Grunnskolerådets utvalg for spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk tjeneste

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Grunnskolerådets utvalg for spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk tjeneste" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Grunnskolerådets utvalg for spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk tjeneste
Utvalgsnummer: 2055002
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 1976 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Veilednings- og informasjonsoppgaver i forhold til spesialpedagogiske tiltak for barn under skolealder, spesialpedagogiske tilta grunnskolen og pedagogisk-psykologisk tjeneste.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 12 0 6 117000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 12 0 9 189432 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 12 0 5 135644 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 12 0 6 64822 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Leder Bjørn Erik Olsen 1 1902 Rektor Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Erling Lind 1 219 Fengselsbetjent Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Steinar Bergseng 1 502 Konsulent Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Svein-Åge Eik 1 705 Kontorsjef Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Toril Havik 2 1201 Psykolog Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Hans Thunes 1 1201 Teletekniker Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Jarl Sæve 1 1235 Adjunkt Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Sverre Henning 1 1601 Undervisningsinsp Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Per Andersen 1 1653 Rektor Av departement 1980