Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet
Utvalgsnummer: 18026000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kongelig resolusjon 15.11.85
Mandat:
Kommisjonen skal løse enhver tvist vedrørende forståelseneller anvendelsen av overenskomsten om transport av Heimdalkondensat gjennom rørledning til Storbritannia
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Olje- og energidepartementet 4 0 0 23183
1988 Olje- og energidepartementet 4 0 2 23740
1989 Olje- og energidepartementet 4 0 2 39000
1990 Olje- og energidepartementet 4 0 2 14764
1991 Olje- og energidepartementet 3 0 2 26365
1992 Olje- og energidepartementet 3 0 1 18091
1993 Næringsdepartementet 3 0 2 28400
1994 Næringsdepartementet 3 0 1 45000
1995 Nærings- og energidepartementet 3 0 0 28500
1996 Næringsdepartementet 3 0 0 129040
1997 Olje- og energidepartementet 3 0 0 0
2002 Olje- og energidepartementet
2003 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Leder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Medlem og sekretær Pål Brynsrud 1 301 Konsulent Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Anders Bjarne Moe 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1987
1988 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Hans Jacob Bull-Berg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Anders Bjarne Moe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1987
1989 Sekretær, ikke medlem Inger Flaa 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Anders Bjarne Moe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1987
1990 Leder Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Inger Flaa 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Hilde Merete Nafstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1987
1991 Leder Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Hilde Merete Nafstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1987
1992 Leder Kjell Olav Kristiansen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1992 Leder Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Hilde Merete Nafstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1987
1993 Leder Kjell Olav Kristiansen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1992
1993 Sekretær, ikke medlem Hilde Merete Nafstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Andreas Alnes 1 301 Rådgiver Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1987
1994 Leder Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Runar Moseby 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Torkel Sjoner 1 301 Ridgiver Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Villa Kulild 2 301 Underdirektør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1987
1995 Leder Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Torkel Sjoner 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Gunnar Hognestad 1 301 Underdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1987
1996 Leder Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1996 Sekretær, ikke medlem Torkel Sjoner 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1996 Sekretær, ikke medlem Gunnar Hognestad 1 301 Underdirektør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1987
1997 Leder Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1997 Sekretær, ikke medlem Gunnar Hognestad 1 301 Underdirektør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Magne Ognedal 1 1127 Sikkerhetsdirek Av departement 1987
2002 Egil Meisingset 219 Underdirektør
2002 Ole Einar Fossen 301 Førstekonsulent
2002 Halvor Musæus 301 Seniorrådgiver
2002 Magne Ognedal 1127 Sikkerhetsdirektør
2002 Leder Erik Johnsen 301 Avdelingsdirektør
2003 Ole Einar Fossen Førstekonsulent
2003 Halvor Musæus Seniorrådgiver
2003 Magne Ognedal Sikkerhetsdirektør
2003 Egil Meisingset Underdirektør
2003 Leder Erik Johnsen Avdelingsdirektør