0 rektor 01.01.2004 31.12.2007
2004 Turi Thorsteinsen 2 0 sykepleier 01.01.2004 31.12.2007
2004 Sigbjørn Peder Dunfjeld 1 7760 lektor 01.01.2004 31.12.2011
2004 John Kappfjell 1 8680 sjåfør 01.01.1991 27.01.2005
2004 Lena Kappfjell 2 9100 stipendiat 01.01.2004 31.12.2011
2005 Marit Kappfjell 2 0 husmor 01.01.1991 27.01.2005
2005 Herlaug Granås 2 0 pensjonist 01.01.1991 27.01.2005
2005 Magnhild Mathisen 2 0 adjunkt 01.01.1999 26.01.2005
2005 Anna Sofie Kappfjell 2 0 fritidsleder 01.01.1999 26.01.2005
2005 Tone Håkonsen 2 0 pedagogisk konsulent 01.01.1999 26.01.2005
2005 Lars Gjøran Kappfjell 1 0 reindriftsutøver 01.01.1999 26.01.2005
2005 Hilmar Granmo 1 0 skolesjef 01.01.1999 26.01.2005
2005 Rawdna Eira 2 0 student 01.01.1999 26.01.2005
2005 Per Eggen 1 0 internatleder 01.01.1999 27.01.2005
2005 Cecilie Danielsen 2 0 morsmålslærer 01.01.1999 27.01.2005
2005 Karl H.F. Vesterlid 1 0 kjøkkensjef 01.01.2002 26.01.2005
2005 Asgeir Almås 1 0 ordfører 01.01.2002 31.12.2007
2005 Sølvi Andersen 2 0 rektor 01.01.2004 06.08.2007
2005 Tom Kappfjell 1 0 daglig leder 01.01.2004 31.12.2007
2005 Sissel Lifjell 2 0 hjelpepleier 01.01.2004 31.12.2007
2005 Laila Granefjell 2 0 lærer 01.01.2004 31.12.2007
2005 Kjell-Roger Appfjell 1 0 reindriftsutøver 01.01.2004 31.12.2007
2005 Ingeborg Lervik 2 0 rektor 01.01.2004 31.12.2007
2005 Turi Thorsteinsen 2 0 sykepleier 01.01.2004 31.12.2007
2005 Sigbjørn Peder Dunfjeld 1 7760 lektor 01.01.2004 31.12.2011
2005 John Kappfjell 1 8680 sjåfør 01.01.1991 27.01.2005
2005 Lena Kappfjell 2 9100 stipendiat 01.01.2004 31.12.2011
2006 Asgeir Almås 1 0 ordfører 01.01.2002 31.12.2007
2006 Sølvi Andersen 2 0 rektor 01.01.2004 06.08.2007
2006 Tom Kappfjell 1 0 daglig leder 01.01.2004 31.12.2007
2006 Sissel Lifjell 2 0 hjelpepleier 01.01.2004 31.12.2007
2006 Laila Granefjell 2 0 lærer 01.01.2004 31.12.2007
2006 Kjell-Roger Appfjell 1 0 reindriftsutøver 01.01.2004 31.12.2007
2006 Ingeborg Lervik 2 0 rektor 01.01.2004 31.12.2007
2006 Turi Thorsteinsen 2 0 sykepleier 01.01.2004 31.12.2007
2006 Sigbjørn Peder Dunfjeld 1 7760 lektor 01.01.2004 31.12.2011
2006 Lena Kappfjell 2 9100 stipendiat 01.01.2004 31.12.2011
2007 Asgeir Almås 1 0 ordfører 01.01.2002 31.12.2007
2007 Sølvi Andersen 2 0 rektor 01.01.2004 06.08.2007
2007 Tom Kappfjell 1 0 daglig leder 01.01.2004 31.12.2007
2007 Sissel Lifjell 2 0 hjelpepleier 01.01.2004 31.12.2007
2007 Laila Granefjell 2 0 lærer 01.01.2004 31.12.2007
2007 Kjell-Roger Appfjell 1 0 reindriftsutøver 01.01.2004 31.12.2007
2007 Ingeborg Lervik 2 0 rektor 01.01.2004 31.12.2007
2007 Turi Thorsteinsen 2 0 sykepleier 01.01.2004 31.12.2007
2007 Else Rustad 2 0 sekretær 01.01.2007 01.09.2010
2007 Sigbjørn Peder Dunfjeld 1 7760 lektor 01.01.2004 31.12.2011
2007 Lena Kappfjell 2 9100 stipendiat 01.01.2004 31.12.2011
2008 Else Rustad 2 0 sekretær 01.01.2007 01.09.2010
2008 Sigbjørn Peder Dunfjeld 1 7760 lektor 01.01.2004 31.12.2011
2008 Per Andre Johansen 1 7980 ordfører 01.01.2008 31.12.2011
2008 Trine Solvang 2 8643 selvstendig næringsdrivende 01.01.2008 01.01.2010
2008 Monica Larsen Bjørkmo 2 8647 omsorgsarbeider 01.01.2008 01.01.2010
2008 Johanne Skjølberg 2 8665 lærer 01.01.2008 31.12.2011
2008 Jan Sundset 1 8690 bonde 01.01.2008 01.01.2010
