Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord
Utvalgsnummer: 18020000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 30.04.1982 ved kongelig resolusjon i henhold til St.meld.nr. 64 (1981-82) "Om petroleumsvirksomheten i Nord- og Midt-Norge"
Mandat:
Utvalgets hovedoppgave er å styre og koordinere den planleggings- ogforberedelsesprosess som er knyttet til funn av petroleum i Nord- ogMidt-Norge, og sørge for at utviklingen skjer i henhold tiloverordnede nasjonale målsettinger. Utvalget skal bl.a. arbe
Tidsfrist: 1984
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Olje- og energidepartementet 0 0 8 990965 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 9 0 5 100199 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 9 0 6 2202838 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Leder Hans Henrik Ramm 1 301 Statssekretær I statsråd 1982
1982 Sekretær, ikke medlem Johan A. Alstad 1 228 Utredningskonsul I statsråd 1982
1982 Sekretær, ikke medlem Terje Lind 1 301 Sekretariatslede I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Haktor Helland 1 213 Underdirektør I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Arnt Egil Ursin 1 219 Byråsjef I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Underdirektør I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Anders D. Hauge 1 301 Byråsjef I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Turill Rasmussen 2 301 Byråsjef I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Astrid Nøkleby Heiberg 2 301 Statssekretær I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Underdirektør I statsråd 1982
1982 Vanlig medlem Leiv Grønnevet 1 1504 Statssekretær I statsråd 1982
1983 Leder Arild Rødland 1 1601 Statssekretær I kraft av stilling 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Johan A. Alstad 1 228 Utredningskonsule I statsråd 1982
1983 Sekretær, ikke medlem Terje Lind 1 301 Sekretariatsleder I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Arnt Egil Ursin 1 219 Byråsjef I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Anders D. Hauge 1 301 Byråsjef I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Turill Rasmussen 2 301 Byråsjef I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Astrid Nøkleby Heiberg 2 301 Statssekretær I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Underdirektør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Underdirektør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Leiv Grønnevet 1 1504 Statssekretær I statsråd 1982
1984 Leder Arild Rødland 1 1601 Statssekretær I kraft av stilling 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Johan A. Alstad 1 228 Utredningskonsule I statsråd 1982
1984 Sekretær, ikke medlem Terje Lind 1 301 Sekretariatsleder I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Arnt Egil Ursin 1 219 Byråsjef I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Anders D. Hauge 1 301 Byråsjef I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Turill Rasmussen 2 301 Byråsjef I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Astrid Nøkleby Heiberg 2 301 Statssekretær I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Underdirektør I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Leiv Grønnevet 1 1504 Generalsekretær I statsråd 1982