Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet
Utvalgsnummer: 18004000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1978 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
Kommisjon for å overvåke overenskomsten mellom Norge og Storbritanniaom utnyttelse av Murchison-reservoaret og transport av petroleum fradette.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Olje- og energidepartementet 4 0 1 0 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 3 0 1 24000 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 4 0 3 57082 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 4 0 2 47352 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 3 0 1 20769 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 3 0 0 13800 Vedkommende departement
1987 Olje- og energidepartementet 3 0 0 0
1988 Olje- og energidepartementet 3 0 0 0
1989 Olje- og energidepartementet 3 0 0 14472
1990 Olje- og energidepartementet 3 0 1 0
1991 Olje- og energidepartementet 3 0 0 14910
1992 Olje- og energidepartementet 3 0 0 17125
1993 Næringsdepartementet 3 0 0 0
1994 Næringsdepartementet 3 0 0 0
1995 Nærings- og energidepartementet 3 0 0 0
1996 Næringsdepartementet 3 0 2 40000
1997 Olje- og energidepartementet 3 0 0 0
2002 Olje- og energidepartementet
2003 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Medlem og sekretær Anders Bjarne Moe 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1103 Avd. Direktør Av departement 1981 1981
1983 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1983 Medlem og sekretær Anders Bjarne Moe 1 301 Byråsjef Av departement 1978
1983 Nestleder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1983 Nestleder Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør I statsråd 1980
1984 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1984 Medlem og sekretær Anders Bjarne Moe 1 301 Underdirektør Av departement 1978
1984 Nestleder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1981
1984 Nestleder Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1985 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1985 Medlem og sekretær Anders Bjarne Moe 1 301 Underdirektør Av departement 1978
1985 Sekretær, ikke medlem Olav Solberg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Avdelingsdirektør I statsråd 1980
1986 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1986 Sekretær, ikke medlem Olav Solberg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Sekretær, ikke medlem Gunnar Oppi 1 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirektø I statsråd 1980
1987 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1987 Sekretær, ikke medlem Gunnar Oppi 1 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978 1987
1987 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek I statsråd 1980
1988 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1978
1988 Sekretær, ikke medlem Dag Omre 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek I statsråd 1980
1989 Leder Anders Bjarne Moe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Sekretær, ikke medlem Vidar Christensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek I statsråd 1980
1989 Vanlig varamedlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1990 Leder Anders Bjarne Moe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Leder Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Vidar Christensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek I statsråd 1980
1991 Leder Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Morten Dahl 1 235 Førstekons Av departement 1991
1991 Sekretær, ikke medlem Vidar Christensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek I statsråd 1980
1992 Leder Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Morten Dahl 1 235 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek I statsråd 1980
1993 Leder Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Kristin Brobakke 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek I statsråd 1980
1994 Leder Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1994 Sekretær, ikke medlem Kristin Brobakke 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1994 Sekretær, ikke medlem Vidar Christensen 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek I statsråd 1980
1995 Leder Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1995 Sekretær, ikke medlem Vidar Christensen 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Per Otto Larsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek I statsråd 1980
1996 Leder Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1996 Leder Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1996
1996 Sekretær, ikke medlem Per Otto Larsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek I statsråd 1980
1997 Leder Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1996
1997 Sekretær, ikke medlem Odd Reistad Solheim 1 301 Førstekonsulent Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek I statsråd 1980
2002 Espen Mehlum
2002 Frode Vareberg
2002 Tore Fugelsnes 301 Førstekonsulent
2002 Magne Ognedal 1127 Sikkerhetsdirektør
2002 Leder Marit Engebretsen 301 Ekspedisjonssjef
2003 Espen Mehlum
2003 Tore Fugelsnes Førstekonsulent
2003 Frode Vareberg Førstekonsulent
2003 Magne Ognedal Sikkerhetsdirektør
2003 Leder Marit Engebretsen Ekspedisjonssjef