2008 Leif Edmund Elsvatn 1 8690 bygdebokforfatter 01.01.2008 01.01.2010
2008 Ragnhild Sparrok 2 8690 sykepleier 01.01.2008 01.01.2010
2008 Maja Lisa Kappfjell 2 9018 student 01.01.2008 01.01.2010
2008 Lena Kappfjell 2 9100 stipendiat 01.01.2004 31.12.2011
2008 Kirsten Appfjell-Eira 2 9730 adjunkt 01.01.2008 01.01.2010
2009 Else Rustad 2 0 sekretær 01.01.2007 01.09.2010
2009 Odd Henrik Willenfeldt 1 0 virksomhetsleder 01.01.2009 01.01.2014
2009 Sigbjørn Peder Dunfjeld 1 7760 lektor 01.01.2004 31.12.2011
2009 Per Andre Johansen 1 7980 ordfører 01.01.2008 31.12.2011
2009 Trine Solvang 2 8643 selvstendig næringsdrivende 01.01.2008 01.01.2010
2009 Monica Larsen Bjørkmo 2 8647 omsorgsarbeider 01.01.2008 01.01.2010
2009 Johanne Skjølberg 2 8665 lærer 01.01.2008 31.12.2011
2009 Jan Sundset 1 8690 bonde 01.01.2008 01.01.2010
2009 Leif Edmund Elsvatn 1 8690 bygdebokforfatter 01.01.2008 01.01.2010
2009 Ragnhild Sparrok 2 8690 sykepleier 01.01.2008 01.01.2010
2009 Maja Lisa Kappfjell 2 9018 student 01.01.2008 01.01.2010
2009 Lena Kappfjell 2 9100 stipendiat 01.01.2004 31.12.2011
2009 Kirsten Appfjell-Eira 2 9730 adjunkt 01.01.2008 01.01.2010
2010 Else Rustad 2 0 sekretær 01.01.2007 01.09.2010
2010 Odd Henrik Willenfeldt 1 0 virksomhetsleder 01.01.2009 01.01.2014
2010 Jørn Are Gaski 1 5015 prosjektleder 01.01.2010 31.12.2011
2010 Jarle Jonassen 1 7372 reineier 01.01.2010 31.12.2011
2010 Nora Marie Bransfjell 2 7530 høgskolelærer 01.01.2010 31.12.2011
2010 Per Fjällstrøm 1 7724 ingeniør 01.01.2010 31.12.2011
2010 Sigbjørn Peder Dunfjeld 1 7760 lektor 01.01.2004 31.12.2011
2010 Grethe Dunfjeld 2 7760 pedagog 01.01.2010 31.12.2011
2010 Per Andre Johansen 1 7980 ordfører 01.01.2008 31.12.2011
2010 Trine Solvang 2 8643 selvstendig næringsdrivende 01.01.2008 01.01.2010
2010 Monica Larsen Bjørkmo 2 8647 omsorgsarbeider 01.01.2008 01.01.2010
2010 Johanne Skjølberg 2 8665 lærer 01.01.2008 31.12.2011
2010 Jan Sundset 1 8690 bonde 01.01.2008 01.01.2010
2010 Leif Edmund Elsvatn 1 8690 bygdebokforfatter 01.01.2008 01.01.2010
2010 Ragnhild Sparrok 2 8690 sykepleier 01.01.2008 01.01.2010
2010 Patrik From 1 8690 daglig leder 01.01.2010 31.12.2011
2010 Maja Lisa Kappfjell 2 9018 student 01.01.2008 01.01.2010
2010 Lena Kappfjell 2 9100 stipendiat 01.01.2004 31.12.2011
2010 Kirsten Appfjell-Eira 2 9730 adjunkt 01.01.2008 01.01.2010
2011 Odd Henrik Willenfeldt 1 0 virksomhetsleder 01.01.2009 01.01.2014
2011 Jørn Are Gaski 1 5015 prosjektleder 01.01.2010 31.12.2011
2011 Jarle Jonassen 1 7372 reineier 01.01.2010 31.12.2011
2011 Nora Marie Bransfjell 2 7530 høgskolelærer 01.01.2010 31.12.2011
2011 Per Fjällstrøm 1 7724 ingeniør 01.01.2010 31.12.2011
2011 Sigbjørn Peder Dunfjeld 1 7760 lektor 01.01.2004 31.12.2011
2011 Grethe Dunfjeld 2 7760 pedagog 01.01.2010 31.12.2011
2011 Per Andre Johansen 1 7980 ordfører 01.01.2008 31.12.2011
2011 Johanne Skjølberg 2 8665 lærer 01.01.2008 31.12.2011
2011 Patrik From 1 8690 daglig leder 01.01.2010 31.12.2011
2011 Lena Kappfjell 2 9100 stipendiat 01.01.2004 31.12.2011
2012 Odd Henrik Willenfeldt 1 0 virksomhetsleder 01.01.2009 01.01.2014
2013 Odd Henrik Willenfeldt 1 0 virksomhetsleder 01.01.2009 01.01.2014
2014 Odd Henrik Willenfeldt 1 0 virksomhetsleder 01.01.2009 01.01.2014